Identitás. 2016 júniusi szimpózium

(A Facebook-vita hozzászólásai fordított időrendben)
Földes Földes

Mimi Németh:az általad idézett “konceptuális létezés” az, ami az írásokban egyetemes, tehát a jövőhöz is szól. Az életrajzi személy csak partikuláris. – Megállapodásunk szerint ezt az eszmecserét el fogom menteni a honlap szimpózium rovatába.További vitáinkat közvetlenül ott kellene folytatni.

János Smirg: 3. válasz: saját régebbi közleményeimet illetően: nem tartom azokat változatlanul érvényesnek. A honlapra, csekély kivétellel a nyolcvanas évek óta készült írások kerültek fel. Azonosulásom főképpen ezekre vonatkozik és nem jelent merev ragaszkodást minden megállapításukhoz.

Boglár Széna: 2. válasz: mások itt elhelyezett írásairól. A témáik és fejtegetéseik iránti kíváncsiságomból és alkalmazhatóságukból ered egyfajta, eltérő fokú azonosulás.Amint az idézett Heidegger mondta, a létezés nem más, mint érdeklődés.

Erika Sass
Erika Sass “alkalmazhatóságukból ” – úgy láttam, saját munkáidban belőlük is levontál tanulságokat, az angol szövegekben elismerted a használatukat, mint lényeges háttér-irodalomét. Az ilyen “fontosnak tartás” is egyfajta azonosulás.

Válaszokkal tartozom. 1. Igaz, hogy nem azonosulok közösségekkel, eszmékkel, iskolákkal. Életrajzommal csak a lejárati határidőig. Határidő nélkül csak a saját írásaimmal, melyek itt vannak.

Re 2.válasz: Heidegger értelmében is életrajzi jelenléten kívül konceptuális létezéssel van itt dolgunk.

Nekem pedig az a kérdésem, hogy a saját régebbi közleményeit változatlanul érvényesnek tekinti-e?

Károly Nagy: Azt mondta, hogy az itteni írásokkal azonosul, de felrakott nagy volumenű szöveggyűjteményeket, válogatásokat is. Ugyancsak közölte, hogy idézni nem annyit tesz, mint elfogadni. Akkor most hogy?

Boglár Széna:Identitás: azonosság, vagy azonosulás? Az előbbi az életrajzban meghatározott, az utóbbi az embertől függ, kulturális választást jelent.

 • A Jaspersnél megkurtított félmondaton mit kell szakmailag tisztázni?

 • Az én posztjaim is fenn vannak a Tanulókör tárhelyén (a többiekével együtt), csak azt a tárhelyet bármikor megveheti egy másik “félművelt újgazdag pedellus”.

  Ferenc Kalas: Aki a műveivel azonosult, annak alkotásaiban marad fenn az identitása. Ezért később sem a “szellemét” kell emlegetni, mint valami hazajáró kísértetet. A szellemhiten túl vagyunk.

  Földes Földes: Határhelyzetek Jaspersnél: félelem a halál, bűn, katasztrófa árnyékában, szorongás, lélekzavar, stb. – más szinten dinasztikus események a rokonságban – megint más szinten demográfiai folyamatokban összegeződnek.

  “Az identitás az irományokban van.” Akkor az identitás itt megmarad, amíg az irományok fent lesznek.És a mi gondolataink is a szimpózium rovatban. Ezért nevezzük vidámnak az állományok kriptáját.

  Ferenc Kalas:Én is akartam már szólni. A válogatás munkáján kívül önálló esszéket is tartalmaz: Erasmus, Montaigne. Pascal, Rousseau,Schopenhauer, Nietzsche,Ortega, Canetti műveiről.Károlyi Tibor: persze nem ” félművelt újgazdag pedellus” közönség részére.

Ferenc Kalas to Földes Földes June 14 at 8:50pm ·
…” Ha az ember természete a kultúra, akkor a házigazda identitása az ő saját kultúrája.” – Ezt is elfogadom. Az identitás az irományokban van.

Re: Károly Nagy to Földes Földes June 12 at 6:18pm ·
” Az ott idézett töredékeket kellene feldolgozni”
Ezt is jónak tartom. Kéziratok kölcsönös reflexiói az általatok említett vidám kriptában.

Erika Sass A honlapon kommentoltam, sztem a tengelykor meghatározása a leginkább maradandó hozzájárulása.

 • Olvastam, amit a tudományról írt, de a tudományos, objektív megismerés határait is mutatja. “Ezek szerint a tudományokban minden lét az objektív létre, azaz a kívülről kutathatóra korlátozódik” Ezért az embernek “egy különös ösztönre lesz szüksége, amely őt saját létezéséhez visszalöki. Ezt nevezi Jaspers határszituációknak. A határszituációk: a harc, a halál, a szenvedés és a bűn, azaz minden olyan esemény amelyben az egyén súlyos megrázkódtatásokon megy keresztül.” (wiki) Személyes életünkben ezek által ébredhetünk rá arra, ami lényeges. – Persze egy szakmákra orientált oldalon a tudomány a lényeges.

  Házasság, szülés, válás témával kezdődő felsorolásodról írtam május 14-én: Károlyi Tibor Az első három is (belső) határtény az életszakaszok között. Boglár Széna hozzátette a pszichotikus megbetegedést. Az egyik bölcselet szerint pedig éppen a határhelyzetekben ismerjük fel valódi létezésünket.

   Földes Földes Határhelyzetek Jaspersnél: félelem a halál, bűn, katasztrófa árnyékában, szorongás, lélekzavar, stb. – most más témáiról közöltem egy posztot.

Boglár Széna

Az előzőhöz akkor hozzátettem, hogy a dramaturgia számunkra most aktuális fajtája “nem a határtényeket , hanem a középtényeket aknázza ki, pl. házasság, szülés, válás, karrier, vizsgák,stb.”

 Károlyi Tibor

Károlyi Tibor Házasság, szülés, válás témával kezdődő felsorolásodról írtam május 14-én: Károlyi Tibor Az első három is (belső) határtény az életszakaszok között. Boglár Széna hozzátette a pszichotikus megbetegedést. Az egyik bölcselet szerint pedig éppen a határhelyzetekben ismerjük fel valódi létezésünket.

Május 4-én írtam: Az eseménydúsnak ígérkező nyári hónapok híreinek feldolgozásában az itt megszokott diszkurzív próza helyett a dramaturgiai műnem segíthet.

Károlyi Tibor:Megvalósítottam a javaslatodat.

Boglár Széna: Eszmecseréink ott úgy kaphatnak megfelelő helyet, ha a honlap gazdája – egyetértése esetén – időnként elhelyezi őket a “Szimpózium” kategóriába.

Advertisements

Bejegyzéseim közönsége a Nolblogon

Megismétlem az alábbi posztot:

http://asszocialok.blog.hu/2016/05/13/bejegyzeseim_a_nolblogon

2016.05.13. 20:45 Italo Romano

A megszűnt Nolblogon „italo” név alatt többnyire a tudásiparba sorolható írásokat tettem közzé. Ezeknek a közönsége természetesen jóval kisebb, mint a szórakoztató iparba, vagy a politikai iparba tartozóké. 500-on felüli nézettséget az alábbiak értek el:

Első világháború italo
 • 14
 • 1323
Grossglockner italo
 • 4
 • 10291

Bajkál italo

 • 9
 • 546
Kínai térképek italo
 • 7
 • 651

Hogyan készülődtek a Nagy Kombinátor hívei a hatalom gyakorlására? italo

 • 0
 • 596
A nagy kombinátor kecsegtető zsákmányt szimatol italo
 • 0
 • 557
Lineáris adózás italo
 • 6
 • 1
 • 776
Zabla a Wall Streetnek italo
 • 0
 • 2
 • 840
Külgazdasági problémáink italo
 • 0
 • 638
Wallerstein és a világgazdaság italo
 • 6
 • 842
A pénz mennyisége italo
 • 12
 • 723
A bank: veszélyes üzem italo
 • 11
 • 530
Felülértékelt forint italo
 • 29
 • 770
A középosztály ezer milliárdos vagyonvesztése italo
 • 42
 • 998
A tőke menekülése italo
 • 21
 • 599

“Új ismereteket kereső réteg” Vita

“Új ismereteket kereső réteg” című bejegyzésem vitájának részlete.

http://ismeretvadasz.blog.hu/2013/03/30/nehany_vitatott_bejegyzesem_nezettsege

retimadar 2013.04.14. 14:12:13

@Minnesota: aki ma jelen akar lenni, annak legalább tízezer évre kell visszanyúlnia (Hamvas: Karnevál). Ő a lelki, szellemi hagyományokra, a nagy misztikusokra gondolt elsősorban, ha nem is kizárólag.

Minnesota 2013.04.14. 17:25:03

@retimadar: Az említett mondás az időtengelyre vonatkozik. Emellett úgyszólván a horizontális tengelyre, vagyis a főbb ismeretágakra való kitekintési képességgel is rendelkeznünk kell, hogy igazán jelen legyünk. Egy-egy ilyen szépséges irodalmi alkotás, de még az összességük is kevés ehhez.

Italo Romano 2013.04.17. 19:00:13

@retimadar: Nekem kevés a szellemi hagyomány és a tízezer év. Az embertörténetben (legalább) az utóbbi ötvenezer évre kell visszatekinteni. Ezt, amit az “ötven lapnak” neveztem, lehet alaposabban olvasni. Amióta fajunk elhagyta Afrikát. Szorosabban, a felső paleolit, illetve a késői őskőkorszak kezdete óta eltelt idő történéseit.

Karolus 2013.04.19. 19:16:24

@szénaboglya: jó is, hogy elmarad. A blogolásba nem férnének be olyan részletes tanulmányok. Egy-egy, mint a sumeri, megbocsátható. A szerző akkor dolgozik blogszerűen, ha sok képet közöl, mint Krétáról tette.

retimadar 2013.04.20. 21:57:05

A képanyag vonzó, mert az érzékekre hat. Erről a szemléleti terepről el kell jutni a gondolati világba, hogy fogalmakat tudjunk alkotni. Ahhoz szöveges fejtegetésekre van szükség.

Italo Romano 2013.04.22. 18:36:35

@retimadar: szemlélet és fogalom viszonyát ugyanígy vázoltam egy régi blogról folytatott idei beszélgetésen:
asszocialok.blog.hu/2006/09/22/otven_lap_honnan_jovunk_9#c19585282

retimadar 2013.04.22. 20:21:59

@Italo Romano: Persze, csak nem akartalak idézni. A fejtegető szövegek fontosságáról alighanem magad is meg vagy győződve, hiszen a posztjaid nagyobb része ugyancsak ilyeneket tartalmaz.

Italo Romano 2013.04.29. 21:15:13

Helyrejött a hatalmas ókori birodalmat leíró beszámoló is: ismeretvadasz.blog.hu/2007/02/06/kemet_honnan_jovunk_35

Karolus 2013.04.30. 14:09:32

@Italo Romano: De megint képek nélkül. Nem tagadom a fogalmi kifejtés fontosságát, magam is gyakorolom. Az emberfaj átfogó bemutatásának a vizuális része nagyobb közönséget ér el. Biztató némelyik tudásközvetítő bejegyzésed néhány ezres nézőszáma. Az érdekességre hajtó, vagy you-tube jellegű közlések százezres nézettségével nem vetekedhet.

Italo Romano 2013.04.30. 18:10:19

A címben említett réteg mindenoldalú tudásvágyára reflektál a mozgásban lévő egyetemes körkép. A jogos vizuális igénytől eltekintve is csak néhány terep fér be a blog látószögébe. Sok minden kimarad, például a jövő egyik fő meghatározója, a mai tudományos és technológiai fejlődés.

Italo Romano 2013.05.01. 13:57:25

@Karolus: Jó, hogy emlékeztettél rá, ízibe fel is raktam az eszmecserét. Akkor még más összetételű volt a vitán résztvevő közönség, ám zömében az is az új ismereteket kereső réteghez tartozott. A klasszikumban is benne rejlik egy egyetemes körkép. Azt sem tudjuk átfogni, közben az egyéb tanulási pályákon kapható információkat is el kellene sajátítani. Az ókorról, például, sokat megtudhatunk a Mahábhárata-ból, de a világirodalom történetét tanuló egyetemistákon kívül ki olvassa azt? Az ősidőkről pedig nem szólnak írott források.

büyük 2013.05.01. 21:48:10

Korábban régészet ügyben tettem vállalás-félét. Úgy láttam, hogy csak az Óvilággal foglalkoztál, meg valamit Ausztráliával, Borneóval. Amerika, Óceánia leletei kimaradtak.

Italo Romano 2013.05.03. 21:01:38

@smirgliműhely: Én igyekszem. Egy részlettel emlékeztettem az előtted írt kommentben megnevezett Mahábhárata-ra:
asszocialok.blog.hu/2010/07/25/erkolcs_es_kutya

Valaki a szép Szávitri történetét is előadhatná.

Italo Romano 2013.05.03. 21:06:56

@büyük: Dél- és Kelet-Afrika! Onnan kerültünk elő. És nem (mint a korábbi források alapján magam is hittem) 50, hanem 100 ezer éve. Ama időből van már Sapiens lelet a Karmel hegyen és másutt,Afrikán kívül.

 

Új ismereteket kereső réteg

Az alábbi poszt ismétlése:http://ismeretvadasz.blog.hu/2013/03/30/nehany_vitatott_bejegyzesem_nezettsege

2013.03.30. 09:17 Italo Romano

Az utóbbi időben közzé tettem a blog néhány vitájának szövegét. Közülük többnek a nézettségét is mutatja a korábbi tárhelyen készült statisztika.

Tematikus  jegyzeteimet a rendszerezett tudás iránt érdeklődő réteg kíséri figyelemmel. Ennek nagysága természetesen nem versenyez a megszokottabb tárgyakra reagálók tömegével.  Történeti szemléimet viszonylag sokan olvasták. Hasonló volt az élettani és művészettörténeti ismeretek iránti igény is.

2006-12-27 Jerikói csoda. Honnan jövünk? (24) italo asszociációk 1 Publikált 5086
2006-12-21 Çatal-Höyük. Honnan jövünk? (23) italo asszociációk 14 Publikált 1126

2007-10-24 Keleti népek és nyelvek italo asszociációk 64 Publikált 9152
2007-09-29 Az erkölcsöt nők hozták létre? italo Kultúra asszociációk 2 Publikált 832
2007-09-17 Selyemút és környéke italo asszociációk 4 Publikált 6558
2007-09-08 Banpo, 6000 éve italo asszociációk 1 Publikált 1836
2007-01-03 Nabta. Honnan jövünk? (25, updated) italo Kultúra asszociációk 9 Publikált 1517
2008-01-26 A lélek prózája italo Kultúra asszociációk 5 Publikált 10276
2008-01-15 Hindu õsvallások italo Kultúra asszociációk 2 Publikált 4651
2008-01-07 India õskora italo Kultúra asszociációk 1 Publikált 2289
2009-03-28 Negyven éve halt meg Mies van der Rohe (updated) italo Kultúra bauhaus 35 Publikált 8888
2010-09-19 Patakocskák, folyócskák, emberkék italo Kultúra sediba 121 Publikált 1332

Válogatás a nyolcvanas évek munkáiból

 A nyolcvanas évtizedben három kérdéskörrel foglalkoztam: 1/ a  nemzetgazdaság,  integráció, világgazdaság kölcsönhatásaival, 2/ a növekedés, egyensúly, struktúra problémáival,  és  3/ a tőkegazdaság komplexumával.
A munkákat kivonatos jegyzékben soroltam fel a Pages-ben, a Tőke-egyensúly-jólét c. cikkben.

Choose from the most used tags

Nemzetközi konferenciák 2

Néhány orosz nyelvű előadásom a hetvenes-nyolcvanas évekből:

Image708

1986-as előadásom Lodzban a külkereskedelem szerepéről tartott konferencián:  “A szerkezeti változások, a kiegyensúlyozott fejlődés és az irányítási mechanizmus szerepe…”

Image703

 A külgazdasági kapcsolatok és a termelés hatékonysága: Előadás a moszkvai Vezetéstudományi Intézetben. 1984.

A fenti folyóiratban megjelent: 1985.

Image702

Moszkvai és prágai konferencia előadások könyvfejezetként: A tudományos-technikai forradalom jelenlegi szakaszának közgazdasági feltételei és a nemzetközi munkamegosztás:  1983.

Image704

Előadásom 1983-ban a gazdaságok összehasonlításával foglalkozó budapesti konferencián: A társadalmi termelés hatékonysága növelésének néhány feltétele

Image705

A gazdasági növekedés belső és külső tényezői a KGST országokban Előadás a KGST-EGK országok nemzetközi összehasonlításával foglalkozó konferencián. Budapest, 1982

Image706

Előadás a KGST tagországok gazdálkodási rendszereiről a világpiaccal foglalkozó moszkvai konferencián. 1973

Előadás a  valutaárfolyam szerepéről a szocialista gazdaságban, ugyanazon a konferencián (társszerzőkkel).

További előadás:

A szerződéses árképzés tökéletesítésének útjai és módjai a KGST országok közti kereskedelemben. Nemzetközi konferencia (1975) előadásai pp. 214-218. Kiadó: KGST Intézet , Moszkva 1977.

Más felsorolás, szintén fordított időrendben:

A KGST és az EGK országok gazdasági folyamatainak összehasonlító elemzése (Szerk.) Előadások. Nemzk. Konferencia anyaga. 128 p. Budapest, 1988.
 
A gazdasági növekedés belső és külső tényezői a KGST országokban. Előadás könyvfejezetben. In: A KGST és az EGK országok gazdasági folyamatainak összehasonlító elemzése 1988, pp. 25.-30.
„A magyar kooperációs kapcsolatok és a külföldi működő tőke bevonása”. Előadás 22 p. Kelet-Nyugat szimpózium, “IMOSZI”- intézet, Szófia, 1987 05. 26.

„Adalékok a KGST országok külgazdasági és hitelpolitikája összehangolásának kérdéséhez” orosz ny. A magyar küldöttség állásfoglalása. Nemzetközi tudományos konferencia a nyugati kapcsolatokról. 173-177 p. Moszkva, 1985.

„A külgazdasági struktúrák és a piaci folyamatok összefüggése” Előadás. Lodzi Egyetem 1985.05.23.

„A külkereskedelem a nyolcvanas években” Előadás a „Külkereskedelem szerepe a KGST országok gazdasági integrációjában” c. nemzetközi konferencián. Lodzi egyetem, 1984. 10. 18.

„Struktúra, egyensúly és mechanizmus kölcsönhatása az intenzív fejlődésben” 44 p. Előadás „A nemzetközi munkamegosztás” c. szimpóziumon a CsTA KTI meghívására 1984. 09. 18.

„A kelet-nyugati kapcsolatok problémái” Előadás „A KGST országok és az iparilag fejlett tőkés országok kapcsolatainak hatása…” c. tudományos tanácskozáson. KGST Intézet, Moszkva 1983.11.23.

„A gazdasági hatékonyság emelésének néhány feltétele” 29 p.  Előadás a gazdasági növekedéssel foglalkozó nemzetközi tudományos konferencián. Felszólalás a KGST Intézet Tudományos Tanácsának űlésén. Szófia 1983.10. 26.

„A gazdasági növekedés hazai és nemzetközi tényezői” 19 p. Előadás a KGST-EGK országok nemzetközi összehasonlításával foglalkozó konferencián. Budapest, 1982

A külgazdasági struktúrák sajátosságai” Előadás a KGST Nemzetközi Intézetében Moszkva 1982.04.14.

 

Nemzetközi konferenciák 1

Image690

Előadásom címe: Supply Incentives and Systemic Changes in Hungary  1992 július, Sopron

 

 

Image688

Előadásom címe: Capital and Money in Hungary

1992 október,  Omaha, Nebrasca

 

 

Image693

Előadásom címe: Supply Incentives and Systemic Changes in Hungary

1993 március, Acapulco, Mexikó

 

Image689

Előadásom címe: Capital Economy in Hungary

1992 március, Atlanta, Georgia

 

Image694

 

Fejezet a Bank Austria által kiadott könyvben. A fenti acapulcói előadás szövege. 1993 december.

 

Image699

Előadásom címe: Some Marketing Conditions in Hungary

1994 április, Washington D.C.

 

Image700

Csak a paper abstract jelent meg, címe:

East-Central Europe on the eve of EU Enlargement

 

 

 

Gazdasági tárgyú blogjaim 2008-2014

{FIGYELEM FELHÍVÁS: AZ ALÁBBI EREDETI SZÖVEGBEN FELSOROLT LINKEK A TÁRHELY MEGSZŰNÉSE  MIATT ÉRVÉNYÜKET VESZTIK.  A BEJEGYZÉSEKET ÁTTELEPÍTETTEM A JELEN HONLAPRA. LÁSD: KATEGÓRIÁK/RÉGI NOLBLOG. GAZDASÁG}

 

Szerződéses munkáim publikálható termékeiről  és általam fontosnak ítélt nemzetközi fejleményekről népszerűbb formában is hírt adtam internetes  naplókban. (Fordított időrend)

http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2014/07/15/Szaz_milliardos_antiIMF_Lepett_a_BRICS/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2013/12/11/Megegyezes_az_amerikai_kiadasi_plafonrol/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2011/1109/Hogyan_vdi_az_egykulcsos_adt_az_egyik_leggazdagabb_ember/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2011/07/29/Ltoms_s_lzlom/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2011/04/16/Makrogazdasgi_trtnsek/ű http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2010/12/08/Lineris_adzs/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2010/09/22/talakul_Obama_gazdasgi_stbja/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2010/09/02/Mi_bukott_meg/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2010/06/25/Megvan_az_egyessg/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2010/05/21/Zabla_a_Wall_Streetnek/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2010/05/01/Klgazdasgi_problmink/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2010/02/19/Wallerstein_s_a_vilggazdasg/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2010/02/07/Sleifni/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2009/12/12/Gatyaba_razzak_a_Wall_Street-et/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2009/11/14/A_penz_mennyisege/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2009/10/17/A_bank_veszelyes_uzem/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2009/08/17/Felulertekelt_forint/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2009/07/16/Novekedes_es_egyensuly/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2009/06/07/Berterhek/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2009/05/21/Szeljegyzet_egy_kozgazdasagi_ertekitelethez/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2009/05/01/Hogy_is_van_ez/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2009/04/04/Megszoritas_es_mertekletesseg/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2009/03/07/A_kozeposztaly_ezer_milliardos_vagyonvesztese/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2009/02/28/A_Forint_megszuntetese/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2009/02/19/Ujabb_adat_Felelotlen_volt-e_a_jegybank/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2009/02/15/Kovetkeztetesek_az_allamhaztartasrol/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2009/02/14/Tizenhat_billio/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2009/02/10/Honnan_jott_a_nyolc_billio/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2009/02/07/Allami_tokeszivattyu/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2009/01/31/A_toke_menekulese/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2009/01/21/Kulfoldi_toke/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2009/01/13/Alkalmassagi_cenzust/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2009/01/06/Mennyi_kamatot_fizet_az_orszag/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/12/23/Jolet_a_rendszervaltas_utan/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/12/13/Hogyan_koltottuk_el/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/12/05/Gyogyitas/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/11/30/Korleiras_5/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/11/29/Korleiras_4/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/11/29/Korleiras_3/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/11/28/Korleiras_2/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/11/27/Korleiras_1/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/11/25/Obama_gazdasagi_stabja/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/11/25/Labor_eredmenyek/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/11/22/Kozgazdasagi_es_muveltsegi_cenzust_politikusoknak/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/11/21/Gazdalkodtam/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/11/20/Gazdasagi_nagysagrendek_mi_mennyi/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/11/17/Kormanyzati_deficit/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/11/16/Egy_fore_juto_GDP/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/11/15/Nemzetunk_jovedelme/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/11/08/Nehany_penzugyi_merleg/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/11/01/2004-2006/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/10/28/Rizikolepcso/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/09/25/Legnagyobb_kulfoldi_bankunk/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/09/20/A_jelenkor_tokeje/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/08/20/Egy_kormanyfo_tampontjai/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/08/12/90836/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/08/05/Foldes_Gyorgy_tevedese_A_vita_ideje_Nsz_080531/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/07/22/90101/ http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/07/16/89907/