2016 májusi szimpózium

Károly Nagy: Saját oldalamon idéztem:
Erika Sass:Mentora már régen meghalt, ám Földes Földes az embertörténetben ugyanazt a nézőpontot keresi, mint amit negyedszázada a társadalmi átalakulásra alkalmazott.”Nagy minőségi előrelépést jelentett az Annales iskola és különösen F. Braudel történetszemlélete” – írja a Fajtermészet-ben. Ez az, amit az egykori őrségváltó csoportocskák meg sem tudtak közelíteni.

 

 • Mimi Németh: Annales: az iskola nyomán mindjárt a “Fajtermészet” elején hivatkozik a valóság egyik szintjét alkotó, hosszabb időtávon változó alapstruktúrákra, mint “a bolygó fizikai-kémiai-biológiai összetevői, a földrajzi-geológiai-klimatikus viszonyok, a környezetalkotó élővilág tartós elemei.(F.Braudel). Később ehhez hozzáteszi a második és harmadik szintet

 • Ha már belekezdtem: nekünk is volt-van, persze egy szerényebb kis iskolánk, csak Tanulókörnek neveztük.”Smirgli”-vel gründoltuk és a tagjai most itt is aktívan kommenteznek. Itt folytathatnánk a közös csevejt, mert a hazai tárhelyek le szoktak zülleni.

  Értelmeztem a társadalmi átalakulásról vallott nézeteidet.
  http://foldszint2.blog.hu/…/foldes_karoly_kulfoldi_terepfel…
  A többféle “mélységi szint” megkülönböztetésével az Annales iskola módszerét látszik követni egy egészen más (kelet-európai) témában.

  Én meg ezt fűztem hozzá Erika Sass blogjához, amit a kutatásról írt:
  smirgliműhely 2016.04.27. 21:25:29
  Az is egy iparág, üzleti ágazat, főleg a sündörgő menedzsereknek és az ottani báróknak. Különleges erkölcsi nimbuszuk alaptalan. Csalásaik a hivatásukat károsítják, mint ahogy a nagyvállalatok csalásai a saját iparukat és a fogyasztókat. A kutatási vezetők semmivel sem erkölcsösebbek, mint a többi szakma menedzserei. Ellenük a politikai üzletemberek ezt igyekeznek felhasználni, ha érdekükben áll. Szakmájukat ettől meg kell védeni, de az ott is tenyésző romlott törtetők és pribékjeik nem méltók kivételesen előnyös bánásmódra

Valamivel kifejtőbben: mindkét tudomány természetesen a modern rendszer igenlésén alapul, de nemcsak eszmékkel segíti, hanem nagyonis hasznos gyakorlati megfigyelésekkel és szabályszerűségek feltárásával. A tőke, a piac gazdasága maga hozza létre a megértését és racionális kezelését, fejlesztését lehetővé tevő speciális fogalmi- és eszköztárat. melynek bizonyos (t.i. ideológiai) dimenziója magától értetődően a fennálló rend védelmét is elősegíti. A baj ott kezdődik, amikor…A baj ott kezdődik, amikor az apológia olyasmire terjed ki, mint például a nyolcvanas évektől elkezdett esztelen mértékű pénzügyi dereguláció, egy nagyszabású geostratégiai hatalmi kezdeményezés,,vagy az üvegházhatás tagadása. Ezek igazolása nem tartozik a tudományba, mégis akadnak pénzért, előmenetelért ilyen irányzatú véleményeket adó professzorok, akadémikusok (szerencsére a kisebbség). Más területekről egyebek között az új gyógyszerekről megalapozatlan ajánlásokat készítő szakértők példáját lehet felhozni.

 

Erika Sass “A baj ott kezdődik”…hamarabb kezdődik: amikor valaki, tucatnyi társadalomtudomány következtetéseit figyelmen kívül hagyva propagandistaként magasztalja a rendszer összműködését, .amint azt például egy időben Kornai tette a szovjet típusú zsákutcákra és bűnökre hivatkozva. Ám az utóbbiak nem mentik a tőke-profit alapján vezérelt gazdaság súlyos visszásságait, akkor sem, ha ez az alap ma beláthatatlanul hosszú időre fennmarad.

Boglár Széna: ne! K.H Tjaden például a szociológia “mindenekelőtt apologetikus szerepéről” ír, elismerve empirikus megalapozottságát is. A modern gazdaságtanról pedig az E.B. tartalmaz értően távolságtartó szócikkeket.

 

Mimi Németh
Mimi Németh Adorno is elég szépen fosztogatja a szociológianimbusz tollait.

Minden további nélkül fogadjuk el a Szociológia és az Economics című cikkeidben idézett szerzők következtetéseit?

Mérsékelt olvasottság.

2013.03.30. 09:17 Italo Romano Földes Károly írja:Az utóbbi időben közzé tettem a blog néhány vitájának szövegét. A bejegyzések közül többnek a nézettségét mutatja a korábbi tárhelyen készült statisztika. Tematikus  jegyzeteimet a rendszerezett tudás iránt érdeklődő réteg kíséri figyelemmel.…
ismeretvadasz.blog.hu
Advertisements

One thought on “2016 májusi szimpózium

Comments are closed.