Terepfelmérések vitája

 A Szociológia-oldal hozzászólásai között Smirg János kigyűjtötte a tanulmányi  célú külföldi tartózkodásaimról szóló korábbi kommenteket. Mivel nem annak az oldalnak a témájához tartozik, a többi eszmecseréhez hasonlóan ezt is áthozom a Szimpózium kategóriába.

 • Földes Károly külföldi terepfelmérései
  Ötödik iratismertetésének vitájából más témájú szemelvényeket ragadok ki, mint a minap a talon-blog szerzője: http://talon.blog.hu/2016/05/07/a_tudomany_eltorzitasa_680
  Honlapján ezt a vitát nem közli, az itt említett események háttérben maradnak. Földes maga is, pedig az alábbiaknak ő a címzettje.

  Minnesota 2014.10.05. 20:21:07
  Köszönöm, hogy nyugtáztad a tanulmányod leírására fordított munkámat. Ugyancsak említést érdemelne Büyük, aki a TSz 89/8-9 számában megjelent cikkedből közölt fontos részeket. A társadalmi átalakulást eszerint más célok érdekében és más módon tartottad szükségesnek, mint az egykorú szabad-,fiatal, szociál- és nemzeti demokraták, liberálisok, konzervatívok, radikálisok, stb.

  retimadar 2014.10.06. 21:17:54

  Egy évtizeddel korábban ugyancsak fél évet töltöttél az USA-ban. “A tanulmányutat szakmai továbbképzésre és nagyobb korporációk megismerésére használtam fel.” …

  smirgliműhely 2014.10.07. 10:47:14
  @Minnesota: “más célok érdekében és más módon tartottad szükségesnek”. Kérdésed másik oldala, hogy az első komoly átalakulási program tartalmazta a szerző számos, több évvel korábbi eredményét, például a tulajdon és a vállalkozás viszonyát, mint az új gazdasági kapcsolatrend egyik alapelvét.

  kalassó 2014.10.07. 15:25:59
  @retimadar: Ehhez csatlakozva, ugyanez a kérdés vetődhet fel az 1985-ös féléves kanadai, más szempontból pedig az 1987 évi kínai és az 1988-as egyiptomi tanulmányútjával kapcsolatban. A párizsi és a helsinki fejleményekről már volt szó. Mintha a gazdaságról egy földrajzi körképet akart volna kialakítani…

  büyük 2014.10.07. 21:14:49
  @kalassó: A gazdasági földrajz viszont nem mélyül el az egyes országok társadalmi berendezkedésének, üzleti életének, pénzvilágának sajátos részleteiben, államuk funkcióiban. Itt inkább nemzetközi gazdasági, szociológiai, politológiai, kulturális, stb. országismeretekről van szó.

  smirgliműhely 2014.10.08. 17:05:00
  @kalassó: Az….akadémiai elnök Szentágothai volt. Szerzőnket ő küldte hosszú tanulmányutakra Belgiumba, Ausztriába, Olaszországba, az USA-ba, Franciaországba. Ez is a földrajzi körképhez, külföldi országismerethez tartozik, meg az elnökségi háttérhez.

  büyük 2014.10.09. 09:19:16
  @kalassó: Egy évtizeddel később egy másik sikerhajhászó szövetkezésnek kellett tudomásul vennie Kosáry elnöknek a kutató iránti bizalmát. Mindkét elnököt a békebeli konzervatív tisztesség jellemezte.

  kalassó 2014.10.09. 16:52:11
  @büyük: Az általam fent röviden említett utak … Berend T. Iván idején valósultak meg: 1986-ban, áprilisig: Kanada, 1987 június:Kína, 1987 július: Finnország, 1988 április: Egyiptom, 1989 szeptembertől: Svédország.

  retimadar 2014.10.09. 21:04:35
  @smirgliműhely: “Ez is a földrajzi körképhez, külföldi országismerethez tartozik” Soknemzeti társadalomtan, ökonómia, szociológia, tapasztalás.

  smirgliműhely 2014.10.10. 13:40:12
  @retimadar: Ahány állam, annyi fejlődési út, gazdaságtörténet, fogalomhasználati mód.

  retimadar 2014.10.10. 19:22:19
  @smirgliműhely: Ezért írhattam legutóbb a Tőkeüzlet c. cikke kapcsán: “Lényeges, hogy a szerző nem „a” kapitalizmusról elmélkedik, hanem megkülönbözteti annak erősen eltérő jelenkori válfajait, melyek az egyes országok történeti útja során létesültek.” @kalassó: B.T.I. már ’79-ben nagyon pozitív véleményt írt a szerző tanulmányáról.

  smirgliműhely 2014.10.10. 19:27:43
  @retimadar: Tehát jól érzékeltem a kutatások gazdaságtörténeti kiterjedését. Mégis, azt hiszem, hogy a szerző számára a fogalmi oldal és ennek gyakorlati alkalmazása volt a legfontosabb.

  büyük 2014.10.12. 14:05:01
  Számos kelet-európai útját is felsoroltátok. Az itt gyűjtött tapasztalat nélkül nem tudta volna alkalmazni a nyugati ismereteket.

  Karolus 2014.10.12. 17:55:11
  @kalassó: ide vág, amit jó fél éve kommenteltem:
  Karolus 2014.03.22 21:57:11
  A korabeli vezetés bennragadt a kisországi, a csatlós és műveletlenségi karámok közt. A tudósok viszont széles körben meríthettek a hosszas külföldi tartózkodás tapasztalataiból, az alapos akadémikus felkészültség, a sokoldalú olvasottság és a nyitott, érdeklődő szellem előnyeiből.

 

Advertisements