Identitás. 2016 júniusi szimpózium

(A Facebook-vita hozzászólásai fordított időrendben)
Földes Földes

Mimi Németh:az általad idézett “konceptuális létezés” az, ami az írásokban egyetemes, tehát a jövőhöz is szól. Az életrajzi személy csak partikuláris. – Megállapodásunk szerint ezt az eszmecserét el fogom menteni a honlap szimpózium rovatába.További vitáinkat közvetlenül ott kellene folytatni.

János Smirg: 3. válasz: saját régebbi közleményeimet illetően: nem tartom azokat változatlanul érvényesnek. A honlapra, csekély kivétellel a nyolcvanas évek óta készült írások kerültek fel. Azonosulásom főképpen ezekre vonatkozik és nem jelent merev ragaszkodást minden megállapításukhoz.

Boglár Széna: 2. válasz: mások itt elhelyezett írásairól. A témáik és fejtegetéseik iránti kíváncsiságomból és alkalmazhatóságukból ered egyfajta, eltérő fokú azonosulás.Amint az idézett Heidegger mondta, a létezés nem más, mint érdeklődés.

Erika Sass
Erika Sass “alkalmazhatóságukból ” – úgy láttam, saját munkáidban belőlük is levontál tanulságokat, az angol szövegekben elismerted a használatukat, mint lényeges háttér-irodalomét. Az ilyen “fontosnak tartás” is egyfajta azonosulás.

Válaszokkal tartozom. 1. Igaz, hogy nem azonosulok közösségekkel, eszmékkel, iskolákkal. Életrajzommal csak a lejárati határidőig. Határidő nélkül csak a saját írásaimmal, melyek itt vannak.

Re 2.válasz: Heidegger értelmében is életrajzi jelenléten kívül konceptuális létezéssel van itt dolgunk.

Nekem pedig az a kérdésem, hogy a saját régebbi közleményeit változatlanul érvényesnek tekinti-e?

Károly Nagy: Azt mondta, hogy az itteni írásokkal azonosul, de felrakott nagy volumenű szöveggyűjteményeket, válogatásokat is. Ugyancsak közölte, hogy idézni nem annyit tesz, mint elfogadni. Akkor most hogy?

Boglár Széna:Identitás: azonosság, vagy azonosulás? Az előbbi az életrajzban meghatározott, az utóbbi az embertől függ, kulturális választást jelent.

 • A Jaspersnél megkurtított félmondaton mit kell szakmailag tisztázni?

 • Az én posztjaim is fenn vannak a Tanulókör tárhelyén (a többiekével együtt), csak azt a tárhelyet bármikor megveheti egy másik “félművelt újgazdag pedellus”.

  Ferenc Kalas: Aki a műveivel azonosult, annak alkotásaiban marad fenn az identitása. Ezért később sem a “szellemét” kell emlegetni, mint valami hazajáró kísértetet. A szellemhiten túl vagyunk.

  Földes Földes: Határhelyzetek Jaspersnél: félelem a halál, bűn, katasztrófa árnyékában, szorongás, lélekzavar, stb. – más szinten dinasztikus események a rokonságban – megint más szinten demográfiai folyamatokban összegeződnek.

  “Az identitás az irományokban van.” Akkor az identitás itt megmarad, amíg az irományok fent lesznek.És a mi gondolataink is a szimpózium rovatban. Ezért nevezzük vidámnak az állományok kriptáját.

  Ferenc Kalas:Én is akartam már szólni. A válogatás munkáján kívül önálló esszéket is tartalmaz: Erasmus, Montaigne. Pascal, Rousseau,Schopenhauer, Nietzsche,Ortega, Canetti műveiről.Károlyi Tibor: persze nem ” félművelt újgazdag pedellus” közönség részére.

Ferenc Kalas to Földes Földes June 14 at 8:50pm ·
…” Ha az ember természete a kultúra, akkor a házigazda identitása az ő saját kultúrája.” – Ezt is elfogadom. Az identitás az irományokban van.

Re: Károly Nagy to Földes Földes June 12 at 6:18pm ·
” Az ott idézett töredékeket kellene feldolgozni”
Ezt is jónak tartom. Kéziratok kölcsönös reflexiói az általatok említett vidám kriptában.

Erika Sass A honlapon kommentoltam, sztem a tengelykor meghatározása a leginkább maradandó hozzájárulása.

 • Olvastam, amit a tudományról írt, de a tudományos, objektív megismerés határait is mutatja. “Ezek szerint a tudományokban minden lét az objektív létre, azaz a kívülről kutathatóra korlátozódik” Ezért az embernek “egy különös ösztönre lesz szüksége, amely őt saját létezéséhez visszalöki. Ezt nevezi Jaspers határszituációknak. A határszituációk: a harc, a halál, a szenvedés és a bűn, azaz minden olyan esemény amelyben az egyén súlyos megrázkódtatásokon megy keresztül.” (wiki) Személyes életünkben ezek által ébredhetünk rá arra, ami lényeges. – Persze egy szakmákra orientált oldalon a tudomány a lényeges.

  Házasság, szülés, válás témával kezdődő felsorolásodról írtam május 14-én: Károlyi Tibor Az első három is (belső) határtény az életszakaszok között. Boglár Széna hozzátette a pszichotikus megbetegedést. Az egyik bölcselet szerint pedig éppen a határhelyzetekben ismerjük fel valódi létezésünket.

   Földes Földes Határhelyzetek Jaspersnél: félelem a halál, bűn, katasztrófa árnyékában, szorongás, lélekzavar, stb. – most más témáiról közöltem egy posztot.

Boglár Széna

Az előzőhöz akkor hozzátettem, hogy a dramaturgia számunkra most aktuális fajtája “nem a határtényeket , hanem a középtényeket aknázza ki, pl. házasság, szülés, válás, karrier, vizsgák,stb.”

 Károlyi Tibor

Károlyi Tibor Házasság, szülés, válás témával kezdődő felsorolásodról írtam május 14-én: Károlyi Tibor Az első három is (belső) határtény az életszakaszok között. Boglár Széna hozzátette a pszichotikus megbetegedést. Az egyik bölcselet szerint pedig éppen a határhelyzetekben ismerjük fel valódi létezésünket.

Május 4-én írtam: Az eseménydúsnak ígérkező nyári hónapok híreinek feldolgozásában az itt megszokott diszkurzív próza helyett a dramaturgiai műnem segíthet.

Károlyi Tibor:Megvalósítottam a javaslatodat.

Boglár Széna: Eszmecseréink ott úgy kaphatnak megfelelő helyet, ha a honlap gazdája – egyetértése esetén – időnként elhelyezi őket a “Szimpózium” kategóriába.

Advertisements

2 thoughts on “Identitás. 2016 júniusi szimpózium

 1. A konceptuális létezést FF Heidegger ismertetőjéből vettem. ““To exist is essentially, even if not only, to understand.”276 (page) To understand means to project oneself upon a possibility, to keep oneself in a possibility. 277 The factical Dasein can understand itself primarily via intraworldly beings which it encounters. 279 That is inauthentic understanding. Preconceptual understanding, without a logos, is pre-ontological.281

  Like

 2. Mimi, azt több évtizede töltöttem le egy angol nyelvű munkához. Néhány műve ma már magyarul is hozzáférhető online, de ez nem tartozik közéjük. Könyvben olvasható.

  Like

Comments are closed.