2018. szeptember – október

 

János Smirg: Adorno tehát felismeri és helyesli a metafizika elutasítását Heideggernél,akinek bölcseleti irracionalitását nem azonosítja a hétköznapokéval. Adorno negatív filozófiája sem azonos számos kritikai felismerésével

Multkoriban a mauzóleumból kivett Adornotól idéztem, hogy fogalmak nélkül gondolkozni annyit tesz, mint nem gondolkozni. Ez az általad szemlézett fenomenológusok erős bírálata, akár Husserl, akár a tőle részben elhajló Sartre és Heidegger rendszerére vonatkozik.

“No offence to any rats reading this.”

https://www.sciencealert.com/human-excitatory-neuron-dendri…
Neuroscientists Have Found a Crucial Difference That Makes Human Brain Cells Unique

See More

Boglár Széna: korábban érdeklődtél Anacharsisról (Solon idejében szkíta migráns volt Athénban, ahol nagy becsben tartották, mert bátran és okosan bírálta őket.) Egyik mondásáról :

“Anacharsis cultivated the outsider’s knack of seeing the illogic in familiar things. For example, Plutarch remarks that he “expressed his wonder at the fact that in Greece wise men spoke and fools decided.”
(Re: Boglár Széna‎ to Földes Földes October 11 at 9:53 PM·)

Egy másik, modernebb gondolati iskolát szemléztem néhány évvel ezelőtt. “Az azonosító gondolkodás Adorno szerint mindig torzít: valamit mindig „kihagy” a valóságból; valami lefedetlenül marad általa, kilóg a szavak aló. Ebből eredően gondolati konstrukciók által csak torzan ragadható meg a világ. Adorno a Walter Benjamintól kölcsönzött „konstelláció”-t javasolja a valóságmegragadás hűségesebb módjaként: a konstelláció olyan fogalmi háló, mellyel megpróbáljuk a maga egyszeriségében körülvenni az egyébként megfoghatatlan tárgyat.”

János Smirg See also:https://foldeskaroly.wordpress.com/society-human-affairs…/ Adorno excerpts from this post:

Adorno (1903-1969)See More

Manage

foldeskaroly.wordpress.com

Ha már így öszvejöttünk, a Mann által idézett Schopenhauer a Vidám Mauzóleumban is észrevehető nagyságú síremléket kapott: https://foldeskaroly.wordpress.com/a-szellem-toredekei/ (40.pont)

Erika Sass: Megtanultak a saját fejükkel gondolkozni,

Okt. 9-én egy szóval feleltél a siker- kívánság okát tudakoló kérdésemre : önreflexió. Valamivel többet vártam!

LikeShow more reactions

Comment

Comments
LikeShow more reactions

Comment

Comments
Károlyi Tibor Ezt kommentoltam a Vidám Mauzóleumban: Van ott egy leírás a színészkedő főhősről. Ráillik egy amerikai elnökre.

Manage

Erika Sass: Válaszoltam kommentben. Ama másik avatár alatt van egy Menandrosz idézet is a faji megkülönböztetés ellen. Pozitív érvként szerepel Anacharsis személye, de ott csak annyi áll, hogy szkíta volt.

“ A monarcha nem rendelkezhet önkényuralmi hatalommal, ha azt nem osztja meg valamelyik erős renddel, amelyet a többiek fölé emel és amelyben az alattvalókkal szembeni zsarnoki erő összpontosul .” Richer: Histoire des Empereurs. (Vagyis a monarcha az őt támogató, kiszolgáló, de hatalmas előnyöket is elváró felső réteggel érdekszövetségben gyakorolja hatalmát. Ezért is nagyfokú aránytévesztés főképpen egyetlen személynek tulajdonítani mindazt, amit az uralkodó establishment vele szétszakíthatatlan kapcsolatban és vele együtt valósít meg.)

Image may contain: text

Honlapodon a 9.Proust kivonat egyik mondata:”M. Bloch knew them only ‘without actually knowing them,’” Ez “tök ugyanaz”, mint amit szeptemberben idéztél cca. 2200 évvel korábbról, Plautustól.

Erika Sass A Plautust privátban kaptam, itt nem tudom idézni.talán Boglár tudná…

Manage

LikeShow more reactions

Reply1w

Boglár Széna Idézem Plautust a másik avatárjáról: “who know that which they do not know/18 ” (note) 18:That is, “who only pretend to know.” Proust nyilvánvalóan ezen emberi hiba folytonosságára gondolva másolta be Plautus szövegét.

Manage

A remélt pozitív kimenetelhez fűzött szimpátiád netán mindkét személy érdemeire is utal?

omments
János Smirg Bonyolultan fogalmazott kérdés.

Manage

Károlyi Tibor: Például családi lakóhelyként adott egy nagyváros, ahol nincs olyan intézmény, amely az elnyert kutatói Fellowship témáját be tudná fogadni. Bízom benne, hogy ilyen gondra is található megoldás.

Erika Sass A magasabb kvalifikációt adó szakmai-tudományos felkészülés sem könnyű feladat.

Erika Sass: Az én köreimhez tartozó BA hölgy három évvel ezelőtt indult a CFA elérésére. Nagyon remélem, hogy sikerrel járt.

Károly Nagy: olvastam, eszerint a CFA lehetővé tesz akár egy CFO kinevezést is, bizonyára egyéb feltételek (hosszabb szakmai tapasztalat, stb.) mellett.

Fermilab
http://news.fnal.gov/…/first-tracks-in-prototype-for-neutr…/
That “may help answer one of the most pressing questions in physics: why we live in a universe dominated by matter. In other words, why we are here at all.”

János Smirg Produktív kísérletekkel oldja meg a honlapon idézett Heidegger metafizikai, és ilyen módon megoldhatatlan problémáját: “Miért van egyáltalán létező, nem pedig inkább Semmi?”

Manage

LikeShow more reactions

Reply4w

János Smirg Persze nem is a metfizikai, hanem a tudományos problémát oldja meg valószínűleg egy évtized alatt, először próbaként a LHC-ben pár száz tonna argon, a teljes kísérletsorozatban pedig az USA-ban 40000 tonna argon felhasználásával.

Manage

Erika Sass: (aug.30.) Proust szociológiát is művel a tömegember alázatos tekintélyimádatának kíméletlen leírásával. A jobb körökbe bejáratos személyt tisztelik, nem érdemei, vagy erényei miatt. A legtöbb, presztizsen alapuló csoportosítás káros.

Mimi Németh Ezt a témát is a honlapon folytathatnánk a Szimpózium kategóriában a megállapodás szerint.

Reply5w

Károly Nagy Már teljesítettem is, Kirkegaardra utalva a honlapon.

Manage

science.sciencemag.org
A plant injured on one leaf by a nibbling insect can alert its other leaves to begin anticipatory defense responses. Working in the model plant Arabidopsis , Toyota et al. show that this systemic signal begins with the release of glutamate, which is perceived by glutamate receptor–like ion channel…
Comments
Károly Nagy A CFO-ról viszont én írtam a saját oldalamon.

Manage

Károlyi Tibor Augusztus 23: “Russell is reálisnak nevezi az univerzáliákat. akkor ő is idealista?” Persze: objektív idealista, de ez nem fontos. Fontosabbak a felfedezései, pl. “a logikai és matematikai igazságok evidenciája annál kisebb, minél bonyolultabbak lesznek.” ( Már többször I.M. 124. oldal.)

Advertisements

Vita Sartre és Gurvitch művekről

2018 július-augusztus. Facebook.

Erika Sass Teljes mértékben egyetértek a Gurvitch nagyszabású művét értékelő képernyőfotókon idézett Ricoeur és Goff véleményével és azzal, hogy a komplexitás teoretikusa volt. Az itteni megemlékezés hiányt pótolt.

Manage

LikeShow more reactions

· Reply · 1w

Károlyi Tibor 08/10-én írtad: ” Ezért is helyeztem el a l”existence című albumot valóságos tájakkal, növényekkel, állatokkal, házakkal, emberekkel.” Akkor az exisztencia-fogalmad Russellét követi? Szerinte viszont az univerziálék csak fennállnak (subsist), valók, habár azok is reálisak. Ebben is követed?

 

Földes Földes Miért ne? Nem szégyen az…

Manage

Like

· Reply · 6d

Károlyi Tibor

Károlyi Tibor Igenám, de régebben az elvont fogalmak realitását hangoztató “realisták” áramlata idealista volt, velük szemben a nominalistáknak volt igazuk.

Károly Nagy‎ to Földes Földes

“A szabadság témát a szociológus Gurvitch sokkal alaposabban dolgozta fel, mint a filozófus Sartre.” (aug 4.) Az lehet, de az általad legutóbb hivatkozott La Nausée részlet szociológiai leírásnak sem utolsó. Eszerint az önközpontú korlátoltságot nem menti egy altruista érték (szeretet) hangoztatása.

1 Comment

Földes Földes A téma a politikai elmélet művelői számára is kiemelkedő fontosságú.Közéjük tartozott Berlin. Ezt megvitattuk másutt: https://foldeskaroly.wordpress.com/…/a-berlin-poszt…/

Földes Földes

Erika Sass: Sartre észreveszi partnere tudatlanságát azok állapotáról, helyzetéről, akikről az illető beszél. Az érdeklődés, a kímélet, a részvétel hiányzik a közömbös személyből. Érzéketlen arra, hogy a lehetséges változások mások életét jobbítják, vagy ellenkezőleg: tönkre teszik.

A szerző azonban nem akarja megismételni egy ilyen típusú személy többek által már leírt jellemzését, hanem a belőle ömlő formális és felszínes szeretet-beszéddel foglalkozik. Az illető rituális figyelmességi gesztusai teljesen külsődlegesek, üres formulaként ismételgeti a megszokott szavakat a szeretetről. Az érdekkörén kívüli emberek sorsa nem érdekli.

4 Comments

1Erika Sass

Like

CommentShare

Comments

Erika Sass

Erika Sass “partnere tudatlanságát” Ehhez kapcsolom Károly Nagy megjegyzését az önközpontü korlátoltságról. Annak ellentéte a felvilágosult önérdek, amely másokra is tekintettel van és így végül maga is több előnyhöz jut, mint a pitiáner. Persze ehhez szélesebb látókör kell, ami állandó művelődést is feltételez.

rika Sass “a megszokott szavakat a szeretetről” egy globális világnézeti hatalmi szervezet a maga létjogosultságának igazolására használja fel.

Boglár Széna

Boglár Széna Első kommentedhez: van egy harmadik, a saját előnyök szempontját kikerülni tudó megközelítés is:az emelkedett gondolkodású, nem aprólékoskodó, nagylelkű embereké. Akármilyen a szakmája és az anyagi helyzete, ez az igazi entellektüel.

Manage

Like

· Reply · 1w

Mimi Németh

Mimi Németh Az utóbbi szót tartsuk fenn a szellemi alkotások létrehozóira, kivéve a szűkagyú szakbarbárokat. Amit körvonalaztatok, azt régebben nemes magatartásnak nevezték.

 

Erika Sass‎ to Földes Földes

A legutóbb említett La Nausée-ben milyen megfigyelések, észrevételek érdemelnek különösebb figyelmet szerinted?

Földes Földes Erika Sass: Leírja a maga fejlődését, melynek eredménye “Egy ember, egész ember, akit minden emberből gyúrtak össze, aki valamennyivel felér, s akivel felér bármelyikük,” (1967.kiad., 161.l.) De a legnagyobb művének a La Nausée-t tartom.

 

 

3 friends posted on your timeline.

Erika Sass‎ to Földes Földes

aug 4-i jegyzeted szerint Sartre “Bölcseletének szépírói alkotásai viszont nagyon tetszenek, például “A szavak”.
Mi tetszett benne?

aug 10-i jegyzetedhez. Sartre-nak annyiban igaza lehet, legalábbis a humán tudományokat illetóen, hogy a tiszta megismerés a jelenlegi állapotok fenntartására törekszik. (l.u.o., ahonnan idézted). Úgy mondanám, abból indul ki, ami van, azonban ami van, az az összefonódott üzlet és hatalom uralma. Ám ez csak a legáltalánosabb keret, melyen belül az életet befolyásoló számos valós folyamat működik. Ezeknek és változásaiknak a tárgyismerete és szakmai elemzése nem azonos az “általános keret” ideológikus védelmezésével.

Károlyi Tibor‎ to Földes Földes

Ferenc Kalas írta: “Úgy tudom, hogy G. a szociológiai főáram korifeusaival is szembe mert szállni.” Földes honlapjának Szociológia oldala főleg két korifeust ismertet: Talcott Parsonst és Nicklas Luhmannt. Az utóbbi nagy művének megjelenésekor Gurvitch már nem élt.

 

Ferenc Kalas‎ to Földes Földes

Mimi Németh: az általad legutóbb idézett Gurvitch oldalból egyértelmű, hogy szabadság csak az esetleges körében van, ott, ahol a szubjektum a maga akarata szerint választhat. Az esetleges önmagában nem determinált, a szabadság viszont felhasználja a determinizmusokat (a 240.lap szerint.)

öldes Földes

Mimi Németh: Sartre egyik hibája, hogy ellenzi a tiszta megismerés motívumát, ami minden igazán tudományos kutatáshoz nélkülözhetetlen. (“A szabadságról” 88.l.) – A rendszer neve is félrevezető, mert a ténylegesen létezőn túli (ek sistens) állapotról szól. Ezért is helyeztem el a l”existence című albumot valóságos tájakkal, növényekkel, állatokkal, házakkal, emberekkel. – Szabadság-fogalma formális, mintha mindenkinek egyforma döntési-választási lehetőségei lennének, pl. egy nyugati nagypolgárnak és egy rohingya üldözöttnek.

 

Mimi Németh‎ to Földes Földes

Ferenc Kalas Köszönöm, de legalább ennyire fontos, hogy nincs önmagában lehetséges és nem lehetséges, csak a helyzettől függően. A szabadság képes létrehozni a lehetőségeket és megszűntetni a lehetetlent a helyzetek módosításával. (241.o.)

Like

Ferenc Kalas‎ to Földes Földes

Mimi Németh: Már az eleje is gyökeresen különbözik attól, amit Sartre írt. Gurvitch szerint a szabadság feltételes, relatív, a valóságban gyökerezik. Úgy tudom, hogy G. a szociológiai főáram korifeusaival is szembe mert szállni.

Mimi Németh‎ to Földes Földes

Az egyéni lényeg szabad megválasztását viszont helyeselted és a magadét honlapra helyezted. Kedvenc Gurvitchomból felraktam pár könyvoldal képet a saját Fb oldalamra.

Földes Földes

Mimi Németh: A szabadság témát a szociológus Gurvitch sokkal alaposabban dolgozta fel, mint a filozófus Sartre. Az utóbbinál is van számos trouvaille. Bölcseleti rendszereknek azonban nem vagyok a híve. Sartre-nak többek között speciálisan azért nem, mert szerinte “az ember az a lény, amelynek megjelenése lehetővé teszi, hogy van világ.” (“A szabadságról” 1992 41.l.) Bölcseletének szépírói alkotásai viszont nagyon tetszenek, például “A szavak”. Igaz, hogy megírása idején még inkább fenomenalista volt.

Mimi Németh

Földes Földes:
phénome’nes sociaux totaux
conjoncture externe et interne, et qui déborde toute structure et provoque la structuration et destructuration
mise en branle des forces mobiles et flottants des milieux diffus, les réalisations comple’tes et complexes, des psychismes collectives et individuelles, des corps de membres,
instants fugitives de la vie sociale…

 

Ferenc Kalas‎ to Földes Földes

 

Mimi Németh: készítettem róla egy nyersfordítást.
A teljes társadalmi jelenségekhez tartozik még a külső és belső konjunktúra, ami túlmutat a struktúrán, maga okoz strukturálódást. Lendületbe hozza a diffúz környezetek mozgó és lebegő erőit, komplex és komplett alakulásait, kollektív és egyéni pszichizmusaikat, korporációik tagságát. Ezekben a társadalmi életbe betörő pillanatokban, a csoportok, a társadalmak, az emberek tudatában vannak önmaguknak és a társadalmi életnek, m…

See More

Mimi Németh‎ to Földes Földes

In Return for the (otherwise illegible) Roll page, I made a transcript from the original page. As I knew.
Total Social Benefits:
External and internal situation, and which overflows all structure and causes structuring and disruption
Setting up the mobile and floating forces of the diffuse media, the complete and complex achievements, collective and individual psychismes, member bodies,
Fugitive moments of social life
Or ‘ groups, societies, men are aware of them my and social life,
Outside planned, waiting, of (idea of m. Mauss)
All in March element unexpected, imprévisble, complete, practical ‘ you
Unexpected element, imprévisble, complete, practical ‘ you
Or ‘ collective effort is denoudé of any bark,
Or ‘the act, or’ Freedom-invention, freedom-decision, freedom creation burst into social life outside of all foreseeable routes
And don’t get tired of any expression or conceptualization.

Földes Földes

July 28 ·

Mimi Németh: már akkor is helyeseltem a kommentet.
A legmagasabb fokoknak tekinti az invenció, a döntés és az alkotás szabadságát. A determinizmustól szerinte is elválaszthatatlan az emberi társadalomban.

Földes Földes

July 24 ·

Károly Nagy: szabad döntésükben voltak determinánsok, köztük a kékgallérosok helyzetének rosszabbodása, ami miatt otthagyták a demokratákat. Most Trump reakciós protekcionizmusától várják a foglalkoztatás javulását.
WSJ July 19: WASHINGTON—The Republican Party has become the party of blue-collar America. After the 1992 election, 15 of the 20 most manufacturing-intensive Congressional districts in America were represented by Democrats. Today, all 20 are held by Republicans.

Like

 

Károly Nagy‎ to Földes Földes

July 22 ·

Az amerikai választók szabadon döntöttek, amikor a jó öreg párt jelöltjét juttatta a Fehér Házba. Szívja is a fogát jó néhány.

Földes Földes

July 20 ·

Boglár Széna kommentolta július 16-án: Tehát csak a szubjektumok léteznek, nincs természettörvény. Mindent szabad, nincs determináció?
Erre válaszoltam az imént.

Comment

 

Földes Földes

July 20 ·

Boglár Széna:
Sartre szerint a kettő nem zárja ki egymást. Descartes-ról írva közli, hogy ezek nem ugyanabból a szempontból követelményei a cselekvésnek: a szabadság az emberi tett struktúrája, „a determinizmus pedig a világ alaptörvénye.” („A szabadságról”, 1992, 112.l.) De az emberi cselekvés szabadságának lehetőségeit eltúlozza. Jóval korábban Spinoza azt az ellentétes végletet képviselte, hogy az emberek azért hiszik cselekedeteiket szabadnak, „mert nem ismerik az okokat, amelyek determinálják őket.” Így a gyermek azt hiszi, hogy szabadon kívánja a tejet…(„Etika” III. Rész, 2. tétel.) – A szabadság maga azonban nem az emberi tudatlanság jelensége, habár számos esetben valóban illúzió, mely jól felhasználható a közönség manipulálására is.

 

 

 

 

 

 

That’s it!

STOCKHOLM, Oct 9 (Reuters) – U.S. academic Richard Thaler, who helped popularize the idea of “nudging” people towards doing what was best for them, won the 2017 Nobel Economics Prize on Monday for his work on how human nature affects supposedly rational markets.

Influential in the field of behavioral economics, his research showed how traits such as lack of self-control and fear of losing what you already have prompt decisions that may not have the best outcome in the longer term.

“I think the most important impact (of my research) is the recognition that economic agents are human and economic models have to incorporate that,” Thaler, a professor at the University of Chicago Booth School of Business, said in call broadcast at the Nobel news conference.


See the subtitle of this homepage: A gazdaság és annak emberi dimenziói

Befejezés (1)

A címhez tartozó index csak a folytatás szándékát jelzi, nem a határozott ígéretét, mert a jövőt nem ismerhetjük.

Szervetlen, szerves, emberi

Saját jelenlegi összegezésemet az ismeretszerzés néhány logikai kategóriája köré csoportosítom.

A kategoriális áttekintés egyik tárgya az általános, különös, és az egyes közötti viszony. Az alcímben felsoroltak közül az első az általános, hozzá képest a második: különös, az emberi pedig az egyes. Az első a további kettőnek csak a szervetlen szintjét, a második az emberinek csak a biológiai szintjét határozza meg. A biológiai és az emberi fokozatok szervetlenen túlterjedő létezésmódjainak sajátos, a szervetlentől eltérő lényege, dinamikája van. A biológiai létmódnak hosszabb, az emberinek rövidebb történelme van, de sajátos dimenzióikban nem a szervetlen világ homogén elemekből felépülő, azonos típusú folyamatainak természettörvényei hatnak.”Any satisfactory theory of organic evolution, for instance, has an irreducibly historical dimension; and there is no possibility of putting historical zoology on the sort of predictive basis that Empiricists have demanded, still less of incorporating it into Neurath’s larger unified axiom system.” (E.B.) A bioszféra történeti folyamatában létrejött ember differencia specifica-ja a legtágabban értelmezett kultúra. Az emberi fajtermészet értelmes személyközi cselekvéseket és nyelvi kommunikációt folytató, megélhetési eszközeiket célszerű tevékenységgel előállító, tudatos egyénekből álló szociális rendszerekben, társadalmakban létezik. Túlélésért folytatott küzdelme a népesedési folyamataitól is függ, de speciális létdimenzióját nem biológiai törvények szabályozzák.  Az ember értelme, akarata, érzelmei, érdekei, értékei, ismeretei által motivált szubjektív tevékenységét tárgyiasítva alkotja történelmét a saját, nem a szervetlen világ és nem a biológia által adott tartós lényegi szükségszerűségek keretében. Ezek nagyrészt  „ha-akkor” típusú tárgyi összefüggések. Ha bizonyos feltételek a szubjektumok korábbi cselekvései révén adottak, egyéb feltételek pedig ebből a szempontból semlegesek akkor az eredmény törvényszerűen bekövetkezik. Mivel a többi feltétel ezekhez képest rendszerint nem semleges, hanem mind egy tágabb összefüggés részei, az eredmény nem a szillogizmus kötelező erejével jut érvényre. Nincs sorsszerű jellege.

A tudatos cselekvések – rendszerint utólagosan kiderülő – társadalomfüggő tendenciái általában időhöz és helyhez kötött módon hatnak. Közösségi és egyéni megvalósulásuk eltérő jellegű. A közösségek alakulása, kibontakozása, harca és váltakozása zajlik a történelemben, melynek eredménye nem determinált, nem látható előre, axiomatikusan nem programozható. Menetének viszont számos külső és belső, köztük az életvilághoz tartozó, illetve rendszer jellegű meghatározója van. Ezekhez kötődik az egyéneknek a  túlélésért, a mindennapi kenyérért vívott küzdelme, amit az életfeltételekhez alkalmazkodó társadalmi életmód dominál. Az utóbbival azonosíthatók a P. Bourdieau által kimutatott,a nemzedékek között kulturálisan átörökített, a nevelés révén elsajátított, tartós habitusok, ezeknek a szocializálódás közben rögződött  osztályai, a bennük folyó pozícióharccal. Körükbe tartozik a mítosz, a szokás, hagyomány, tekintély, engedelmesség, konformizmus, olykor ezek tagadása. A vallás az eddigi történelem nagy részében az életmódot megvalósító habitusokhoz tartozott, vagy azzal azonosult. A közösségi és az egyéni determinációk korlátozzák, de bizonyos határok között érvényesülni is engedik az egyének és a közösségek relatív cselekvési szabadságát. A determináció mindig negációt is jelent. Mindenki a maga szándékait törekszik megvalósítani, de az egymást több lépcsőben követő, közvetítő, illetve negáló szándékcselekvések integrálódó eredőjeként senki által nem akart következmények jönnek létre. Ezek már a közösség és a természeti környezet közötti kölcsönhatásban és a társuláson belüli viszonyokban tartósan, olykor évszázadokon át alakuló folyamatok által magasabb fokon determináltak. De itt sem teljesen, mert a meghatározott létfeltételek által felkínált többes objektív lehetőségek közötti harcot sok esetben hozzájuk képest véletlen (külső oksági láncolatok által determinált) tényezők döntik el.

A kategoriális áttekintés második témája a rész és az egész kölcsönhatása. Mivel az emberi szféra a természet része, ettől elszakított ember és emberiség nem élhet. A humánum nem létezhet Natura nélkül, földlakók Föld nélkül, Föld az Univerzum nélkül. A világegyetem perpetuum mobile, önmagát mozgatja, tőle függő további mozzanatok feltétele, de léte ezektől nem függ. Bolygónk az élethez képest, az élet a tudathoz képest önmagában létező.A tudat idegfiziológiai tevékenységhez kötött, persze arra nem redukálható.Az érzet, képzet, emlékezet, fogalom, a motivációs, érzelmi és akarati élmények komplexusa az embernek az önmagában is létező fizikai és élő világgal és a többi emberrel alakuló viszonyában bontakozik ki. Közvetítője a környezeti komplexusra való hatásnak és a feltételekhez történő alkalmazkodásnak, ezen túlmenően pedig önmagáért való alkotó emberi megnyilvánulás.  A humánum nélkülözhetetlen  feltétele, objektív szelleme a  többi között intézményi, jogi, tudományos, vagyis kulturális tárgyiasulásokban összpontosul.  Mindegyikük egyszersmind strukturálisan és funkcionálisan önálló humán szakma, mely  általában előnyös megélhetési lehetőségeket  nyújt  művelői egymástól elkülönült foglalkozási rétegeinek.  Piaci szereplőként,  bürokratikus, oktatási, kutatási szervezetek alkalmazottjaiként, vagy támogatások révén jutnak létfenntartásuk forrásaihoz, ami – akár rejtett módon –  kisebb-nagyobb mértékben befolyásolja állásfoglalásaikat is. A hegeli “objektív szellemnek” ez a prózai oldala. Az  abszolút szellem hegeli fokozatai a művészet, a filozófia és a vallás. A művészet a nyelvben kifejezhetetlen élményeket is kommunikálja, nemesíti, kiegyensúlyozza, megismerésüket, sőt, élvezőinek befolyásolását is segíti. Az ókor legnagyobb klasszikus alkotásai utolérhetetlen művészi értékeikkel a nemesek, arisztokraták, optimaták, patríciusok világértelmezését is kifejezték és terjesztették a műveikért lelkesedő közönség körében. (Gianbattista Vico: Az új tudomány Bp. 1979.) Ez nem minden szerzőnél mutatkozik meg tudatosult törekvésként. Az abszolútnak nevezett  szellem másik két fokozatának modern összehasonlítása: “Egy filozófiai tan fejlődhet: emberi gondolatokból áll, amelyek önkényes és természetszerűen ideiglenes rendben vannak csoportosítva, ellenben a kinyilatkoztatott vallás… meghatározásánál fogva változhatatlan”- írja a honlapon már idézett Du Gard. (Egy lélek története 1976 262.o.) “Képleteinek alapvető merevsége egyre gyanúsabbá teszi az olyan szellemek előtt, akik túlságosan gyakran tapasztalták ismereteik viszonylagosságát…(264.o.)  Az is igaz, hogy a fentiek közül a vallás képes megmozgatni a legnagyobb tömegeket.

 

 

Az életvilág mindennapi gyakorlatában nagy, többnyire döntő erővel hatnak  a kevéssé iskolázott tömegek érzelmei, hiedelmei, az ideológiai érzület, meggyőződés, tömeghangulat. Ezek, mint a közösség életmódját reprodukáló elemek, egyben a konzervatív törekvések éltető erői, esetenként forradalmi tényezők, vagy pedig káosz okozói. Általános magatartás szintjén sem konfrontálódni, sem azonosulni nem kell velük. Autentikus egyén minden egyes esetben önállóan határozza el, hogy követi, vagy megtagadja a bennük kifejezett elvárások teljesítését, ám ilyen egyén kevés van. A robotoló, szenvedő, uralom alá vetett, lokalitásba zártsága,  tudatlansága és mitikus áltudása által béklyóba vert ember sorsát a körülmények kényszere, nem pedig a döntés szabadsága határozza meg. – Az egyetemesség szintjén viszont  a humán cselekvés teljessége a természettörvények által meghatározott lehetőségektől és korlátoktól függ. Az emberi rész  bizonyos mértékig beavatkozik a természeti egészbe, annak törvényeit alkalmazva új szerves anyagokat és biológiai fajtákat hoz létre és megváltoztatja szervetlen környezete összetételét is. A természettől való függés(1) és a természeti erők közös emberi felhasználása(2) összefüggő folyamat, melynek első tagja a kölcsönhatás fő oldala.

A rész és az egész viszonyának tanulmányozása  a komplexusokról alkotott fogalmak legalább minimálisan szükséges teljeskörűségét igényli (minimum complexity). Valamely lényeges rész ismeretének hiánya esetében az egész fogalma is torzulást szenved, nem lesz valós. “Egy tartalomnak egyedül abban van az igazolása, hogy mozzanata egy egésznek, ezen kívül azonban megokolatlan előföltevés vagy szubjektív bizonyosság…” írja túlozva Hegel (A logika. Enciklopédia I. 14§) Ennek  további folyománya az az idealista nézet, hogy az egész hozza létre a részt. Másként fogalmazva, csak az egész az igaz. Amivel polémiaként szegezik szembe, hogy csak a rész az igaz. Ez a túlzás sem fogadható el. Esete válogatja, hogy függ-e és melyikük függ döntő mértékben a másik pólustól.

 

 

Kategoriális elemzésem harmadik tárgya az azonosság-különbség ellentétére vonatkozik. Ezzel rokon az egy-sok ellentétpár. A fentiekben magam is többször egyesszámban említettem a társadalmat, a környezetet, a történelmet és más összefoglaló elnevezéseket. Az azonosság itt néhány legáltalánosabb, fontos, de izoláltan, önmagukban tartva csak semmitmondó jellemzésre alkalmas megfigyelés rövidítésére szolgál. Valójában társadalmakkal, sőt, szociális rendszerekkel van dolgunk, és nem  csupán a néhány közismert felsorolásban szereplő civilizációs fajtákkal. Az „egy” helyett társadalmi szinten is a ”sok” felel meg a realitásnak. Az ismert  megfogalmazásokat tehát úgy kell pontosítani, hogy a történelemnek nem „az ember”, hanem a konkrét, történelmileg változó emberi közösségek, mint társadalmak a szubjektumai. Ide tartoznak a tartós jegyekkel rendelkező, közös nyelvű, hosszabb ideig összefüggő területeken lakó, vagy vándorló, jelentékeny gazdasági kapcsolatokat fenntartó, erőteljesen egymásra utalt, közeli, távolabbi illetve közvetett rokonsági és szomszédsági hálózatokat ápoló populációk, mint népek, etnikumok. Korai nemzetségi és törzsi szervezettségük területi tagozódásnak adja át a helyét, aminek folytán egy-egy adott földrajzi környezetben elhelyezkedő ország lesz a történelmi cselekvő, de ez nem azonos az állammal, mert a szubjektum továbbra is a földrajzi környezettel érintkező lakosság (népesség) marad. Tömegcselekvésében országsajátos társadalmi törvényszerűségek érvényesülnek. Konkrét kutatásukra azonban a jelenleg egyoldalúan absztrakt elméletcentrikus humántudományi szakmákban kevés lehetőség van.

A kutatómunka eredményességét viszont a különbséggel szemben éppen az azonosság elhanyagolása veszélyezteti. A humán szakmák egymástól és a fizikai-természettudományos megismeréstől izolált felfogásának csak bizonyos tág határokon belül van értelme. A határokat a sajátos lényegek megismeréséhez szükséges munkamegosztás, specializáció jelöli ki. Magas szintű speciális felkészültség nélkül mesterségbeli problémákkal foglalkozni dilettantizmust jelent. A szakmák elkülönülésére szorítkozni, ezzel megelégedni azonban kiegyensúlyozatlan felfogást eredményez. “Valójában nincs hely újabb bálványok számára és a természettudomány sem lehet bálvány; mert az értelem tagadó…” (Du Gard, 265.o.)

A gyakorlatot átfogó és befolyásoló értelmezés (a specialista nézőpont nélkülözhetetlen ellensúlya) az univerzalista megközelítés, melynek jegyében az újkor minden évszázadában egyetemek és nyomtatott enciklopédiák jöttek létre. Az utóbbiak a maguk korának tudományos eredményeit tartalmazták és azokkal együtt gyorsan el is avultak. Jelen korunkban a digitális forma lehetővé teszi a folyamatos megújulásukat, egyre inkább naprakész állapotban tartásukat. A már említett absztrakt humántudományi elméletek nemcsak módszertani okokból szorítják háttérbe az országsajátos témákat és szempontokat. Habár nem egyenlő mértékben, a humán tudományokban is érvényesülnek az emberi szubjektum érdekvezérelt, értékorientált szempontjai. Ebben a mértékben a humán szakmák olyan társadalmi tudatformáknak minősülnek, melyek egyebek között világnézeteket, sőt, ideológiákat is képviselnek. Elegendő itt Talcott Parsonsnak a legkeményebb társadalomtudományról („classical economics”) adott véleményét idézni: „it was never only a technical discipline but was also an ideology, it expressed an ideal of independence of „business” of the state and other „social” interests…” (Essays in Sociological Theory, Rev. Edition p.110.) Nagyon vegyes azonban az ideológia súlya a különböző szakmákban és szerzőknél. Születnek kifejezetten tendenciózus, sőt, propagandista jellegű irományok, de akadnak neves szerzők, akik meggyőzően érvelnek ez ellen, például Husserl, aki egyik művében egyértelműen elveti a világnézeti filozófiát. A nácizmus uralomra jutása után azonban annak embertelenségével mégis ideológiai küzdelmet is folytat.

Időben hozzánk közelebbi példa az, hogy a nyugati társadalomtudomány a nyugati civilizációk érdekeit képviseli akkor is, ha ez itt sem minden szerzőnél mutatkozik meg tudatosult törekvésként. Akár beható részletezettséggel foglalkoznak a világ többi részével is, de mindezt saját országuk hangsúlyos érdekei, érdekcsoportjai, távlati előnyszerzése, értékorientációja szempontjából teszik. Szakmai ambíciójukat így egzisztenciálisan is vonzó foglalkozásként, egyéni előmenetelt nyújtó módon elégíthetik ki. Azt a nyugati világot képviselik, melynek európai hatalmai addig rejtegették a borzalmakat gyarmati hátsó udvarukban, míg ezek fokozott erővel rájuk nem törtek. Mindezt először nem egy fizetett társadalomkutató, hanem egy író, Joseph Conrad tárta fel (A sötétség mélyén, 1902). Aztán bekövetkezett a veszélyek gyors eszkalációja. A haláltábor az évszázad központi témája, a szögesdrót pedig a kor emblémája lett.

A társadalomtudomány a folyamatosan változó ténykomplexumokon és belső logikájuk összefüggésrendjén túl ideológiai és fikciós, narratív elemeket is tartalmaz. A feltárt tények és összefüggéseik, törvényeik tárgyi igazságán mindez  nem változtat, az egyetemes tudáskészlet részei maradnak, amíg el nem avulnak.

Ez a honlap válogatást mutatott be a szerző által korábban feldolgozott nyomtatott művek ma digitálisan (főleg angol nyelven) hozzáférhető  részéről, saját értelmezésben interpretálta ezeket  és némely kérdésről önálló tanulmányokat tett közzé. A tudás senki által meg nem hódítható óceánjához képest ez a honlap csak csepp a tengerben. Hiányos, de az összes fontos emberi teljesítményt senki sem képes megismerni. Mi volt akkor evvel a szerző saját egyéni eszmei célja ?  Azt a kutató szándékot akarta kifejezni, amely minden jelentékeny emberi műre nyitott. Általánosabb érdekű szempont, hogy a nagyobb összevontságú  gyakorlati folyamatok integrált kezeléséhez  a mainál konkrétabb megközelítésen alapuló cselekvési módra van szükség, amelyben a speciális és az univerzális nem egymást kizáró ellenpólusok. Ez a cselekvési mód a minimálisan szükséges komplexitás betartásának elvén alapul.

 

 

.

Utility

Utility and value

One purpose of value theory in economics is to explain

how the prices of goods and services are determined.

This is only a step, however, in the analysis of a

deeper problem. The modern industrial economy is

characterized by a high degree of interdependence of

its parts. The supplier of components or raw materials,

for example, must deliver the desired quantities of his

products at the right moment and in the desired

specifications. In economies such as those of western

Europe, North America, and Japan, the coordination of

these activities is done through the price system. The

relative prices of the various inputs (e.g., labour,

materials, machinery) tend to determine the proportions

in which they will be used. Prices also affect the

relative outputs of the various final products, and

they determine who will consume them. Value theory,

therefore, studies the structure of these decisions,

analyzes the influence of prices, and examines the

efficiency of the resulting allocation of resources.

Value theory is also applied by business firms and

government agencies in their decisions that relate to

pricing and the allocation of resources.

To cite this page:

“Economic Theory: Utility and value” Britannica Online.

<http://www.eb.com:180/cgi-bin/g?DocF=macro/5001/98/0.html&gt;

[Accessed 27 February 1998].

Resource limitations and allocation.

The fact that goods have value can be ascribed

ultimately to the limitations in the world’s material

endowment. Man does not have all the arable land,

petroleum, or platinum that he would like; their use

must be rationed. That is why goods have prices; if

they were available in unlimited supply they would be

free. Price usually serves as the rationing device

whereby their use is kept down to the available supply.

(see also Index: conservation)

Resources can be said to be scarce in both an absolute

and in a relative sense: the surface of the Earth is

finite, imposing absolute scarcity; but the scarcity

that concerns economists is the relative scarcity of

resources in different uses. Materials used for one

purpose cannot at the same time be used for other

purposes; if the quantity of an input is limited, the

increased use of it in one manufacturing process must

cause it to become scarcer in other uses. (see also

Index: resources, allocation of)

The cost of a product in terms of money may not measure

its true cost to society. The true cost of, say, the

construction of a supersonic jet is the value of the

schools and refrigerators that will never be built as a

result. Every act of production uses up some of

society’s available resources; it means the foregoing

of an opportunity to produce something else. In

deciding how to use resources most effectively to

satisfy the wants of the community, this opportunity

cost must ultimately be taken into account.

In a market economy the relationship between the price

of a good and the quantity supplied depends on the cost

of making it, and that cost, ultimately, is the cost of

not making other goods. The market mechanism enforces

this relationship. In the first instance, the cost of,

say, a pair of shoes is the price of the leather, the

labour, the fuel, and other elements used up in

producing them. But the price of these inputs, in turn,

depends on what they can produce elsewhere–if the

handbags that can be produced with the leather are

valued very highly by consumers, the price of leather

will be bid up correspondingly.

To cite this page:

“Economic Theory: Utility and value: THEORIES OF VALUE:

Resource limitations and allocation.” Britannica

Online.

<http://www.eb.com:180/cgi-bin/g?DocF=macro/5001/98/2.html&gt;

[Accessed 27 February 1998].

THEORIES OF UTILITY

There are two sides to the analysis of price and value:

the supply side and the demand side. If cost can be

said to underlie the supply relationship that

determines price, the demand side must be taken to

reflect consumer tastes and preferences. “Utility” is a

concept that has been used to describe these tastes. As

already indicated, the cost-of-production analysis of

value given above is incomplete, because cost itself

depends on the quantity produced. The cost analysis,

moreover, applies only to commodities the production of

which can be expanded and contracted. The price of a

first-folio Shakespeare has no relation to cost of

production; it must depend in some sense on its utility

to purchasers as it affects their bids.

To cite this page:

“Economic Theory: Utility and value: THEORIES OF

UTILITY” Britannica Online.

<http://www.eb.com:180/cgi-bin/g?DocF=macro/5001/98/3.html&gt;

[Accessed 27 February 1998].

Marginal utility.

The classical economists suggested that this leads to a

paradox. They argued that utility could not explain the

relative price of fine jade and bread, because the

latter was for many consumers essential to life, and

hence its utility must surely be greater than that of

jade. Yet the price of bread is far lower than that of

jade. The theory of marginal utility that flowered

toward the end of the 19th century supplied the key to

the paradox and provided the basis for today’s analysis

of demand. Marginal utility was defined as the value to

the consumer of an additional unit of some commodity.

If, for example, the consumer is offered a choice

between 22 and 23 slices of bread for his family,

marginal utility measures how much more valuable 23

slices are than 22. It is clear that the magnitude of

the marginal utility varies with the magnitude of, say,

the smaller of the alternatives. That is, for a family

of four, the difference between seven and eight slices

of bread per day can be substantial, if the family will

still be hungry in either case. But the difference in

value between 31 and 32 slices may be negligible. If 31

slices offer enough for everyone to fill his stomach, a

32nd slice may be worth very little. Moreover, the

difference in value between 122 and 123 slices may be

negative–a 123rd slice may just add to the family’s

disposal problem. These observations lead directly to

the plausible notion that marginal utility in some

sense diminishes with the base from which one starts

the calculation. With only seven or eight slices the

marginal utility (incremental value) of an eighth slice

is high. With 31 or 32 slices it is lower, and so on.

The less scarce a commodity, the lower is its marginal

utility, because its possessor in any case will have

enough to satisfy his most pressing uses for it, and an

increment in his holdings will only permit him to

satisfy, in addition, desires of lower priority.

The consumer will be motivated to adjust his purchases

so that the price of each and every good will be

approximately equal to its marginal utility (that is,

to the amount of money he is willing to pay for an

additional unit). If the price of an item is P dollars,

for example, and the consumer is considering buying,

say, 10 units, at which point the marginal utility of

the good to him is M (which is greater than P), the

consumer will be better off if he purchases 11 rather

than 10 units, since the additional unit costs him P

dollars. He will keep revising his purchase plans

upward until he reaches the point where the marginal

utility of the item falls to P dollars. In sum, the

consumer’s self-interest will lead him (without

conscious calculation) to purchase an amount such that

the marginal utility is as close as possible to market

price. So long as the consumer selects a bundle of

purchases that gives him the most benefit (pleasure,

utility) for his money, he must end up with quantities

such that the marginal utility of each commodity in the

bundle is approximately equal to its price.

It now becomes easy to explain the paradox underlying

the relationship between the prices of jade and bread.

Because a piece of fine jade is scarce, its marginal

utility is high, and consumers are willing to pay

comparatively high prices for it. The explanation is

perfectly consistent with a utility analysis of demand,

so long as one relates price to the marginal utility of

the item rather than to its total utility. A family’s

bread may be very valuable to it, but, if it has

enough, the marginal utility of the bread will be

small, and this will be reflected in its low price.

The relationship between price and marginal utility is

[Image] important not because it explains issues like the

Figure 1: jade-bread paradox but because it enables one to

Relationship analyze the relationship between prices and quantities

between marginal demanded. It also, as a practical matter, permits one

utility and to judge how well any portion of the price mechanism is

quantity (see working as a device to secure the efficient

text). satisfaction of the wants of the public, within the

limits set by available resources. The conclusion that

at any price the consumer will purchase the quantity at

which marginal utility is equal to price makes it

possible to draw a demand curve showing–to a

reasonable degree of approximation–how the amount

demanded will vary with price.

FIGURES ARE NOT REPRODUCED HERE!

A curve based on the

previous example of bread consumption is given in

Figure 1. This shows that if the family gets 10 slices

per day the marginal utility of bread will be nine

cents (point A). One may reverse the question and ask

how much the family would purchase at any particular

price, say three cents. The graph indicates that at

this price the quantity would be 30 slices, because

only at that quantity is marginal utility equal to the

three-cent price (point B). Thus the curve in Figure 1,

to a reasonable degree of approximation, may be able to

do double duty: it may serve as a marginal-utility

curve relating marginal utility to quantity and, at the

same time, as a demand curve relating quantity demanded

to price.

To cite this page:

“Economic Theory: Utility and value: THEORIES OF

UTILITY: Marginal utility.” Britannica Online.

<http://www.eb.com:180/cgi-bin/g?DocF=macro/5001/98/4.html&gt;

[Accessed 27 February 1998].

Consumers’ surplus.

 

Figure 1: Relationship between marginal utility and quantity (see text).
FIGURES ARE NOT REPRODUCED HERE!Figure 1 leads to an important conclusion about the consumer’s gains from his purchases. The diagram shows that the difference between 10 and 11 slices of bread is worth nine cents to the consumer (marginal utility = nine cents). Similarly, a 12th slice of bread is worth eight cents (see the shaded bars). Thus, the two slices of bread together are worth 17 cents, the area of the two rectangles together. Suppose the price of bread is actually three cents, and the consumer, therefore, purchases 30 slices per day. The total value of his purchases to him is the sum of the areas of all such rectangles for each of the 30 slices; i.e., it is (approximately) equal to all of the area under the demand curve; that is, the area defined by the points 0CBE. The amount the consumer pays, however, is less than this area. His total expenditure is given by the area of rectangle 0CBD–90 cents. The difference between these two areas, the quasi-triangular area DBE, represents how much more the consumer would be willing to spend on the bread over and above the 90 cents he actually pays for it, if he were forced to do so. It represents the absolute maximum that could be extracted from the consumer for the bread by an unscrupulous merchant who had cornered the market. Since, normally, the consumer only pays quantity 0CBD, the area DBE is a net gain derived by the consumer from the transaction. It is called consumers’ surplus. Virtually every purchase yields such a surplus to the buyer.
  The concept of consumers’ surplus is important for public policy, because it offers at least a crude measure of the public benefits of various types of economic activity. In deciding whether a government agency should build a dam, for example, one may estimate the consumers’ surplus from the electricity the dam would generate and seek to compare it with the surplus that could be yielded by alternative uses of the resources needed to construct and operate the dam.
 
   
  To cite this page:

“Economic Theory: Utility and value: THEORIES OF UTILITY: Consumers’ surplus.” Britannica Online.

<http://www.eb.com:180/cgi-bin/g?DocF=macro/5001/98/5.html>

[Accessed 27 February 1998].

Utility measurement and ordinal utility.

  FIGURES ARE NOT REPRODUCED HERE!As originally conceived, utility was taken to be a subjective measure of strength of feeling. An item that might be described as worth “40 utils” was to be interpreted to yield “twice as much pleasure” as one valued at 20 utils. It was not long before the usefulness of this concept was questioned. It was criticized for its subjectivity and the difficulty (if not impossibility) of quantifying it. An alternative line of analysis developed that was able to accomplish most of the same purposes but without as many assumptions. First introduced by the economists F.Y. Edgeworth in England (1881) and Vilfredo Pareto in Italy (1896-97), it was brought to fruition by Eugen Slutsky in Russia (1915) and J.R. Hicks and R.D.G. Allen in Great Britain (1934). The idea was that to analyze consumer choice between, say, two bundles of commodities, A and B, given their costs, one need know only that one is preferred to another. This may at first seem a trivial observation, but it is not as simple as it sounds.
 

Figure 2: Commodities X and Y (see text).
In the following discussion, it is assumed for simplicity that there are only two commodities in the world. Figure 2 is a graph in which the axes measure the quantities of two commodities, X and Y. Thus, point A represents a bundle composed of seven units of commodity X and five units of commodity Y. The assumption is made that the consumer prefers to own more of either or both commodities. That means he must prefer bundle C to bundle A, because C lies directly to the right of A and hence contains more of X and no less of Y. Similarly, B must be preferred to A. But one cannot say, in general, whether A is preferred to D or vice versa, since one offers more of X and the other more of Y.
 

Figure 3: Indifference curves (see text).
The consumer may in fact not care whether he receives A or D–that is, he may be indifferent (see Figure 3). Assuming that there is some continuity in his preferences, there will be a locus connecting A and D, any point on which (E or A or D) represents bundles of commodities of equal interest to this consumer. This locus (I-I’ in Figure 3) is called an indifference curve. It represents the consumer’s subjective trade off between the two commodities–how much more of one he will have to get to make up for the loss of a given amount of another. That is, one may treat the choice between bundle D and bundle E as involving the comparison of the gain of quantity FD of X with the loss of FE of Y. If the consumer is indifferent between D and E, the gain and loss just offset one another; hence, they indicate the proportion in which he is willing to exchange the two commodities. In mathematical terms, FE divided by FD represents the average slope of the indifference curve over arc ED; it is called the marginal rate of substitution between X and Y.
   
Figure 3 also contains other indifference curves, some representing combinations preferred to A (curves lying above and to the right of A) and some representing combinations to which A is preferred. These are like contour lines on a map, each such line being a locus of combinations that the consumer considers equally desirable. Conceptually, through every point in the diagram there is an indifference curve. Figure 3, with its family of indifference curves, is called an indifference map. This map obviously does no more than rank the available possibilities; it indicates whether one point is preferred to another but not by how much it is preferred.
  It is easy to show that at any point such as E the slope of the indifference curve, roughly FE divided by ED, equals the ratio of the marginal utility of X to the marginal utility of Y for the corresponding quantities. For in moving from E to D the consumer gives up FE of Y, a loss valued, by definition, at approximately FE multiplied by the marginal utility of Y, and he gains FD of X, a gain worth FD multiplied by the marginal utility of X. Relative marginal utilities can be measured in this way because their ratio does not measure subjective quantities–rather, it represents a rate of exchange of two commodities. The marginal utility of X measured in money terms tells one how much of the commodity used as money the consumer is willing to give for more of the commodity X but not what psychic pleasure the consumer gains.
 
   
  To cite this page:

“Economic Theory: Utility and value: THEORIES OF UTILITY: Utility measurement and ordinal utility.” Britannica Online.

<http://www.eb.com:180/cgi-bin/g?DocF=macro/5001/98/6.html>

[Accessed 27 February 1998].