Társalgás öt Rousseau-ról 2010-ben

Az alábbiakat 2013.03.09. -én  Italo Romano  néven írtam a blog.hu-n.

“A klasszikus szerző különböző nézőpontú tanulmányait szembesítettem egy bejegyzésben:

http://ismeretvadasz.blog.hu/2010/07/18/ot_rousseau

Az ezt megelőző évben, a Bastille lerombolásának 220. jubileumán megemlékeztem a forradalom korai időszakáról. Ekkor a kormányt vezető girondisták „további ésszerű és humánus változásokat akartak. Velük egyre inkább szembe kerül a két fő radikális klub. Az egyik, a jakobinusoké, akik főképpen Rousseaut tekintik szellemi elődjüknek. Fő hangadóik az Erény és a Legfőbb Lény kultuszát erőszakkal is terjeszteni akaró Robespierre és Saint Just. (A másik klub: a cordelier-k.)”

A poszt nem adhatott teljes képet az életműről, de érdekes eszmecsere alapja lett. A kommentek a blogban nem láthatók, ezeket itt mutatom be:” Itteni nicknevem “italo” volt.

Hozzászólások (38).

talon

“Hatása volt Goethére, Schillerre…”, stb. Szerénységünk nem tilthatja Kármán József említését sem.

Mne2010-07-18 15:232. Mne

Meg Eötvösét: A karthauzi. Egykor sikere volt. Nálunk ez szerencsére nem volt kötelező olvasmány, később néztem át. Az ilyen érzelmesség ma már sziruposnak hat.

büyük2010-07-18 16:533. büyük

előbb az embert akarja megváltoztatni neveléssel: “rossz idők járnak, rosszak is maradnak, míg az ember meg nem javul; mert a rossz emberek teszik, hogy rosszak az idők” (Styron: Nat Turner vallomásai.)

büyük2010-07-18 16:594. büyük

“a nemzetségi származásra és öntudatra, az ősi jussra hivatkozóan örökölt előnyök, az akármilyen szerződésekre, pergamenekre és egyéb okiratokra alapozott privilégiumok” már akkor is elavultak, 250 éve is anakronizmusnak számítottak.

italo2010-07-18 17:455. italo

@talon: Fannit tényleg megemlíthettem volna, köszi.

italo2010-07-18 17:466. italo

@Mne: A karthauzit is köszönöm, el is olvashattam volna már.

italo2010-07-18 17:507. italo

@büyük: #3: Rousseau problematikáját találtad meg a közelmúltig kortárs szerzőnél. Mondja valaki, hogy R. elavult!

italo2010-07-18 17:548. italo

@büyük: #4: Az ember, aki polgárként kívánt élni, nem tűrte tovább ezeket a származásra hivatkozással addig fenntartott egyenlőtlenségeket.

kalas2010-07-18 20:089. kalas

“mint már Locke is kimutatta, az ember természeti állapotból polgári állapotba kerül.” Hobbes-sal együtt a modern államelmélet egyik megalapítója volt. A társadalmi szerződés eszméjét ő vetette fel száz évvel Rousseau előtt. Ennek értelmében a “természetit” követő polgári állapotban az emberek és csoportjaik lemondanak az erőszak jogáról az állam javára, amely monopóliumot szerez az erőszak gyakorlására. A polgárok érdekeiket nem erőszak, hanem törvények útján érvényesítik.

büyük2010-07-18 20:3510. büyük

@italo: 8 Aki nem a saját eredményeiből, munkájából, tanulásából, emberségéből él, az mindenütt a neki más forrásból “járó” előnyöket, kivételezést keresi. Ehhez egykor a nemesi státusz adta az ürügyet, de Petőfi idejére már régen teljesen alaptalanul.

Carolus2010-07-18 20:5511. Carolus

A korai nemesség nagy része idegenből hívott katonák, honi területrablók, vagyont harácsoló nemzetségfők, vagy rangos klerikus rokonok közül rekrutálódott. A kezdeti kaotikus állapotok után többségük az erős központi hatalmat szolgálta. De már a Hunyadyak idejére katonai erejük illuzórikussá vált. A csekély birtokkal rendelkező középnemesek és kisnemesek tömeges létszáma pedig hozzájárult a gazdasági lemaradáshoz.

smirgli2010-07-18 21:4212. smirgli

Egy példa arra, hogy kik kaptak még kiváltságokat. A török terjeszkedésével a Balkánról sok szláv és egyéb pásztornép szorult Észak felé. A nagyarányú marhakereskedelem idején mint pásztorokat és botoslegényeket alkalmazták őket.Később tömegesen álltak katonai szolgálatba. Egy részük királyi zsoldos lett. Eleinte darabontoknak nevezték őket. A többiek közül a legrettegettebbek a tömegesen kóborló útonállók és rablógyilkosok voltak, akiket a birtokosok és a városok irtottak, ahol értek. Egy magyar vezér sokukat a zsoldjába fogadta és letelepítette. A települések önkormányzati jogot kaptak, nemesi kiváltságokat élveztek.

italo2010-07-18 22:0413. italo

A Rousseau által bírált kivételezett rétegek sokáig annyira megalázták és megvetették a népet, hogy ez hozzájárulhatott a forradalom különösen erőszakos jellegéhez, de ez a vezető uszítók felelősségét nem csökkenti.

eternity2010-07-19 03:1914. eternity

Ó, hát ennek örülök. Sosem gondoltam így át, köszönöm, hogy ilyen remek összefoglalót írtál.

italo2010-07-19 07:3715. italo

@eternity: köszönöm szépen a pozitív véleményt és azt,hogy időt fordítottál a jegyzet értelmezésére.

Mne2010-07-19 14:5316. Mne

Megfontolás tárgyává tettem azt a kérdést, hogy Rousseau demokrata volt-e vagy sem. Erre a kérdésre, a fentieket figyelembe véve tagadó választ adtam. Még kevésbé liberális. “A béke, összefogás, egyenlőség” rendszerére irányuló programja inkább tekintélyelvű törekvést fejez ki.

italo2010-07-19 15:3117. italo

@Mne: 16 Lehet, hogy egyik sem volt, de a szolgaság, az egyenlőtlenség, a kizsákmányolás elleni harca lelkesítette a francia és amerikai forradalmárokat, köztük a demokratákat, liberálisokat, szociális újítókat. Ha a későbbi jakobinus terror nem szennyezi be, a francia forradalomra is csak mint a modern politikai társadalom megteremtőjére, az emberi jogok törvényesítőjére emlékeznénk.

smirgli2010-07-19 16:0218. smirgli

@Mne: Az is ner volt A béke a mostani jeligének szintén az első szava. Ősszefogás helyett ma egyetértés szerepel, az azt megteremtő diskurzus,dialógus ma sincs a kiplakátozott jeligében. Viszont az egyenlőség helyett a szabadság van benne, morogni tehát lehet. És önerőből boldogulni. Ha lehet.

Mne2010-07-19 16:2119. Mne

@smirgli: 18. Az egyenlőség nincs a hivatalos jelszavak között, de népszerűséghajhászó egalitárius beszédmód és közéleti gesztusok tapasztalhatók. Ellenkező irányból a hagyományos, vagy annak nevezett előjogok feltámasztására törekszenek, sokszor teljesen nevetséges ürügyekkel indokolva. Ezek ellen ma is érvényesek Rousseau intelmei.

kalas2010-07-19 17:1820. kalas

@Mne: #19: Az örökölt, esetleg füllentett előjogaikat védelmezők tolják előtérbe a származási indoklást. Innen ered a büszkélkedés saját (sokszor csak kitalált) “nemesi” családfájuk történetével. Innen ered az is, hogy a nemzet valódi értékei helyett a nemzet eredetére, annak mindenkinél ősibb, nemesebb mivoltára való büszkeséget tartják a magyarság ismérvének. Nagyzoló eszméik mögül kilóg az előnyre sóvár önző magánérdek lólába. Ennek a rétegnek a magánérdeke vezeti történelmi meséjüket is. Azzal értek egyet, hogy alternatív történetírásnak csak akkor van létjoga, ha megfelel a tudományos vizsgálódás mindenkire érvényes szabályainak. Ellenkező esetben nem más, mint nemzetvakítás.

italo2010-07-19 20:2221. italo

Rousseau idejében nem volt szempont a fajvédelem. Jelenleg vannak hívei. Az antropológusokat utánozó vizsgálódásuk fő tárgya a fej formája. Ezzel szemben csak az a fontos, hogy mi van abban a fejben.

italo2010-07-19 20:3222. italo

@kalas: 20 A nemzeti tudat mítoszokat, hősi legendákat, mesés eseményeket is megőriz. Ennek a közösségformáló eszmevilágnak nincs szüksége tudományos normákra, nem történetírás. Az utóbbinak – legyen az főáramhoz tartozó, vagy alternatív – szabatos kutatási eljárásokat kell alkalmaznia.

smirgli2010-07-20 08:4423. smirgli

@büyük: #10: előnyöket, kivételezést keresi. Ehhez egykor a nemesi státusz adta az ürügyet
Barátunk, az ugyancsak “egykori” , Meister Vilmos szerint ezért “nem a nemesek követelődzése, nem is a polgárok engedékenysége, hanem maga a társadalom szervezete felelős.”

italo2010-07-20 10:2724. italo

“Barátunk” – ilyen öreg vagy?

évi.2010-07-20 11:0425. évi.

@italo 21: Végülis sok minden múlik azon,hogy mi van abban a fejben, jóval több,mint azon,hogy pl. milyen formája van:)

Gratula ehhez a klassz írásodhoz…,ismét!:)

italo2010-07-20 17:5326. italo

@évi.: Köszönöm szépen! Sajnálatos, ha “abban a fejben” csak vicinális eszmék kavarognak. Mindenképp jó volt, hogy megmutattad neki a Hamvas által méltatott zseniket.

évi.2010-07-20 18:0027. évi.

@italo: 🙂
Tudod,hogy igyekszem,igyekszem…:)

italo2010-07-20 18:1328. italo

@évi.: Azért gazdagodsz. Töméntelen kultúrtéglát lehet náluk találni. Eredeti építményüket úgy sem lehet helyreállítani.

évi.2010-07-20 19:0529. évi.

@italo: Igen, gazdagodni pedig klassz dolog, azért szeretek elidőzni nálad is például…most megyek és tovább időzök a postán.
További jó/szép estét neked Italo!:)

kalas2010-07-20 19:4730. kalas

@italo: #17: “a későbbi jakobinus terror “
A jakobinusok a korábbi szakaszban szélső radikális politizálást folytattak. Robespierre, Saint-Just és társaik a plebejus városiak: kézművesek, kereskedők, alkalmazottak, szolgálók nevében fellépve már akkor is hazafias és erénycsősz jelszavakat hirdetve üldözték ellenségnek tekintett vitapartnereiket, a mérsékelt politika híveit.

italo2010-07-21 07:5131. italo

@kalas: 30 Marat pedig az addigi elnyomás miatt bevadult vidéki kisbirtokosokat. Témám miatt csak az egyik oldal Rousseaura hivatkozó vérengzéseit érintettem. Ugyanolyan galád tetteket hajtottak végre a monarchia és a katolikus reakció hívei a másik oldalon. Veszélyessé váló támadásaik miatt a jakobinus pártot lefejező Direktóriumnak később mégis a maradék sans-culottok segítségéhez kellett folyamodnia, amit meg is kapott. A köztársaság megvédését végül a katonák, Bonaparte, Pichegru és mások révén érte el.

smirgli2010-07-21 12:5132. smirgli

@italo: #28. Szünetben a “kultúrtégláról”. Szebb lenne valahogy úgy, amint Meister Vilmost oktatták:
Az egész világ egy nagy kőbánya az építőmester előtt, aki ezekből a véletlen, természetes tömegekből a maga teremtő erejével állítja össze a lelkében megszületett ősképet.

Carolus2010-07-21 19:3033. Carolus

@italo: 31. A monarchista és a jakobinus terror hívei a másikra mutogattak, mintha annak bűnei indokolnák a magukét. Korunkban is, az egyik totalitárius rendszer elítélését azzal próbálják kivédeni, hogy a másik rendszer még nagyobb bűnöket követett el. Primitív logikai hiba, a téma felcserélésének nevezik. Ha rólad van szó, ne próbáld elterelni a figyelmet azzal,hogy mást vádolsz! Róla majd máskor lesz szó, akkor meg neki nem kell engedni a ködösítést.

italo2010-07-21 20:0434. italo

Örömömre szolgált, hogy igényes blogok szerzői tették meg észrevételeiket. A bejegyzést az ő tartalmi hozzájárulásukkal és kritikájukkal kiegészítve tekintem egységes egésznek.

talon2010-07-31 12:0135. talon

@Carolus: 33 Az 1946-ban az emberiesség elleni háborús bűneikért elítéltek egyikét dícsőíti a humorrovat egyik kommentje.

halandor2010-07-31 12:3236. halandor

Ide jàrt Chambérybe felüdülni: amíg Warens gróf az igazak hàborújàt vívta,a fiatal Rousseau a könyvtàrat és a grófnét àpolta lelkesen

talon2010-07-31 14:4537. talon

@italo: “Ugyanolyan galád tetteket hajtottak végre a monarchia és a katolikus reakció hívei a másik oldalon.” Ezt hallgatják el a vicclap bohócai. A kontárok még azt sem tudják, hogy forradalmakat nem lehet csinálni. Azok kirobbannak, mint tektonikus feszültségek nyomán a földrengés.

———–

A Rousseauról írt bejegyzésem helyet kapott az alábbi oldalon:

https://foldeskaroly.wordpress.com/az-ember-fajtermeszete-kulturaja/a-szellem-toredekei/

Advertisements