Cheerful mausoleum

The 2017 January symposium

Erika Sass‎ to Földes Földes

January 10 at 8:37pm ·

Földes Földes: “Our most beloved little humans make live time capsules into the 22. century.” Well said.

Mimi Németh‎ to Földes Földes

January 26 at 6:18pm ·

János Smirg: thanks, but got some doubts about the substance. We call his homepage a cheerful mausoleum, a resting place for papers (not any person). But the cited Heidegger page is proposing about ‘being toward death’ as belonging to the being of Dasein.
– (This is not quite cheerful.)

Ferenc Kalas‎ to Földes Földes

January 27 at 2:08pm ·

Mimi Németh: May be cheerful because those papers outlive their mortal collector in an accessible form within a friendly society of elaborations from a number of branches of human knowledge.

Erika Sass “friendly society”, yes, just cast a glance on the title page head and viewing their proximity you can imagine their merry inter-reactiion as that of living creatures. But most papers were written by other authors.

Károly Nagy‎ to Földes Földes

January 29 at 4:24pm ·

Erika Sass: “But most papers were written by other authors.” This being the case, then why can they be found in the resting place of his own ones?

Károly Nagy: Tomb objects…

János Smirg Intellectual content lives on. As Bulgakov put it, papers do not burn. They can continue their interplay in reader’s thinking.

Boglár Széna‎ to Földes Földes

January 31 at 11:47am ·

Károly Nagy: No objects. He mentioned them as sources. Figuratively, his papers are “enterred” together with their intellectual ancestry.

Erika Sass‎ to Földes Földes

In a comment I was citing about “live time capsules”, and am now considering his homepage as a published time capsule into some next decades of our century.

Erika Sass: His findings were preserved in hardcopy printed materials before.. Those are dead objects. Existing online they can be processed, merged, embedded,.etc.so that their intellectual content remains alive. Of course, not unchanged, subject to criticism, negation and modification by others.

Advertisements

Eurodollars, two wars, recycling. Vita 2016 október

A címben jelzett bejegyzés vitáját kivonatoltam a blog.hu-n, majd eről részletes eszmecsere következett, amely végül kiterjedt az alábbi posztra is:

A complement to ‘Eurodollars, two wars, recycling’

Gazdaságtörténeti áttekintés

2016.10.07. 19:26 Italo Romano

Földes Károly írja:

Történeti áttekintés a hatvanas -hetvenes évek világgazdasági fordulatairól:

Eurodollárok, két háború, reciklálás

A honlapomon is olvasható leírás a múlt század hatvanas éveinek egyik meghatározó gazdaságtörténeti átalakulásáról szól. https://foldeskaroly.wordpress.com/2016/10/06/eurodollars-two-wars-recycling/

Részben ezt vitatta meg a tanulókör:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009712749154&hc_ref=NEWSFEED

A Facebookon született reakciókat fordított időrendben tudom közölni:

Ferenc Kalas Akkoriban ennek a gazdasági tartalmát részletezted a ’83-as könyvben, de az magyarul volt. A háborúkról viszont nem írtál. Nem volt szabad?

October 6 at 9:34pm

17 hrs ·

A “Tanulókör eszmecseréit, kívánság esetén, inkább az Ismeretvadász blogban látnám vendégül” – ha innen, bár indoklással, civilizáltan át vagyunk tanácsolva, akkor : redirect.

Ferenc Kalas‎ to Földes Földes

October 5 at 1:35pm ·

Károlyi Tibor:előbb a keresleti függvényről és a kínálati függvényről szólót. Mindenképpen megelőzik a makroökonómiát.

Károlyi Tibor‎ to Földes Földes

October 4 at 11:33am ·

Földes Földes: Tényleg, ha teljesebb körképet akarsz adni. Felrakhatnád az egyetemi előadásokat a növekedési egyenletekről.

Földes Földes

October 3 at 8:52pm ·

Erika Sass írja, hogy a növekedési témát nem említettem a honlapon elhelyezett iratok között. Tényleg adósságban vagyok?

Földes Földes

October 1 at 7:26pm ·

Mégsem lesz jó a fb. vitákat a honlapra vinni, mert csak itt életszerű, hogy a legutolsó komment van legfelül. Ez egyszer még beraktam a mauzóleumba, de a jövőben a t.Tanulókör eszmecseréit, kívánság esetén, inkább az Ismeretvadász blogban látnám vendégül, ahol a hozzászólások egyenes időrendben követik egymást.

Földes Földes

October 1 at 1:28pm ·

 Kühnhardtnál jó az Európán belüli cezúra, a nyugat-európai hibás stratégia kritikája. Leegyszerűsít, amikor a keleti belépési törekvést csak a nacionális mozzanathoz köti. Legalább ilyen fontos volt a jóléti törekvés.

38 komment

Címkék: gazdaságtörténet

A bejegyzés trackback címe:

http://ismeretvadasz.blog.hu/api/trackback/id/11779307

Megjegyzés: Az Italo Romano nick Földes Károly írói neve.

Kommentek:

Italo Romano 2016.10.08. 14:21:06

Ferenc Kalas: A világgazdaság és az erőviszonyok átrendeződése az egyik meghatározója volt a mai visegrádi országok akkor mindenkit érintő gyökeres helyzetváltozásainak. Ebben a két háború is benne volt. Mint közgazdász, én a könyvben is a gazdasági oldallal foglalkoztam.

Minnesota 2016.10.09. 17:48:10

@Italo Romano: a mai visegrádi országok…
Olvastunk arról is, hogy moszkvai befolyásra milyen komolyan vették az arab követségek kijelentéseit.

smirgliműhely 2016.10.09. 21:50:16

@Italo Romano: “gyökeres helyzetváltozásainak” pl.lengyel válság 1967, prágai tavasz 1968.

Karolus 2016.10.10. 19:35:32

A visegrádiak akkori helyzetének másik meghatározója a belső gazdasági, társadalmi gyakorlatuk fokozatos ellehetetlenülése volt, a világgazdasági fejleményektől függetlenül is.

smirgliműhely 2016.10.11. 11:32:29

Azám! A lengyelek egyre hangosabban morogtak a csapnivaló életszínvonal miatt. Az értelmiség hangot adott ennek, bírálta az elhibázott gazdaságpolitikát, az antidemokratikus vezetést.A kritikusokkal való leszámolásra alkalom volt a 67-es háború. Szovjet elvárás volt az arabok pártját fogni, az ezzel szemben álló nézettel gyanúsíthatókat, akiket egybemostak a rendszer ellenzékével, leváltották. Több tízezer értelmiségi, köztük számos zsidó emigrált.De 1970-ben a Tengermellék munkássága felkelt a rezsim ellen. Gomulka, a pártvezető megbukott.

Minnesota 2016.10.11. 16:19:10

@smirgliműhely: Még korábban volt egy számára veszélyes kommunista ellenzéke is. Az ultrabalos, nacionalista Móczár tábornok és mozgalma azzal támadta, hogy nem végez erélyes tisztogatást a származásuk okán (tehát kivételek nélkül) arab-ellenességgel gyanúsítható elemek között.Ezeket aztán elszigetelték, de egy sokkal nagyobb erő, a szovjet nagyhatalmi játszma megkövetelte, hogy a befolyási övezetének országai belpolitikájukban, személyzeti gyakorlatukban is egyértelműen demonstrálják az akkor szövetségesnek számító arab államok melletti kiállásukat.

Karolus 2016.10.12. 16:27:12

@Minnesota: a magyar vezetésnek aligha voltak faji előítéletei, de a kinevezéseknél a hatvanas évektől reálpolitikailag negatívumnak tekintette a kisebbségi felekezeti származást.

szénaboglya 2016.10.13. 16:00:34

@Karolus: A népi káderek tömegében ez addig latens averzió volt, amit a vezetés “kispolgár ellenes” kampánya, majd külpolitikai szolidaritási lépései után szabadabb volt kifejezni a kádári egyensúlyozgatás által ellenőrzött mértékben.

szénaboglya 2016.10.13. 16:06:36

Az országos vezetés erre nagyon figyelt. Németh M. iratainak értelmében a szakmai tudás nem számított abban az esetben, ha kényes származású ember lett volna a legalkalmasabb egy tervhivatali vezetői poszt betöltésére.

smirgliműhely 2016.10.14. 15:34:29

Az ú.n. pragmatikus,vagyis elvtelen személyi irányelvet aztán (averzió vagy gyűlölet szülte) lelkesedéssel túlteljesítették olyan, főképpen plebejus származási érdemekkel rendelkező pribékek, mint bálint, káplár, andrikó. Velük együtt pedig prézli a III-asok megbízásából és a moszkvaiak tetszésére a fenti személyi tisztogatásban nem érintett nyugatos reformerek ellen külön tervhivatali és pénzügyi őrségváltást készített elő. Ez beleillett a rezsim skizofréniájába.

kalassó 2016.10.15. 10:54:44

@smirgliműhely: És nyilván ők akartak azok helyére kerülni. Ballagiról se feledkezz el. Az állami tisztségviselő művelt szakembereknek tartaniuk kellett az úgy-ahogy képzett apparátcsikoktól. Az utóbbiak ideje az 1972-es munkásbarát határozatok után jött el.A leszámolást a rezsim késleltette és a felső vezetőkre korlátozta. Közben viszont már megtörtént a leszámolás Csehszlovákiában, amely elvesztette értelmiségének jelentékeny rétegeit. Külföldre távoztak.

Karolus 2016.10.16. 15:35:33

A posztban idézett szavaim szerint “ha teljesebb körképet akarsz adni. Felrakhatnád az egyetemi előadásokat a növekedési egyenletekről.” Még nem válaszoltál erre.

retimadar 2016.10.17. 17:34:17

A posztban említett Sass pedig én vagyok. Négy előadásra emlékeztem: Tableau economique, marxi sémák,lineáris modell,modern növekedési tényezők, (incl. endogén).

Italo Romano 2016.10.18. 13:37:54

@retimadar: nagyobb részben azt tanítottam, amit angolul a honlap Economics oldala már tartalmaz. Kisebb rész volt a saját hozzájárulásom, ezt cikkekben tettem közzé a publikációs jegyzékben feltüntetett írásokban.

smirgliműhely 2016.10.18. 19:15:25

@szénaboglya: “a szakmai tudás nem számított abban az esetben, ha…” A politikai funkcionáriusoknál minden esetben a pozíció szerzésének és megtartásának érdeke az első. A plebejus apparátcsikok, köztük a diplomások jó része az árapály mozgását követte. A pártiskolai akadémikus (a birkatenyésztés mellett) korábban a munkás-határozatot propagálta, majd a reformot, a rezsim végén pedig ő volt a nagymarosi erőmű leghangosabb ellenzője.

retimadar 2016.10.19. 20:13:43

@smirgliműhely: a mentális kapacitás sem számított, ha egy hatalmi csoportosulásnak megfelelő embert akartak pozícióba juttatni. A munkás-határozat után így lett a paranoid bálintból statisztikai főnök, akit a fenti egészségügyi okból 49 évesen kénytelenek voltak nyugdíjazni.

büyük 2016.10.20. 13:49:13

@smirgliműhely: a kisebb sarzsik egy része később a reformhoz, majd a demokratikus erőkhöz csapódott. Többnyire a politikailag impotenssé vált pártokhoz. Hiszen nekik sem volt gyakorlatuk nagy embertömegek meggyőzésében – amikor nem állt hatalom a hátuk mögött.

büyük 2016.10.20. 14:03:47

Az előbb említett pártok sorsáról a minap írtam:
A politikai tekintetben kasztrált pártvezetések gyakorlatának siralmas végkimenetele a nyomtatott sajtóorgánum elvesztése volt. Ne keverjük a dolgokat: közéleti eunuchok a jobboldalon is voltak. Ugyanígy végezték.
gaiablog.blog.hu/2016/10/15/az_egyik_vegso_bizonyitek

Minnesota 2016.10.20. 15:22:29

@retimadar: A paranoid – mentális szindróma nem intellektuális. Nem is minden biszkuit volt paranoid. Molnár pénzügyi vörgy (vpop) 62 éves korig dolgozhatott és csak az Antall kormány tudta felmenteni, anno ’90.

szénaboglya 2016.10.21. 11:26:49

@smirgliműhely: “funkcionáriusoknál minden esetben a pozíció szerzésének és megtartásának érdeke az első.” Az apparátcsikok számára a legfontosabb a hivatali előmenetel volt. Csakúgy, mint például az olasz bürokrácia beosztottjai számára, akikről Carlo Levi írja a következőket. Ha elterjedt egy szenélyzeti kombináció híre, száz és száz hivatalnok latogatta izgatottan a fejleményeket. – ha ez elmegy, ha amaz meghal, mindenféle változások lesznek A. feljebb kerül, B. egy rangfokozatot ugrik, és engem, engem előléptetnek…s az elemzés egyre nő és bonyolódik, szétárad valamennyi osztályon. (“Az óra” 124.L.)

Italo Romano 2016.10.21. 20:47:28

@büyük: Paul Johnson az ellen-oldali francia ultrák tehetetlen vezetőjéről is megemlékezik. Az angol nyelvű idézetet a másik blogomban helyezem el.

Karolus 2016.10.22. 18:22:35

A hatvanas években azért volt még néhány apróság: kubai rakétaválság, 1962, Kennedy megölése, 1963, a doktrinás Leoníd hatalma 1964-től, a vietnami eszkaláció 1965-től, dekolonizálás és állami zsarnokságok uralomra jutása Afrikában. A mai visegrádi, akkor csatlós országok vezetői ezeken a vizeken is lavíroztak a maguk törpe hajóival.

smirgliműhely 2016.10.23. 19:01:01

@Karolus: a mi törpe hajónkon a vezérhajó tetszésére számító kampány kezdődött 1972-ben a kispolgáriság ellen. A vezetés sugallatára kozma pártiskolás az autózás ellen hozott fel ideológiai érveket. Mások a frizsider “szocializmusról” elmélkedtek. Maga a kampány elnevezése eufémizmus volt, hiszen a lehetséges cionistabarátok ellen irányult. Valójában a kispolgárság magában foglalta a kistermelő vidéki plebejusokat is, nem kevésbé a városi szellemi foglalkozásúakat, köztük a párthivatalnokokat. A gyári munkásság rosszul, elnyomva élt, amint azt a Darabbér c. könyv kitűnően bemutatta.

kalassó 2016.10.23. 20:30:19

@smirgliműhely: A hetvenes években a szovjet eredetű energiahordozók, nyersanyagok ára fokozatosan elérte a világpiaci szintet. Az időszak vége felé a hatalom a számára lehetséges nyugati nyitás híve lett. Ügyesen lavírozott. A képzettebb apparátcsikok most már ebben az irányban kerestek maguknak előnyös pozíciót. Oda csatlakoztak, ahol perspektívát láttak. A móczáros színezetű hazai mozgolódás kudarcot vallott.

Italo Romano 2016.10.24. 15:24:18

@Karolus: “csatlós országok vezetői ezeken a vizeken is lavíroztak”
Szerzőm a politikus prototípusát elég jól szemlélteti Hammarskjold kiélezett példáján. Idéztem kommentben.
asszocialok.blog.hu/2016/10/18/eurodollarok_ket_haboru_reciklalas

szénaboglya 2016.10.26. 15:55:53

@Italo Romano: Az én szerzőm pedig a politikus alaptermészetének tartotta a ravaszságot, agyafúrtságot.A politika változhatatlan, örök törvényei kemény, Macchiavelli – féle törvények. Egyik tipikus alakja, csakúgy, mint a regény szereplője a Julien Sorelhez hasonló, erkölcsi normákat nélkülöző, gátlástalanul mohó karrierista.(Carlo Levi, 83.l.)

retimadar 2016.10.27. 13:32:24

@smirgliműhely 2016.10.18. 19:15:25
“A pártiskolai akadémikus…” mellett egyetemi oktatók is hasonló szolgálatban állottak. Vitalapon írta valaki a tervszerűség spekulatív ideológiájának szerzőjéről: kimondottan “konzervatív”, azaz fafejű szocpégés közgazdász volt a hatvanas években, távol állt a reformerek csoportjától. A “szocialista termelés alapvonásai” című munkáját bifláznom már akkor is szürreális élmény volt, annyira távol állt minden valamirevaló közgazdaságtantól.

kalassó 2016.10.27. 17:12:14

@retimadar: A politika olyan tevékenységi forma, amely az igazi tudománytól idegen, sőt: ellensége. Szabót nem véletlenül jellemzi a szócikke első helyen politikusként,de sehol sem tudósként, vagy kutatóként.

retimadar 2016.10.28. 11:12:51

@kalassó: Nem is volt az.Persze a társadalom kutatás igazibb része is ugyanúgy a piacról él, mint a többi iparág. Nagyvállalatai: az egyetemek túlzott befolyásra tettek szert, mint a vagyonos elit egyik meghatározó része.Piszkos pénzügyeik is vannak. Erősen ideologikus termékcsoportjuk nem tudományos elmélet, hanem ötletadás az állam, vagy az antielit gyakran kalandor jellegű átalakító programjaihoz.

Italo Romano 2016.10.28. 18:28:39

@kalassó: Oda csatlakoztak, ahol perspektívát láttak.
@retimadar: Erősen ideologikus termékcsoportjuk…

A másik blogon, a két legutóbbi kommentemben olvasható idézetek tartalma közel áll a mondanivalótokhoz.
asszocialok.blog.hu/2016/10/18/eurodollarok_ket_haboru_reciklalas

kalassó 2016.10.28. 19:18:13

@retimadar: “a társadalom kutatás igazibb része is ugyanúgy a piacról él”
Információt termel, aminek a költségeit meg kell fizetni. Tetszik, vagy sem, az információ is áru. Nem kell ingyen átadni.

Minnesota 2016.10.29. 15:20:37

@kalassó: Más szóval, szellemi tulajdon. Szerződés keretében lehet megkapni a használati jogosultságot. Mindkét félnek vannak feltételei.

kalassó 2016.10.29. 18:18:46

@Minnesota: A gyakorlat számára az információ módszeres felépítésben használható. Ilyesmire lehet érdemes szerződési ajánlatokat tenni. Csak példa kedvéért: a bloggazda honlapjából vett anyagokból kidolgozhatók lennének az általa már egy témában alkalmazott “modus operandi”, vagyis a képzési, egészségügyi, gazdasági, nemzetközi, stb. stratégia meghatározó tényezői.

smirgliműhely 2016.10.29. 20:52:14

@szénaboglya: Nem esik messze tőlük a diplomaták rétege sem. Róluk ugyan Friedell némileg túlzóan írja Az újkori kultúra történeté-ben, hogy ezek államilag elismert és fizetett csirkefogók. „A hazudozás bajnokai ők, a pokol pribékjei, a csibészek közül is a legrosszabb fajta, tudniillik az a fajta csibész, amelyiknek jó a lelkiismerete, hiszen ő a ‘a hazáért’ hazudik.”. (VI. 240.old.)

Minnesota 2016.10.30. 09:55:57

@kalassó: Igen. Számos helyen tömör utalásba foglalta-rejtette a mögöttes, országos és kontinentális léptékű információegyüttest. Ezeket kibontva állítható elő a premium content.

kalassó 2016.10.30. 17:54:32

@Minnesota: országos és kontinentális…
és globális! A komplex középtávú folyamatok reális ismerete előbbre való a célok kitűzésénél. Nem érdekelheti azokat, akik számára az a realitás, ami az orruk előtt van. Fentebbi példámat feltételes módban fogalmaztam, mert nem lesz itt semmiféle ajánlat.

Italo Romano 2016.10.30. 19:02:54

Köszönöm az aktív részvételt. Megbeszéltük, hogy ezt az eszmecserét elhelyezem a honlapon:
foldeskaroly.wordpress.com/
A Szimpózium rovatba kerül. Nem ígérhetem, hogy minden itteni vitával ez fog történni.

retimadar 2016.10.31. 19:28:27

@Minnesota: Annyit elmondhatunk, hogy előadásából ismerjük a mögöttes tartalmat. Hozzáadott információja olyan, mint egy rétegfelvételé a szokásos fényképhez képest.

Mentés

Mentés

Szeptemberi tanulókör, 2016

(A vitaanyag szövege fordított időrendben:)

Re:
“Erika Sass‎
to
Földes Földes
September 11 at 7:54pm ·

Az általam hiányolt lépés egyik felét többé-kevésbé megtetted:
https://foldeskaroly.wordpress.com/…/europai-munkanelkulis…/
Egyik felét, mert a jelenig nem hoztad végig.”

Arra a szerzői jogú tanulmányra a megbízás a nyolcvanas-kilencvenes évekre szólt. Erre az időszakra vonatkoztak az inflációs idősorokból levont következtetéseim is. – Az utóbbi másfél évtizedre azonban ellenkező veszélyekkel terhes a makrogazdaság: dezinfláció, munkaerőhiány. Az utóbbi főleg Németországban. Az ottani Homo Economicus a megoldást egyszerűnek képzelte a szírekkel.

 

Boglár Széna: Egyetértek ezzel és a korábbi kommentekben adott részletező szempontjaitokkal. Ezért a Kühnhardt-idézeteket is kikerekítem az uniós politika néhány alaphibáját regisztráló megállapításával.
Európa újraegyesítése miatt érzett eufória nagyobb hangsúlyt kapott, mint annak felismerése, hogy igen különböző pszichológiai alkatoknak kell majd együttműködniük. …A 2004-ben csatlakozott országok számára …az újraegyesítéssel a legtöbb ember kimondatlanul is azt várta,…

 Mimi Németh: Igen.A “visszaköszönés” egy kisebb része:

A Dr. Ludger Kühnhardt a bonni Európai Integrációs Tanulmányok Központjának igazgatója által adott interjú (VH 09.24) szerint:
Európa ma hatalmas bizalmi válsággal küszködik. Ez nem arról szól, hogy egy ország az összes többivel szembemegy, vagy fordítva, mindenki egy állam ellen van.
…ezért próbálom egy kicsit tágabb kontextusba helyezni a problémát.
Nemcsak Magyarországról …van itt szó. Hanem a vezető szerep értelmezéséről…

Boglár Széna Na ez az: munkaerőhiány. Egyedüli szempontnak tekintve, ez motiválta az invázió korlátlan engedését. mintha a “Humán szakmák…” fejlécében is szereplő szociológia nem is létezne.

Like · Reply · 1 hr

Földes Földes

Boglár Széna‎ to Földes Földes

1 hr ·

Ha már szónál vagyok, a mostani Tanulókört is elhelyezhetnéd a “Humán szakmák” vidám mauzóleumában.

Boglár Széna‎ to Földes Földes

1 hr ·

Földes Földes: Kommentben is megírtam: “Na ez az: munkaerőhiány. Egyedüli szempontnak tekintve, ez motiválta az invázió korlátlan engedését. mintha a “Humán szakmák…” fejlécében is szereplő szociológia nem is létezne.”

 

Ferenc Kalas‎ to Földes Földes

6 hrs ·

Ugyanide vág: “Ez jóval túlmutat a mostani kormányon vagy a Magyarországról aktuálisan szóló vitákon…

 

Ferenc Kalas‎ to Földes Földes

6 hrs ·

“egy kicsit tágabb kontextusba helyezni a problémát”
Nyilván ebben a mondatban is visszaköszön a saját megközelítésed, azért ragadtad ki a többi szövegből. Az idézetben szereplő udvarias “kicsit” legyengíti a módszer alapelvét, amely elutasítja az ország-glóbusz fogalmát.

Erika Sass‎ to Földes Földes

September 22 at 6:50pm ·

Társadalom-tudomány-üzlet

A citációs index lett az abszolút mérce. Persze az sem mindegy, hol jelenik meg a cikk. Amelyik elismertebb, impaktfaktoros folyóiratban, az sokkal többet ér…A minőség, az idézettség és a kiváló teljesítményt igazoló impaktfaktor megsokszorozódik, ha a mechanizmust nem különálló személyek, hanem…

talon.blog.hu

Ferenc Kalas‎ to Földes Földes

September 21 at 7:03pm ·

Erika Sass: Igen, örömmel láttam magam is. Ehhez képest az általatok itt is emlegetett politikai lúzerek és szélhámos kutatási menedzserek nem érdemelnek több szót.

 

Károly Nagy‎ to Földes Földes

September 19 at 11:05am ·

János Smirg Nem kötöm irányzathoz, vagy egy szervezethez. Főleg publicisták, filozófusok, közgazdák, kutatók egy része a tömegpolitizálásban impotens volt. Ahol hangadók lettek, a közéleti formációjuk is eunochoid magatartást vett fel. Erőcsoportból erőtlen csoporttá vált.

János Smirg‎ to Földes Földes

September 19 at 8:01am ·

Károly Nagy: Állandóan piszkálod azokat, akiket a politika eunuchjainak tekintesz. Finomabban közéleti botfülűeknek nevezhetők. Ez nem köthető egy (két) irányzathoz és a mai ellenzék sem volt mindig ilyen. A szánalmas az, amikor a botfülű zenekar (=vezető csoport) mindenáron zenélni akar.

 

Károly Nagy‎ to Földes Földes

September 18 at 9:04pm ·

Idéztem Fetser szimptomatikus közlését:

Közéletileg tehetségtelenek

A politikai mozgáskorlátozottak korábbi sikere.”A 2006-os parlamenti választást nemcsak Gyurcsány kampányával, hanem az MSZP-n belül akkor még népes és erős önkormányzati csoport hihetetlenül…

nagykarolyblog.wordpress.com

Erika Sass‎ to Földes Földes

September 17 at 3:39pm ·

Ferenc Kalas: úgy látom, már reagálaz előző linkedre:”A bolygónk állapot-változásaival foglalkozó kutatások az érdeklődési és fontossági skálám első sorába tartoznak.” http://ismeretvadasz.blog.hu/…/az_utobbi_het_nehany_dialogu…

Ferenc Kalas‎ to Földes Földes

September 17 at 1:45pm ·

Közben felraktam egy még fontosabb linket a megzavart részecskékről

Entangled Particles Reveal Even Spookier Action Than Thought

This finding comes from a close look at quantum entanglement, in which two particles that are “entangled” affect each other even when separated by a…

yahoo.com

Ferenc Kalas‎ to Földes Földes

September 15 at 6:54pm ·

Erika Sass: Az én linkemre viszont nem reagált, holott az italo romano blogján mint dialógust szerepeltette. Pedig a téma messze meghatározóbb sok egyébnél.

 

Erika Sass‎ to Földes Földes

September 11 at 7:54pm ·

Az általam hiányolt lépés egyik felét többé-kevésbé megtetted:
https://foldeskaroly.wordpress.com/…/europai-munkanelkulis…/
Egyik felét, mert a jelenig nem hoztad végig.

LikeComments

Földes Földes

Ferenc Kalas‎ to Földes Földes

September 9 at 9:55pm ·

A tenth of the world’s wilderness lost since the 1990s, study finds

Researchers reporting in the journal Current Biology show catastrophic declines in wilderness areas around the world over the last 20 years. They…

phys.org

Like

Erika Sass‎ to Földes Földes

September 8 at 12:06pm ·

Rendben, hogy az inflációs kutatásod ott van az iratok vidám mauzóleumában. De hol van a másik két makrotéma (growth, unemployment)?

Boglár Széna‎ to Földes Földes

September 7 at 6:49pm ·

Először én ismertettem a költőnő helyénvaló ítéletét:http://moreszkhu.blog.hu/2016/…/27/ellenszenves_gog_es_undor

Szerkesztés:helyeslem, ha a magyar szövegeket saját anyanyelvünkön kommentezzük és az angolokat sem muszáj angolul, csak ha így kényelmesebb.

Ellenszenves gőg és undor

Jól jellemzi Erdős Virág, hogy egy csoportosulás azoktól viszolyog, akiket kezdettől fogva maga hagyott a szarban. (NSZ. aug 27.) Ellenszenves a gőgjük, az undoruk ezek iránt. Nem törődnek az emberekkel, ezért lettek erőtlenek. Az ilyen politikai tehetetlenek bizonyítványa:…

moreszkhu.blog.hu

Like

Comments

Földes Földes

János Smirg‎ to Földes Földes

September 7 at 5:25pm ·

http://foldszint2.blog.hu/…/…/az_erdos-interju_tovabbi_resze
Károly Nagy: témádról szól!

Az Erdős-interjú további része

Mivel fontosnak tartom, kiegészítem az Erdős Virág-interjúból vett idézetet. „Odáig mindannyian­ eljutunk, hogy a szeretetlenség, a frusztráció és a tehetetlenség érzése természetes módon válthat ki kontrollálatlan dühöt és agresszív viselkedést bárkiből, de ha társadalmi méretekben történik,…

foldszint2.blog.hu

Like

Földes Földes

Boglár Széna: jó (Boglár javasolta, hogy lehessen magyarul és angolul hozzászólni.)

Mentés

Identitás. 2016 júniusi szimpózium

(A Facebook-vita hozzászólásai fordított időrendben)
Földes Földes

Mimi Németh:az általad idézett “konceptuális létezés” az, ami az írásokban egyetemes, tehát a jövőhöz is szól. Az életrajzi személy csak partikuláris. – Megállapodásunk szerint ezt az eszmecserét el fogom menteni a honlap szimpózium rovatába.További vitáinkat közvetlenül ott kellene folytatni.

János Smirg: 3. válasz: saját régebbi közleményeimet illetően: nem tartom azokat változatlanul érvényesnek. A honlapra, csekély kivétellel a nyolcvanas évek óta készült írások kerültek fel. Azonosulásom főképpen ezekre vonatkozik és nem jelent merev ragaszkodást minden megállapításukhoz.

Boglár Széna: 2. válasz: mások itt elhelyezett írásairól. A témáik és fejtegetéseik iránti kíváncsiságomból és alkalmazhatóságukból ered egyfajta, eltérő fokú azonosulás.Amint az idézett Heidegger mondta, a létezés nem más, mint érdeklődés.

Erika Sass
Erika Sass “alkalmazhatóságukból ” – úgy láttam, saját munkáidban belőlük is levontál tanulságokat, az angol szövegekben elismerted a használatukat, mint lényeges háttér-irodalomét. Az ilyen “fontosnak tartás” is egyfajta azonosulás.

Válaszokkal tartozom. 1. Igaz, hogy nem azonosulok közösségekkel, eszmékkel, iskolákkal. Életrajzommal csak a lejárati határidőig. Határidő nélkül csak a saját írásaimmal, melyek itt vannak.

Re 2.válasz: Heidegger értelmében is életrajzi jelenléten kívül konceptuális létezéssel van itt dolgunk.

Nekem pedig az a kérdésem, hogy a saját régebbi közleményeit változatlanul érvényesnek tekinti-e?

Károly Nagy: Azt mondta, hogy az itteni írásokkal azonosul, de felrakott nagy volumenű szöveggyűjteményeket, válogatásokat is. Ugyancsak közölte, hogy idézni nem annyit tesz, mint elfogadni. Akkor most hogy?

Boglár Széna:Identitás: azonosság, vagy azonosulás? Az előbbi az életrajzban meghatározott, az utóbbi az embertől függ, kulturális választást jelent.

 • A Jaspersnél megkurtított félmondaton mit kell szakmailag tisztázni?

 • Az én posztjaim is fenn vannak a Tanulókör tárhelyén (a többiekével együtt), csak azt a tárhelyet bármikor megveheti egy másik “félművelt újgazdag pedellus”.

  Ferenc Kalas: Aki a műveivel azonosult, annak alkotásaiban marad fenn az identitása. Ezért később sem a “szellemét” kell emlegetni, mint valami hazajáró kísértetet. A szellemhiten túl vagyunk.

  Földes Földes: Határhelyzetek Jaspersnél: félelem a halál, bűn, katasztrófa árnyékában, szorongás, lélekzavar, stb. – más szinten dinasztikus események a rokonságban – megint más szinten demográfiai folyamatokban összegeződnek.

  “Az identitás az irományokban van.” Akkor az identitás itt megmarad, amíg az irományok fent lesznek.És a mi gondolataink is a szimpózium rovatban. Ezért nevezzük vidámnak az állományok kriptáját.

  Ferenc Kalas:Én is akartam már szólni. A válogatás munkáján kívül önálló esszéket is tartalmaz: Erasmus, Montaigne. Pascal, Rousseau,Schopenhauer, Nietzsche,Ortega, Canetti műveiről.Károlyi Tibor: persze nem ” félművelt újgazdag pedellus” közönség részére.

Ferenc Kalas to Földes Földes June 14 at 8:50pm ·
…” Ha az ember természete a kultúra, akkor a házigazda identitása az ő saját kultúrája.” – Ezt is elfogadom. Az identitás az irományokban van.

Re: Károly Nagy to Földes Földes June 12 at 6:18pm ·
” Az ott idézett töredékeket kellene feldolgozni”
Ezt is jónak tartom. Kéziratok kölcsönös reflexiói az általatok említett vidám kriptában.

Erika Sass A honlapon kommentoltam, sztem a tengelykor meghatározása a leginkább maradandó hozzájárulása.

 • Olvastam, amit a tudományról írt, de a tudományos, objektív megismerés határait is mutatja. “Ezek szerint a tudományokban minden lét az objektív létre, azaz a kívülről kutathatóra korlátozódik” Ezért az embernek “egy különös ösztönre lesz szüksége, amely őt saját létezéséhez visszalöki. Ezt nevezi Jaspers határszituációknak. A határszituációk: a harc, a halál, a szenvedés és a bűn, azaz minden olyan esemény amelyben az egyén súlyos megrázkódtatásokon megy keresztül.” (wiki) Személyes életünkben ezek által ébredhetünk rá arra, ami lényeges. – Persze egy szakmákra orientált oldalon a tudomány a lényeges.

  Házasság, szülés, válás témával kezdődő felsorolásodról írtam május 14-én: Károlyi Tibor Az első három is (belső) határtény az életszakaszok között. Boglár Széna hozzátette a pszichotikus megbetegedést. Az egyik bölcselet szerint pedig éppen a határhelyzetekben ismerjük fel valódi létezésünket.

   Földes Földes Határhelyzetek Jaspersnél: félelem a halál, bűn, katasztrófa árnyékában, szorongás, lélekzavar, stb. – most más témáiról közöltem egy posztot.

Boglár Széna

Az előzőhöz akkor hozzátettem, hogy a dramaturgia számunkra most aktuális fajtája “nem a határtényeket , hanem a középtényeket aknázza ki, pl. házasság, szülés, válás, karrier, vizsgák,stb.”

 Károlyi Tibor

Károlyi Tibor Házasság, szülés, válás témával kezdődő felsorolásodról írtam május 14-én: Károlyi Tibor Az első három is (belső) határtény az életszakaszok között. Boglár Széna hozzátette a pszichotikus megbetegedést. Az egyik bölcselet szerint pedig éppen a határhelyzetekben ismerjük fel valódi létezésünket.

Május 4-én írtam: Az eseménydúsnak ígérkező nyári hónapok híreinek feldolgozásában az itt megszokott diszkurzív próza helyett a dramaturgiai műnem segíthet.

Károlyi Tibor:Megvalósítottam a javaslatodat.

Boglár Széna: Eszmecseréink ott úgy kaphatnak megfelelő helyet, ha a honlap gazdája – egyetértése esetén – időnként elhelyezi őket a “Szimpózium” kategóriába.

Terepfelmérések vitája

 A Szociológia-oldal hozzászólásai között Smirg János kigyűjtötte a tanulmányi  célú külföldi tartózkodásaimról szóló korábbi kommenteket. Mivel nem annak az oldalnak a témájához tartozik, a többi eszmecseréhez hasonlóan ezt is áthozom a Szimpózium kategóriába.

 • Földes Károly külföldi terepfelmérései
  Ötödik iratismertetésének vitájából más témájú szemelvényeket ragadok ki, mint a minap a talon-blog szerzője: http://talon.blog.hu/2016/05/07/a_tudomany_eltorzitasa_680
  Honlapján ezt a vitát nem közli, az itt említett események háttérben maradnak. Földes maga is, pedig az alábbiaknak ő a címzettje.

  Minnesota 2014.10.05. 20:21:07
  Köszönöm, hogy nyugtáztad a tanulmányod leírására fordított munkámat. Ugyancsak említést érdemelne Büyük, aki a TSz 89/8-9 számában megjelent cikkedből közölt fontos részeket. A társadalmi átalakulást eszerint más célok érdekében és más módon tartottad szükségesnek, mint az egykorú szabad-,fiatal, szociál- és nemzeti demokraták, liberálisok, konzervatívok, radikálisok, stb.

  retimadar 2014.10.06. 21:17:54

  Egy évtizeddel korábban ugyancsak fél évet töltöttél az USA-ban. “A tanulmányutat szakmai továbbképzésre és nagyobb korporációk megismerésére használtam fel.” …

  smirgliműhely 2014.10.07. 10:47:14
  @Minnesota: “más célok érdekében és más módon tartottad szükségesnek”. Kérdésed másik oldala, hogy az első komoly átalakulási program tartalmazta a szerző számos, több évvel korábbi eredményét, például a tulajdon és a vállalkozás viszonyát, mint az új gazdasági kapcsolatrend egyik alapelvét.

  kalassó 2014.10.07. 15:25:59
  @retimadar: Ehhez csatlakozva, ugyanez a kérdés vetődhet fel az 1985-ös féléves kanadai, más szempontból pedig az 1987 évi kínai és az 1988-as egyiptomi tanulmányútjával kapcsolatban. A párizsi és a helsinki fejleményekről már volt szó. Mintha a gazdaságról egy földrajzi körképet akart volna kialakítani…

  büyük 2014.10.07. 21:14:49
  @kalassó: A gazdasági földrajz viszont nem mélyül el az egyes országok társadalmi berendezkedésének, üzleti életének, pénzvilágának sajátos részleteiben, államuk funkcióiban. Itt inkább nemzetközi gazdasági, szociológiai, politológiai, kulturális, stb. országismeretekről van szó.

  smirgliműhely 2014.10.08. 17:05:00
  @kalassó: Az….akadémiai elnök Szentágothai volt. Szerzőnket ő küldte hosszú tanulmányutakra Belgiumba, Ausztriába, Olaszországba, az USA-ba, Franciaországba. Ez is a földrajzi körképhez, külföldi országismerethez tartozik, meg az elnökségi háttérhez.

  büyük 2014.10.09. 09:19:16
  @kalassó: Egy évtizeddel később egy másik sikerhajhászó szövetkezésnek kellett tudomásul vennie Kosáry elnöknek a kutató iránti bizalmát. Mindkét elnököt a békebeli konzervatív tisztesség jellemezte.

  kalassó 2014.10.09. 16:52:11
  @büyük: Az általam fent röviden említett utak … Berend T. Iván idején valósultak meg: 1986-ban, áprilisig: Kanada, 1987 június:Kína, 1987 július: Finnország, 1988 április: Egyiptom, 1989 szeptembertől: Svédország.

  retimadar 2014.10.09. 21:04:35
  @smirgliműhely: “Ez is a földrajzi körképhez, külföldi országismerethez tartozik” Soknemzeti társadalomtan, ökonómia, szociológia, tapasztalás.

  smirgliműhely 2014.10.10. 13:40:12
  @retimadar: Ahány állam, annyi fejlődési út, gazdaságtörténet, fogalomhasználati mód.

  retimadar 2014.10.10. 19:22:19
  @smirgliműhely: Ezért írhattam legutóbb a Tőkeüzlet c. cikke kapcsán: “Lényeges, hogy a szerző nem „a” kapitalizmusról elmélkedik, hanem megkülönbözteti annak erősen eltérő jelenkori válfajait, melyek az egyes országok történeti útja során létesültek.” @kalassó: B.T.I. már ’79-ben nagyon pozitív véleményt írt a szerző tanulmányáról.

  smirgliműhely 2014.10.10. 19:27:43
  @retimadar: Tehát jól érzékeltem a kutatások gazdaságtörténeti kiterjedését. Mégis, azt hiszem, hogy a szerző számára a fogalmi oldal és ennek gyakorlati alkalmazása volt a legfontosabb.

  büyük 2014.10.12. 14:05:01
  Számos kelet-európai útját is felsoroltátok. Az itt gyűjtött tapasztalat nélkül nem tudta volna alkalmazni a nyugati ismereteket.

  Karolus 2014.10.12. 17:55:11
  @kalassó: ide vág, amit jó fél éve kommenteltem:
  Karolus 2014.03.22 21:57:11
  A korabeli vezetés bennragadt a kisországi, a csatlós és műveletlenségi karámok közt. A tudósok viszont széles körben meríthettek a hosszas külföldi tartózkodás tapasztalataiból, az alapos akadémikus felkészültség, a sokoldalú olvasottság és a nyitott, érdeklődő szellem előnyeiből.

 

2016 májusi szimpózium

Károly Nagy: Saját oldalamon idéztem:
Erika Sass:Mentora már régen meghalt, ám Földes Földes az embertörténetben ugyanazt a nézőpontot keresi, mint amit negyedszázada a társadalmi átalakulásra alkalmazott.”Nagy minőségi előrelépést jelentett az Annales iskola és különösen F. Braudel történetszemlélete” – írja a Fajtermészet-ben. Ez az, amit az egykori őrségváltó csoportocskák meg sem tudtak közelíteni.

 

 • Mimi Németh: Annales: az iskola nyomán mindjárt a “Fajtermészet” elején hivatkozik a valóság egyik szintjét alkotó, hosszabb időtávon változó alapstruktúrákra, mint “a bolygó fizikai-kémiai-biológiai összetevői, a földrajzi-geológiai-klimatikus viszonyok, a környezetalkotó élővilág tartós elemei.(F.Braudel). Később ehhez hozzáteszi a második és harmadik szintet

 • Ha már belekezdtem: nekünk is volt-van, persze egy szerényebb kis iskolánk, csak Tanulókörnek neveztük.”Smirgli”-vel gründoltuk és a tagjai most itt is aktívan kommenteznek. Itt folytathatnánk a közös csevejt, mert a hazai tárhelyek le szoktak zülleni.

  Értelmeztem a társadalmi átalakulásról vallott nézeteidet.
  http://foldszint2.blog.hu/…/foldes_karoly_kulfoldi_terepfel…
  A többféle “mélységi szint” megkülönböztetésével az Annales iskola módszerét látszik követni egy egészen más (kelet-európai) témában.

  Én meg ezt fűztem hozzá Erika Sass blogjához, amit a kutatásról írt:
  smirgliműhely 2016.04.27. 21:25:29
  Az is egy iparág, üzleti ágazat, főleg a sündörgő menedzsereknek és az ottani báróknak. Különleges erkölcsi nimbuszuk alaptalan. Csalásaik a hivatásukat károsítják, mint ahogy a nagyvállalatok csalásai a saját iparukat és a fogyasztókat. A kutatási vezetők semmivel sem erkölcsösebbek, mint a többi szakma menedzserei. Ellenük a politikai üzletemberek ezt igyekeznek felhasználni, ha érdekükben áll. Szakmájukat ettől meg kell védeni, de az ott is tenyésző romlott törtetők és pribékjeik nem méltók kivételesen előnyös bánásmódra

Valamivel kifejtőbben: mindkét tudomány természetesen a modern rendszer igenlésén alapul, de nemcsak eszmékkel segíti, hanem nagyonis hasznos gyakorlati megfigyelésekkel és szabályszerűségek feltárásával. A tőke, a piac gazdasága maga hozza létre a megértését és racionális kezelését, fejlesztését lehetővé tevő speciális fogalmi- és eszköztárat. melynek bizonyos (t.i. ideológiai) dimenziója magától értetődően a fennálló rend védelmét is elősegíti. A baj ott kezdődik, amikor…A baj ott kezdődik, amikor az apológia olyasmire terjed ki, mint például a nyolcvanas évektől elkezdett esztelen mértékű pénzügyi dereguláció, egy nagyszabású geostratégiai hatalmi kezdeményezés,,vagy az üvegházhatás tagadása. Ezek igazolása nem tartozik a tudományba, mégis akadnak pénzért, előmenetelért ilyen irányzatú véleményeket adó professzorok, akadémikusok (szerencsére a kisebbség). Más területekről egyebek között az új gyógyszerekről megalapozatlan ajánlásokat készítő szakértők példáját lehet felhozni.

 

Erika Sass “A baj ott kezdődik”…hamarabb kezdődik: amikor valaki, tucatnyi társadalomtudomány következtetéseit figyelmen kívül hagyva propagandistaként magasztalja a rendszer összműködését, .amint azt például egy időben Kornai tette a szovjet típusú zsákutcákra és bűnökre hivatkozva. Ám az utóbbiak nem mentik a tőke-profit alapján vezérelt gazdaság súlyos visszásságait, akkor sem, ha ez az alap ma beláthatatlanul hosszú időre fennmarad.

Boglár Széna: ne! K.H Tjaden például a szociológia “mindenekelőtt apologetikus szerepéről” ír, elismerve empirikus megalapozottságát is. A modern gazdaságtanról pedig az E.B. tartalmaz értően távolságtartó szócikkeket.

 

Mimi Németh
Mimi Németh Adorno is elég szépen fosztogatja a szociológianimbusz tollait.

Minden további nélkül fogadjuk el a Szociológia és az Economics című cikkeidben idézett szerzők következtetéseit?

Mérsékelt olvasottság.

2013.03.30. 09:17 Italo Romano Földes Károly írja:Az utóbbi időben közzé tettem a blog néhány vitájának szövegét. A bejegyzések közül többnek a nézettségét mutatja a korábbi tárhelyen készült statisztika. Tematikus  jegyzeteimet a rendszerezett tudás iránt érdeklődő réteg kíséri figyelemmel.…
ismeretvadasz.blog.hu

“Új ismereteket kereső réteg” Vita

“Új ismereteket kereső réteg” című bejegyzésem vitájának részlete.

http://ismeretvadasz.blog.hu/2013/03/30/nehany_vitatott_bejegyzesem_nezettsege

retimadar 2013.04.14. 14:12:13

@Minnesota: aki ma jelen akar lenni, annak legalább tízezer évre kell visszanyúlnia (Hamvas: Karnevál). Ő a lelki, szellemi hagyományokra, a nagy misztikusokra gondolt elsősorban, ha nem is kizárólag.

Minnesota 2013.04.14. 17:25:03

@retimadar: Az említett mondás az időtengelyre vonatkozik. Emellett úgyszólván a horizontális tengelyre, vagyis a főbb ismeretágakra való kitekintési képességgel is rendelkeznünk kell, hogy igazán jelen legyünk. Egy-egy ilyen szépséges irodalmi alkotás, de még az összességük is kevés ehhez.

Italo Romano 2013.04.17. 19:00:13

@retimadar: Nekem kevés a szellemi hagyomány és a tízezer év. Az embertörténetben (legalább) az utóbbi ötvenezer évre kell visszatekinteni. Ezt, amit az “ötven lapnak” neveztem, lehet alaposabban olvasni. Amióta fajunk elhagyta Afrikát. Szorosabban, a felső paleolit, illetve a késői őskőkorszak kezdete óta eltelt idő történéseit.

Karolus 2013.04.19. 19:16:24

@szénaboglya: jó is, hogy elmarad. A blogolásba nem férnének be olyan részletes tanulmányok. Egy-egy, mint a sumeri, megbocsátható. A szerző akkor dolgozik blogszerűen, ha sok képet közöl, mint Krétáról tette.

retimadar 2013.04.20. 21:57:05

A képanyag vonzó, mert az érzékekre hat. Erről a szemléleti terepről el kell jutni a gondolati világba, hogy fogalmakat tudjunk alkotni. Ahhoz szöveges fejtegetésekre van szükség.

Italo Romano 2013.04.22. 18:36:35

@retimadar: szemlélet és fogalom viszonyát ugyanígy vázoltam egy régi blogról folytatott idei beszélgetésen:
asszocialok.blog.hu/2006/09/22/otven_lap_honnan_jovunk_9#c19585282

retimadar 2013.04.22. 20:21:59

@Italo Romano: Persze, csak nem akartalak idézni. A fejtegető szövegek fontosságáról alighanem magad is meg vagy győződve, hiszen a posztjaid nagyobb része ugyancsak ilyeneket tartalmaz.

Italo Romano 2013.04.29. 21:15:13

Helyrejött a hatalmas ókori birodalmat leíró beszámoló is: ismeretvadasz.blog.hu/2007/02/06/kemet_honnan_jovunk_35

Karolus 2013.04.30. 14:09:32

@Italo Romano: De megint képek nélkül. Nem tagadom a fogalmi kifejtés fontosságát, magam is gyakorolom. Az emberfaj átfogó bemutatásának a vizuális része nagyobb közönséget ér el. Biztató némelyik tudásközvetítő bejegyzésed néhány ezres nézőszáma. Az érdekességre hajtó, vagy you-tube jellegű közlések százezres nézettségével nem vetekedhet.

Italo Romano 2013.04.30. 18:10:19

A címben említett réteg mindenoldalú tudásvágyára reflektál a mozgásban lévő egyetemes körkép. A jogos vizuális igénytől eltekintve is csak néhány terep fér be a blog látószögébe. Sok minden kimarad, például a jövő egyik fő meghatározója, a mai tudományos és technológiai fejlődés.

Italo Romano 2013.05.01. 13:57:25

@Karolus: Jó, hogy emlékeztettél rá, ízibe fel is raktam az eszmecserét. Akkor még más összetételű volt a vitán résztvevő közönség, ám zömében az is az új ismereteket kereső réteghez tartozott. A klasszikumban is benne rejlik egy egyetemes körkép. Azt sem tudjuk átfogni, közben az egyéb tanulási pályákon kapható információkat is el kellene sajátítani. Az ókorról, például, sokat megtudhatunk a Mahábhárata-ból, de a világirodalom történetét tanuló egyetemistákon kívül ki olvassa azt? Az ősidőkről pedig nem szólnak írott források.

büyük 2013.05.01. 21:48:10

Korábban régészet ügyben tettem vállalás-félét. Úgy láttam, hogy csak az Óvilággal foglalkoztál, meg valamit Ausztráliával, Borneóval. Amerika, Óceánia leletei kimaradtak.

Italo Romano 2013.05.03. 21:01:38

@smirgliműhely: Én igyekszem. Egy részlettel emlékeztettem az előtted írt kommentben megnevezett Mahábhárata-ra:
asszocialok.blog.hu/2010/07/25/erkolcs_es_kutya

Valaki a szép Szávitri történetét is előadhatná.

Italo Romano 2013.05.03. 21:06:56

@büyük: Dél- és Kelet-Afrika! Onnan kerültünk elő. És nem (mint a korábbi források alapján magam is hittem) 50, hanem 100 ezer éve. Ama időből van már Sapiens lelet a Karmel hegyen és másutt,Afrikán kívül.

 

A Berlin-poszt hozzászólásai

Az alábbiakat 2013.09.04-én Italo Romano nicknév alatt a blog.hu-n írtam:

Legutóbbi bejegyzésemhez a következő kérdés/ajánlás érkezett:

„A napokban belinkeltem az Isaiah Berlinről szóló posztodat. Anno, élénk tanköri vita tárgya volt és szeretném, ha a hozzászólásaim könnyen hozzáférhetők lennének. Nem tudnád felrakni a kommenteket? Mekkora volt a nézettség? ”    (Karolus 2013.08.21. 13:33:12) 

 Itt válaszolok.

A szóba hozott bejegyzés: http://ismeretvadasz.blog.hu/2009/06/07/isaiah_berlin_szaz_eve#more5048129

A blog.hu-ra importálás útján került, az előző tárhelyen olvasható, alább bemásolt hozzászólások nélkül. Az eredeti nézettsége 1217 volt.

(Akkor még – 4 évvel korábban – “italo” volt a nicknevem)

Hozzászólások (19)

2009-06-07 16:001. italo

(I. Berlin) 1997 november 5-én halt meg.

2009-06-07 17:282. évi.

Nagyon jól fogalmaz…már amit kiragadtál…igen, ez egy fontos kérdés,meddig tudunk önmagunk maradni,anélkül,hogy abszolút kirekesztetté válunk?

2009-06-07 17:493. akimoto

Inkább kirekesztett vagyok. Majd figyelek messziről. Ahogy Berlin írta: hat ránk a többiek magatartása.

2009-06-07 17:514. italo

@évi.: Berlin szerint attól sem kell félni. Saját végletes példám: férgeket evő közösségben találom magam. Nem eszem velük, kirekesztenek, na és?

2009-06-07 17:545. évi.

@italo: Igen, ez jó példa.Tecc…

2009-06-07 17:556. italo

@évi.: A példám csak itt a blogban volt “saját”.
“Inkább egyenek meg a férgek, minthogy a férget megegyem”.

2009-06-07 18:037. italo

@akimoto: 3, egyetértünk. Az is igaz,hogy nemcsak a teljes beazonosulás és a teljes elkülönülés létezik.

2009-06-07 18:068. évi.

@italo: Gondoltam,hogy nem igazi saját:)

2009-06-07 18:129. talon

@évi.: Saját szó más alkalmazásban: Vannak saját magatartási normáink, melyekből senki kedvéért nem engedünk, mert ezzel személyiségünket adnánk fel.

2009-06-07 18:1910. Mne

@talon: amiről írsz, erősen kultúrafüggő, mint a “negatív szabadság” is. A férges példa sem mindenhol ül: földrajzi helytől is függ. Van, ahol lakoma.

2009-06-07 18:3111. Mne

Merci. Sokféle csoporttal azonosulhatok részben, teljesen egyikkel sem. A személy nem oldódhat fel abban, hogy nemzet, vallás, párt, quimby rajongók, tekézők, vagy éppen bloggerek halmazának a része.

2009-06-07 19:1912. Carolus

@talon: 9, mint 10 szerint is kultúrafüggő. Próbálnád a saját egyéni normáidat érvényesíteni Iránban. A mi kultúránkkal ellentétes ha feltétlen azonosulásokat követelnek bármilyen irányzattal. Lokális hangadók helyenként mégis próbálják erőltetni az alkalmazkodási kényszert.

2009-06-07 19:2513. Carolus

@Mne: 11, de akkor erre is áll, amit 9.re megjegyeztél. Maga a személyiség és annak szabadsága sokkal kevesebbre tartott érték Ázsiában és Afrikában, tisztelet a kivételes országoknak.

2009-06-07 19:3614. italo

Nem szeretném, ha elsikkadna, hogy a szerző (I.B.) tagadja a világ hierarchikus szerkezetét és azt, hogy az emberi történelemnek célja lenne. Mindez korlátozná a választás szabadságát, amit csak a pluralitás kereteiben tud elképzelni.

2009-06-07 21:2215. italo

Berlin szerint korunknak nem erősebb vezetésre, nagyobb szervezettségre, több hitre van szüksége. “Éppen mindennek ellentétére: kevesebb messiási hévre, több felvilágosult szkepticizmusra, a különcségek iránti nagyobb türelemre.”

2009-06-07 21:2716. italo

Mintha csak a bloggerekről írná Berlin: A laza szövedék, a látszólag céltalan önfeledt tevékenység, tervszerűtlen csevegés mindenféle hivatalos ellenőr jóváhagyása nélkül – “ezek a legjobb pillanatok az egyének és népek életében”

2009-06-07 21:4917. smirgli

@italo: (14) Keményen bírálta a diktatúrákat. Főleg azt az eljárásukat, hogy a problémák megoldása helyett a napirendet határozták meg hogy miről szabad beszélni és miről nem.

{Megjegyzés 2016-ban: Berlin  munkájának kivonatát ezen a honlapon is elhelyeztem  “A szellem töredékei” című oldalon: https://foldeskaroly.wordpress.com/az-ember-fajtermeszete-kulturaja/a-szellem-toredekei/ }

A Sipsirica-poszt vitája

2013.09.04-én  Italo Romano nicknév alatt írtam a blog.hu-n:

Felidéztem egy jelenetet Mikszáth Kálmán: A Sipsirica c. művéből. A posztot importáltam egy korábbi tárhelyről:

http://ismeretvadasz.blog.hu/2009/05/27/regi_jelenet

Most a vitát ismertetem.

Hozzászólások (27)

Carolus2009-05-27 18:191. Carolus

Tisza Kálmán kb. 1890-ig volt miniszterelnök, tehát a beszélgetés a nyolcvanas években történhetett.

kalas2009-05-27 18:292. kalas

Ebben most is van valami: a hitelezők nem hagyják megsemmisülni az országot, nehogy a pénzük odavesszen.

smirgli2009-05-27 18:583. smirgli

Kuthen király: a régi sérelmek sokáig tudnak fájni.

büyük2009-05-27 20:154. büyük

‘eljutván az államadósságok milliárdjaihoz’ – pedig akkor nem volt globális válság. De a Druzsba úr is a kormányzati hibákra utalt, amik akkor is voltak.

Mne2009-05-27 20:195. Mne

Nincs új a Nap alatt.

talon2009-05-27 21:246. talon

Az akkori meggyőződés szerint tehát a hazafiság egyértelmű a liberalizmussal. A politikailag befolyásos réteg, a szabadelvű birtokosság és polgárság zöme valószínűleg így gondolkozott, előmozdították a tartós gazdasági fellendülést. A Pénz akkor is sok galibát okozott.

italo2009-05-27 21:407. italo

Szerencse, hogy sok figyelmes olvasó van. Számos alaki és tartalmi hasonlóságot látok a 19.sz. végi és mai világunk között, amellett, hogy a szereplő típusok és a gondok nagy része kicserélődött. Ezért lehet ma is időszerű Mikszáth “adomázó”, de a konfliktusokat egyáltalán nem elkenő stílusa. Forrás:  “A Sipsirica”. T.K. halálának évében, 1902-ben jelent meg. M.K. halálának pedig jövő májusban lesz a századik évfordulója.

Carolus2009-05-27 21:578. Carolus

italo, 7: a külföldi szereplők is kicserélődtek. Akkor Párizs volt a bankvilág egyik fő központja, ma New York, ahol a hatalom wasp kézben van és Rotschildék labdába se tudnak rúgni.

italo2009-05-27 22:039. italo

Carolus,#8: ha a változásnál tartunk, az üzleti morál is más volt, az államnak pl. nem próbáltak selejtes fegyvert eladni, amitől most tombol a Tömböl.

évi.2009-05-27 22:1010. évi.

Nahát,kicsit zavartak a nevek,meg miegymás, de igazából akár napjainkban is el tudnám képzelni…

smirgli2009-05-27 22:1411. smirgli

6, talon: az akkori szabadelvű vezérek, Tisza Kálmán, Andrássy nívója messze elmaradt Deák és Eötvös mögött, amit gátlástalan politikai manipulációkkal ellensúlyoztak…

italo2009-05-27 22:2412. italo

Évi, ez az, sok minden így megy ma is, hiába, hogy laptopon keresztül. A politikai osztály ugyanazon, inkább keleti provinciához illő korlátolt felfogásban ténykedik, amely már annyi baj okozója volt.

évi.2009-05-27 22:3213. évi.

lehet,hogy ez mind csak genetika?:)

italo2009-05-27 22:3414. italo

Smirgli, #11: ….(Később) az udvari körök a Balkán miatt akarták a háborút, melynek kirobbantásában és az oroszokkal való összeütközésben nem a németek, hanem a Monarchia játszotta az aktívabb szerepet. A dualista Monarchiában a magyar uralkodó rétegekkel, melyeknek egyik mozgató rugóját a mikszáthi szövegben említett nemzetiségi mozgalmak fenyegetése jelentette.

italo2009-05-27 22:4015. italo

Évi, #13: átvitt értelemben igen, a rossz géneket örököltük. A mai társadalom képtelen volt olyan színvonalú politikusokat kitermelni, mint Kossuth, Deák, Eötvös, de még Bethlent is említhetném.

évi.2009-05-27 22:4416. évi.

Az én drága uram “szokja” mondani,micsoda elb@szott nép ez…na ja,neki könnyű, ő nem magyarnak született…

büyük2009-05-27 23:0017. büyük

15, Italo: hozzájuk tehetnéd a reformkori centralisták, Csengery Antal, Kemény Zsigmond, Szalay László és Trefort Ágoston politikai, közigazgatási és szociális gondolatait. Ők nem voltak nagy politikusok, de felelősebbek voltak, mint a maiak és komoly elvi koncepciókat dolgoztak ki. A nemzetiségi igények megértésében ők sem jeleskedtek.

italo2009-05-27 23:1218. italo

Évi, #16: a nép olyanná lett, amilyenné a nagybirtok évszázados túlsúlyán alapuló társadalmi szerkezet és annak haszonélvezője, a birtokosság meg a hozzá hasonult úri középosztály tette. A mai politikai vezető réteg az utóbbi örököseként viselkedik és manipulálja a közembert.

évi.2009-05-27 23:1619. évi.

Én azt látom a legnagyobb bajnak,hogy a közember ennyire manipulálható.

italo2009-05-27 23:2920. italo

Igen, Évi, és fura módon, minél szabadabb, annál inkább. A mai technika sok választást kínál és így szabadabban tudjuk választani azt, amit a manipulátorok előírnak nekünk. Pl. bankok, tv csatornák. Az egydimenziós ember modern szolgasága.

évi.2009-05-27 23:3721. évi.

Hm…tetszik az utolsó mondatod,nagyon találó.
Az emberek megtanulnak “nemgondolkozni”, illetve gondolkoznak, és várnak.Hogy végre jöjjön egy közismert valaki, aki végre kimondja azt,amit gondolnak.És máris megerősítették benne,hogy no lám, jól gondolják…és ettől erősnek érzik magukat, és máris egymást erősítik a hülyeséggel.
Teljes meggyőződéssel ismétlik egymást…de gondolom, ez egyszerű pszichológia. a tömeg és a vezér effektus.

Ahelyett,hogy megvitatnák egymással és így kényszerítenék egymást a gondolkodásra, ami sokkal célravezetőbb.

italo2009-05-27 23:4722. italo

A sajtó, a blogzóna egy része, némely hagyományos ritus szintén a politikai manipuláció eszközévé silányul. Ellenszer: az egyén szellemi önállósága, a gyakorlati tapasztalat sokrétűsége, változatos ismeretek tanulása életfogytig, művelődés, kritikai gondolkodás, stb. Minderre kevesen érnek rá, marad az esti tv műsor.

évi.2009-05-27 23:5023. évi.

Jó az ellenszer felsorolás:)

Azt hiszem nem lehet elég korán elkezdeni..csak hát otthon is mást látnak már a gyerekek.

italo2009-05-27 23:5524. italo

Évi, #21: Amit írsz, más szavakkal a nyájszellem, a vezérürü követése akár a vágóhídig. Fiatal korban alakul ki, a csoportok, rajongók társaságaiban, tömeges rendezvényeken, buzdító kórusokban, ahol mindig vannak hangadók. A személyiség még igazán ki sem alakult, de már feloldódik a tömegemberben, vagy tömegállatban, ha így jobb. Mindig valamely egyszerű eszme zászlaja alatt.

italo2009-05-27 23:5925. italo

Neked és a többieknek: jó éjszakát!

italo2009-05-30 15:3726. italo

“Olyan szellemi vákuum jött létre, amely egyedül a szélsőséges erőknek kedvez. Ott szívesen fogadják az alulművelt fiatalokat, akik vallásos hitként élik meg politikai elkötelezettségüket, a beléjük plántált dogmákat megkérdőjelezhetetlennek tartják, s ezért elutasítják a racionális érvelést és a demokrácia elveit. “(Molnár Richárd írta, Nol. május 30)

{Megjegyzés 2016/03/18.  Ezen a honlapon a könyvrészlet “A szellem töredékei” oldalon olvasható. https://foldeskaroly.wordpress.com/az-ember-fajtermeszete-kulturaja/a-szellem-toredekei/}

Társalgás öt Rousseau-ról 2010-ben

Az alábbiakat 2013.03.09. -én  Italo Romano  néven írtam a blog.hu-n.

“A klasszikus szerző különböző nézőpontú tanulmányait szembesítettem egy bejegyzésben:

http://ismeretvadasz.blog.hu/2010/07/18/ot_rousseau

Az ezt megelőző évben, a Bastille lerombolásának 220. jubileumán megemlékeztem a forradalom korai időszakáról. Ekkor a kormányt vezető girondisták „további ésszerű és humánus változásokat akartak. Velük egyre inkább szembe kerül a két fő radikális klub. Az egyik, a jakobinusoké, akik főképpen Rousseaut tekintik szellemi elődjüknek. Fő hangadóik az Erény és a Legfőbb Lény kultuszát erőszakkal is terjeszteni akaró Robespierre és Saint Just. (A másik klub: a cordelier-k.)”

A poszt nem adhatott teljes képet az életműről, de érdekes eszmecsere alapja lett. A kommentek a blogban nem láthatók, ezeket itt mutatom be:” Itteni nicknevem “italo” volt.

Hozzászólások (38).

talon

“Hatása volt Goethére, Schillerre…”, stb. Szerénységünk nem tilthatja Kármán József említését sem.

Mne2010-07-18 15:232. Mne

Meg Eötvösét: A karthauzi. Egykor sikere volt. Nálunk ez szerencsére nem volt kötelező olvasmány, később néztem át. Az ilyen érzelmesség ma már sziruposnak hat.

büyük2010-07-18 16:533. büyük

előbb az embert akarja megváltoztatni neveléssel: “rossz idők járnak, rosszak is maradnak, míg az ember meg nem javul; mert a rossz emberek teszik, hogy rosszak az idők” (Styron: Nat Turner vallomásai.)

büyük2010-07-18 16:594. büyük

“a nemzetségi származásra és öntudatra, az ősi jussra hivatkozóan örökölt előnyök, az akármilyen szerződésekre, pergamenekre és egyéb okiratokra alapozott privilégiumok” már akkor is elavultak, 250 éve is anakronizmusnak számítottak.

italo2010-07-18 17:455. italo

@talon: Fannit tényleg megemlíthettem volna, köszi.

italo2010-07-18 17:466. italo

@Mne: A karthauzit is köszönöm, el is olvashattam volna már.

italo2010-07-18 17:507. italo

@büyük: #3: Rousseau problematikáját találtad meg a közelmúltig kortárs szerzőnél. Mondja valaki, hogy R. elavult!

italo2010-07-18 17:548. italo

@büyük: #4: Az ember, aki polgárként kívánt élni, nem tűrte tovább ezeket a származásra hivatkozással addig fenntartott egyenlőtlenségeket.

kalas2010-07-18 20:089. kalas

“mint már Locke is kimutatta, az ember természeti állapotból polgári állapotba kerül.” Hobbes-sal együtt a modern államelmélet egyik megalapítója volt. A társadalmi szerződés eszméjét ő vetette fel száz évvel Rousseau előtt. Ennek értelmében a “természetit” követő polgári állapotban az emberek és csoportjaik lemondanak az erőszak jogáról az állam javára, amely monopóliumot szerez az erőszak gyakorlására. A polgárok érdekeiket nem erőszak, hanem törvények útján érvényesítik.

büyük2010-07-18 20:3510. büyük

@italo: 8 Aki nem a saját eredményeiből, munkájából, tanulásából, emberségéből él, az mindenütt a neki más forrásból “járó” előnyöket, kivételezést keresi. Ehhez egykor a nemesi státusz adta az ürügyet, de Petőfi idejére már régen teljesen alaptalanul.

Carolus2010-07-18 20:5511. Carolus

A korai nemesség nagy része idegenből hívott katonák, honi területrablók, vagyont harácsoló nemzetségfők, vagy rangos klerikus rokonok közül rekrutálódott. A kezdeti kaotikus állapotok után többségük az erős központi hatalmat szolgálta. De már a Hunyadyak idejére katonai erejük illuzórikussá vált. A csekély birtokkal rendelkező középnemesek és kisnemesek tömeges létszáma pedig hozzájárult a gazdasági lemaradáshoz.

smirgli2010-07-18 21:4212. smirgli

Egy példa arra, hogy kik kaptak még kiváltságokat. A török terjeszkedésével a Balkánról sok szláv és egyéb pásztornép szorult Észak felé. A nagyarányú marhakereskedelem idején mint pásztorokat és botoslegényeket alkalmazták őket.Később tömegesen álltak katonai szolgálatba. Egy részük királyi zsoldos lett. Eleinte darabontoknak nevezték őket. A többiek közül a legrettegettebbek a tömegesen kóborló útonállók és rablógyilkosok voltak, akiket a birtokosok és a városok irtottak, ahol értek. Egy magyar vezér sokukat a zsoldjába fogadta és letelepítette. A települések önkormányzati jogot kaptak, nemesi kiváltságokat élveztek.

italo2010-07-18 22:0413. italo

A Rousseau által bírált kivételezett rétegek sokáig annyira megalázták és megvetették a népet, hogy ez hozzájárulhatott a forradalom különösen erőszakos jellegéhez, de ez a vezető uszítók felelősségét nem csökkenti.

eternity2010-07-19 03:1914. eternity

Ó, hát ennek örülök. Sosem gondoltam így át, köszönöm, hogy ilyen remek összefoglalót írtál.

italo2010-07-19 07:3715. italo

@eternity: köszönöm szépen a pozitív véleményt és azt,hogy időt fordítottál a jegyzet értelmezésére.

Mne2010-07-19 14:5316. Mne

Megfontolás tárgyává tettem azt a kérdést, hogy Rousseau demokrata volt-e vagy sem. Erre a kérdésre, a fentieket figyelembe véve tagadó választ adtam. Még kevésbé liberális. “A béke, összefogás, egyenlőség” rendszerére irányuló programja inkább tekintélyelvű törekvést fejez ki.

italo2010-07-19 15:3117. italo

@Mne: 16 Lehet, hogy egyik sem volt, de a szolgaság, az egyenlőtlenség, a kizsákmányolás elleni harca lelkesítette a francia és amerikai forradalmárokat, köztük a demokratákat, liberálisokat, szociális újítókat. Ha a későbbi jakobinus terror nem szennyezi be, a francia forradalomra is csak mint a modern politikai társadalom megteremtőjére, az emberi jogok törvényesítőjére emlékeznénk.

smirgli2010-07-19 16:0218. smirgli

@Mne: Az is ner volt A béke a mostani jeligének szintén az első szava. Ősszefogás helyett ma egyetértés szerepel, az azt megteremtő diskurzus,dialógus ma sincs a kiplakátozott jeligében. Viszont az egyenlőség helyett a szabadság van benne, morogni tehát lehet. És önerőből boldogulni. Ha lehet.

Mne2010-07-19 16:2119. Mne

@smirgli: 18. Az egyenlőség nincs a hivatalos jelszavak között, de népszerűséghajhászó egalitárius beszédmód és közéleti gesztusok tapasztalhatók. Ellenkező irányból a hagyományos, vagy annak nevezett előjogok feltámasztására törekszenek, sokszor teljesen nevetséges ürügyekkel indokolva. Ezek ellen ma is érvényesek Rousseau intelmei.

kalas2010-07-19 17:1820. kalas

@Mne: #19: Az örökölt, esetleg füllentett előjogaikat védelmezők tolják előtérbe a származási indoklást. Innen ered a büszkélkedés saját (sokszor csak kitalált) “nemesi” családfájuk történetével. Innen ered az is, hogy a nemzet valódi értékei helyett a nemzet eredetére, annak mindenkinél ősibb, nemesebb mivoltára való büszkeséget tartják a magyarság ismérvének. Nagyzoló eszméik mögül kilóg az előnyre sóvár önző magánérdek lólába. Ennek a rétegnek a magánérdeke vezeti történelmi meséjüket is. Azzal értek egyet, hogy alternatív történetírásnak csak akkor van létjoga, ha megfelel a tudományos vizsgálódás mindenkire érvényes szabályainak. Ellenkező esetben nem más, mint nemzetvakítás.

italo2010-07-19 20:2221. italo

Rousseau idejében nem volt szempont a fajvédelem. Jelenleg vannak hívei. Az antropológusokat utánozó vizsgálódásuk fő tárgya a fej formája. Ezzel szemben csak az a fontos, hogy mi van abban a fejben.

italo2010-07-19 20:3222. italo

@kalas: 20 A nemzeti tudat mítoszokat, hősi legendákat, mesés eseményeket is megőriz. Ennek a közösségformáló eszmevilágnak nincs szüksége tudományos normákra, nem történetírás. Az utóbbinak – legyen az főáramhoz tartozó, vagy alternatív – szabatos kutatási eljárásokat kell alkalmaznia.

smirgli2010-07-20 08:4423. smirgli

@büyük: #10: előnyöket, kivételezést keresi. Ehhez egykor a nemesi státusz adta az ürügyet
Barátunk, az ugyancsak “egykori” , Meister Vilmos szerint ezért “nem a nemesek követelődzése, nem is a polgárok engedékenysége, hanem maga a társadalom szervezete felelős.”

italo2010-07-20 10:2724. italo

“Barátunk” – ilyen öreg vagy?

évi.2010-07-20 11:0425. évi.

@italo 21: Végülis sok minden múlik azon,hogy mi van abban a fejben, jóval több,mint azon,hogy pl. milyen formája van:)

Gratula ehhez a klassz írásodhoz…,ismét!:)

italo2010-07-20 17:5326. italo

@évi.: Köszönöm szépen! Sajnálatos, ha “abban a fejben” csak vicinális eszmék kavarognak. Mindenképp jó volt, hogy megmutattad neki a Hamvas által méltatott zseniket.

évi.2010-07-20 18:0027. évi.

@italo: 🙂
Tudod,hogy igyekszem,igyekszem…:)

italo2010-07-20 18:1328. italo

@évi.: Azért gazdagodsz. Töméntelen kultúrtéglát lehet náluk találni. Eredeti építményüket úgy sem lehet helyreállítani.

évi.2010-07-20 19:0529. évi.

@italo: Igen, gazdagodni pedig klassz dolog, azért szeretek elidőzni nálad is például…most megyek és tovább időzök a postán.
További jó/szép estét neked Italo!:)

kalas2010-07-20 19:4730. kalas

@italo: #17: “a későbbi jakobinus terror “
A jakobinusok a korábbi szakaszban szélső radikális politizálást folytattak. Robespierre, Saint-Just és társaik a plebejus városiak: kézművesek, kereskedők, alkalmazottak, szolgálók nevében fellépve már akkor is hazafias és erénycsősz jelszavakat hirdetve üldözték ellenségnek tekintett vitapartnereiket, a mérsékelt politika híveit.

italo2010-07-21 07:5131. italo

@kalas: 30 Marat pedig az addigi elnyomás miatt bevadult vidéki kisbirtokosokat. Témám miatt csak az egyik oldal Rousseaura hivatkozó vérengzéseit érintettem. Ugyanolyan galád tetteket hajtottak végre a monarchia és a katolikus reakció hívei a másik oldalon. Veszélyessé váló támadásaik miatt a jakobinus pártot lefejező Direktóriumnak később mégis a maradék sans-culottok segítségéhez kellett folyamodnia, amit meg is kapott. A köztársaság megvédését végül a katonák, Bonaparte, Pichegru és mások révén érte el.

smirgli2010-07-21 12:5132. smirgli

@italo: #28. Szünetben a “kultúrtégláról”. Szebb lenne valahogy úgy, amint Meister Vilmost oktatták:
Az egész világ egy nagy kőbánya az építőmester előtt, aki ezekből a véletlen, természetes tömegekből a maga teremtő erejével állítja össze a lelkében megszületett ősképet.

Carolus2010-07-21 19:3033. Carolus

@italo: 31. A monarchista és a jakobinus terror hívei a másikra mutogattak, mintha annak bűnei indokolnák a magukét. Korunkban is, az egyik totalitárius rendszer elítélését azzal próbálják kivédeni, hogy a másik rendszer még nagyobb bűnöket követett el. Primitív logikai hiba, a téma felcserélésének nevezik. Ha rólad van szó, ne próbáld elterelni a figyelmet azzal,hogy mást vádolsz! Róla majd máskor lesz szó, akkor meg neki nem kell engedni a ködösítést.

italo2010-07-21 20:0434. italo

Örömömre szolgált, hogy igényes blogok szerzői tették meg észrevételeiket. A bejegyzést az ő tartalmi hozzájárulásukkal és kritikájukkal kiegészítve tekintem egységes egésznek.

talon2010-07-31 12:0135. talon

@Carolus: 33 Az 1946-ban az emberiesség elleni háborús bűneikért elítéltek egyikét dícsőíti a humorrovat egyik kommentje.

halandor2010-07-31 12:3236. halandor

Ide jàrt Chambérybe felüdülni: amíg Warens gróf az igazak hàborújàt vívta,a fiatal Rousseau a könyvtàrat és a grófnét àpolta lelkesen

talon2010-07-31 14:4537. talon

@italo: “Ugyanolyan galád tetteket hajtottak végre a monarchia és a katolikus reakció hívei a másik oldalon.” Ezt hallgatják el a vicclap bohócai. A kontárok még azt sem tudják, hogy forradalmakat nem lehet csinálni. Azok kirobbannak, mint tektonikus feszültségek nyomán a földrengés.

———–

A Rousseauról írt bejegyzésem helyet kapott az alábbi oldalon:

https://foldeskaroly.wordpress.com/az-ember-fajtermeszete-kulturaja/a-szellem-toredekei/