„A tömegek lázadása” vitája 2012-ben

” A szellem töredékei” oldalon foglalkoztam José Ortega y Gasset fenti alapművével, melyet egy korábbi írásban szemléztem. Ortega művének bemutatását egy 2013- évi  bejegyzésemben megismételtem:

http://ismeretvadasz.blog.hu/2013/03/25/a_tomegek_lazadasa_257

A róla folytatott 2012-évi eszmecserét is közreadtam
2013.03.25.-én Italo Romano nicknév alatt.

Hozzászólások (55) Feliratkozás (RSS)

halandor2012-03-31 12:411. halandor

Este benézek, érdekesnek tûnik !

kalas2012-03-31 16:212. kalas

Kösz az említést. A megcélzott változások mélységéről és terjedelméről is írtam: “A vezető csoport az utóbbiakhoz képest együttesen tudatlan.” Finomabban: nincs olyan szellemi kapacitása, hogy nagyigényű, távlati átfogó célokat tűzzön ki. A te terminusoddal: nem kvalifikált arra, hogy új korszakot körvonalazzon és próbáljon megvalósítani.

széna2012-03-31 17:133. széna

@kalas: Vannak új korszakok, de azokat nem lehet bevezetni. Az ilyen ígérgetés rejtett érdekeket szolgál. Amikor erőltetett próbálkozás volt, az eddig mindig visszaesést, romlást hozott. Csak utólag derül ki, hogy néhány nagy horderejű változás új korszak nyitánya, vagy sem.

italo2012-03-31 17:534. italo

@halandor: Türelmesen várom és köszönöm.

italo2012-03-31 17:585. italo

@kalas: Elég lenne néhány válságos alrendszer konzultatív átalakításához szükséges kompetencia.

italo2012-03-31 18:126. italo

@széna: Egy valóban új korszakot csak a régi korszak készítheti elő, de akkor sem biztos, hogy aszerint valósul meg, amit előzetesen feltételeznek. Ortega: a történelemben minden lehetséges. A jövőt senki sem ismeri, a vezetők sem, nem is tőlük függ. Képesítésük első lépése a tudatlanság beismerése.

smirgli2012-03-31 19:487. smirgli

A poszt tanulsága számomra az, hogy a rezsim vezetői tömegemberek. Kardinális irányváltáshoz, vagyis markánsan új kurzus kijelöléséhez kiváltképpen fontos a megfelelő szellemi képesítés. A mai vezetőknek és tanácsadóiknak nincs kellő kompetenciájuk, de mégis úgy cselekszenek, mintha a feladatnak megfelelő felkészültségük volna. Ez kimeríti a tömegember fogalmát az ortegai magyarázat szerint.

széna2012-03-31 20:128. széna

“Itt a szerző alapstruktúrákról beszél, tehát nem valamelyik liberális mozgalom programját népszerűsíti.” Láthatólag csak Locke és Montesquieu alapelveinek tartós érvényét védelmezi. Maguk az említett mozgalmak nem maradnak mindig hűek azokhoz. Mást és mást jelent a liberalizmus a gazdaságban, a politikában, a szellemi kultúrában, a vallásban (pl. keresztény liberalizmus.)

Mne2012-03-31 20:509. Mne

@smirgli: Ortega értelmében a mai rezsim vezetői tényleg tömegemberek. Szerinted (nálam írtad) a tanulókörünk munkáját is arra a kérdésre érdemes koncentrálni “hogy van-e érvényes szellemi kompetencia a mai politikai kurzus mögött.” Italo véleménye is érdekelne.

Mne2012-03-31 21:0910. Mne

@széna: 8 Alapelv a hatalmak szétválasztása, melyben a mostani blogomban tárgyalt bírói függetlenség is benne van. Másutt a szétválasztás relatívabb, pl. a törvényhozás és a kormány között. A média is külön hatalom lett. Aztán az ipari korporációk és a nemzetközi nagyvállalatok korszakában további tényezők befolyásolják az államok működését. Az alapelv részben formálisan működik, ami nem ok arra, hogy teljesen lemondjunk róla.

elxir2012-03-31 21:3611. elxir

@Mne: A hatalmi ágak szétválasztása huszadrangú kérdés, a latens hatalmi erők előretörése közepette. Vagyis, erőlködhetünk azok egyensúlyán, ha az ezt meghaladó hatalmi erőket számba sem vesszük….
A további fejlődés alapja a helyzetfelismerés, pontos felmérés, és az ebből képezhető rendszer megalkotása lenne.

italo2012-03-31 22:5012. italo

@smirgli: 7 Úgy cselekszenek, mintha elég ismeretük lenne arra, hogy az országban új korszakot próbáljanak megvalósítani. Ez nem valós feltételezés. Szerteágazó hatalmi gépezet működtetésére viszont joggal hiszik képesnek magukat.

italo2012-03-31 22:5413. italo

@széna: 8 A mozgalmak elnevezése mindig valamilyen hagyományra hivatkozik, amelytől mindegyik el is távolodik, ám némelyik meg is őriz belőle valamit.

italo2012-03-31 22:5914. italo

@Mne: 9 Ha már első mondatodban meg is válaszoltad a kérdést, akkor azon nem maradt sok tanulmányozni való. A hatalom működtetéséhez is kell hozzáértés, igaz, másféle.

italo2012-03-31 23:0315. italo

@Mne: 10 Igaz: Az alapelv részben formálisan működik, ami nem ok arra, hogy teljesen lemondjunk róla.
Másik alapelv: a törvények uralma. Nem személyé, csoporté, oligarchiáé.

italo2012-03-31 23:1216. italo

@elxir: Nem huszadrangú. Elsőrangú. Lebecsülése önkényhez vezethet. Államalkotó alapelvekről beszélünk. Azok szerepe a szélesebb körű gazdasági-társadalmi működésben válhat relatívabbá, formálissá, az érdekcsoportok hatása alatt.

széna2012-04-01 08:4117. széna

A 8. hsz.-ban úgy találtam, hogy O. szabadságelve Montesquieu-re is visszavezethető. A minőségi kisebbség fogalmának ugyancsak az utóbbi lehet a forrása. “Kevés az okos ember, a ferdeeszű viszont rengeteg”. Velük szemben a kisebbségnek lehetnek igazabb meglátásai. (Perzsa levelek, 201.o.)

széna2012-04-01 08:4618. széna

Ugyanő kérdezi: “Miért nem hallgat, akinek a világon semmi mondanivalója nincs? – Mindenképpen tudomására akarja hozni az utókornak, hogy élt és buta volt.” (Perzs.lev. 150,151.) Ez az okos-buta szembeállítás azonban leegyszerűsítőbb mint Ortega fogalompárjai.

Mne2012-04-01 11:0419. Mne

@italo 14: A mai vezetésnek a
nagyigényű céljaihoz képest
nincs elegendő szellemi kapacitása. Ez az oka annak, hogy politikai össz-működésében paranoid skizofrén tüneteket produkál, függetlenül attól, hogy orvosilag bármely tagja szenved-e az említett betegségben, vagy sem. Az utóbbi jelenségre az én blogomban Talon hívta fel a figyelmet.

talon2012-04-01 14:0520. talon

@Mne: 19 Pontosan a nagyigényű, korszaképítő céljaihoz képest hiányzik belőle a kompetencia. Egy új gazdaságpolitikai kurzushoz szükséges tudás. A Nyugat-Európa által megalkotott egységes normarendszer maradandó alapelveinek tisztelete. Tartózkodás az európai intézmények megsértésétől. Kudarcos frusztrációit paranoid csökönyösséggel próbálja kompenzálni.

kalas2012-04-01 16:5621. kalas

A vezető testület kollektív személyiségként cselekszik. Ennek intelligenciáját itt nem szükséges összehasonlítani eddigi vezető csoportokéval. Másról van szó: mindenkinél messzebb terjeszkedik túl ismereteinek határain. Az eddigieknél tovább kellett és lehetett lépnie a társadalmi reformok útján. Emellett azonban az egész országot próbálja mindenre kiterjedően átalakítani, amihez nincs kellő tudása. De azt hiszi, hogy van és ezáltal válik tömegemberré a posztban ismertetett értelemben. Hatalmi túlterjeszkedéséről is több ismerettel vél rendelkezni, mint amennyi van neki. Ez sem közemberi tempó. Ortega a típust nem is közembernek nevezi, hanem tömegembernek.

büyük2012-04-01 18:2622. büyük

Az engedelmes szolgák alázata nem függ attól, hogy a gazda helyesen cselekszik-e.
“…
S gondunk ételre sincs.
Ha gazdánk jóllakék,
Marad még asztalán,
S mienk a maradék.

Az ostor, az igaz,
Hogy pattog némelykor,
És pattogása fáj,
No de: ebcsont beforr.

S harag multán urunk
Ismét magához int,
S mi nyaljuk boldogan
Kegyelmes lábait!”

büyük2012-04-01 18:4623. büyük

Node nem mindenki szolga. Info Tulassay Tivadarról:
1983-ban védte meg az orvostudományok kandidátusi, 1990-ben akadémiai doktori értekezését. 1994-ben habilitált. Az MTA I. Számú Klinikai Bizottságának lett tagja. 1997 és 2001 között a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlési képviselője volt, majd 2001-ben az akadémia levelező, 2007-ben pedig rendes tagjává választották.
Tudományos pályája mellett a közéletben is részt vesz: a konzervatív Professzorok Batthyány Köre tagja. 2000 és 2002 között a Nemzeti Egészségügyi Tanács elnöke volt. 2005-től annak feloszlásáig az Orbán Viktor által létrehozott Nemzeti Konzultációs Testület tagja volt.
Kutatási területei a folyadék- és elektrolitháztartás szabályozásának vizsgálata, a koraszülöttek veseműködésének tanulmányozása, a folyadék- és elektrolit szabályozásban szerepet játszó hormonok vizsgálata, a pitvari natriuretikus peptid és egyéb vazoaktív hormonok vizsgálata, a vaszkuláris patológia rizikótényezői.
Elsőként írta le a légzészavarban szenvedő újszülöttek veseelégtelenségének okait. … Az 1990-es évek második felében az emberi vörösvértesteken végzett kísérletekben bizonyította, hogy a transzporter-fehérjék jelentős aktivitásváltozást mutatnak egyes betegségekben (például az inzulinfüggő cukorbetegségben vagy a cisztás fibrózisban).

Mne2012-04-01 20:3724. Mne

A hiányos tudást senki sem tudja szép eszmékkel pótolni. Minél megszállottabban hangoztatja őket, annál kevésbé. Végülis véres felfordulást teremtett a tömegember elődje, a francia forradalom plebejus, kispolgári rétege. Elnyomta a tudományt, viszont a nemzeti érzést és az istenhitet írta a zászlajára.

azaz22012-04-01 20:4825. azaz2

Tulassay Tivadar be is jelentette lemondását. Pedig nem valami baloldali szimpatizáns. De attól még lehet úriember, ugyebár.
.
http://hvg.hu/itthon/20120401_schmitt_plagium_rektor

Mne2012-04-01 20:4826. Mne

A Bokros program idején a Horn-féle vezetés több tagjában volt annyi tisztesség, hogy tiltakozásként lemondtak magas pozíciójukról. Ma ilyesmi nem várható. A mai vezérkar
nagyon régen rögzült, mint feltörekvő “tömegemberek” monolitikus véd- és dacszövetsége. Nincs akkora országrontó szarvashiba, ami miatt bármelyikük is lemondana. Az érdekek szemellenzője, az ismeretek felületessége és a hatalmi gőg miatt többségük a hibák belátásáig sem jut el.

széna2012-04-01 21:3527. széna

@azaz2: Három hónapra szóló gesztus, de így is méltányolom. A politikai hierarchiában az ő helye nem a felső szinten volt.

széna2012-04-01 21:4528. széna

A lemondását kiváltó személy fő erkölcsi bűne pedig az ismétlődően és folytatólagosan “elkövetett” szolgalelkűség. Állami gépezetünk és az egész politikai rendszer tele van kicsi Schmittekkel, de ők nem sietnek lemondani.

halandor2012-04-01 21:5029. halandor

Képesítésük első lépése a tudatlanság beismerése.

Rövid, de velôs, ezt igen eltalàltad !

A vàlsàg itt tart, néha ijesztô, de a szellemi embernek, a minôségi kisebbségnek van mibe kapaszkodnia ( a szellembe, ugye:))
Az anyagi vilàg a dualitàs vilàga, minél sûrûbb anyag, annàl durvàbb, annàl ellentmondàsosabb .
A technikai fejlôdés mai formàja a szellemi sorvadàs melegàgya.
Felgyursult, ez döbbent meg mindannyiunkat, és uralkodik egy ideje, rendeszerrôl – rendszerre, senki sem tudja, nemcsak a jövôt, de azt se, hogy mi lenne az ” ideàlis”, legkevésbé rossz. És ettôl persze olyan rossz érzése van a szellemi embernek.

italo2012-04-02 09:2530. italo

Élek – ez alkalommal utolsó – válaszadási lehetőségemmel.
@széna: 17 “A törvények szelleme” korunkban módosult formában hat. A társadalmi működésnek csak az egyik hatótényezője, de nélkülözhetetlen.

italo2012-04-02 09:3131. italo

@Mne: 19 Közben elolvastam a Következtetések jelzetű hasznos összefoglalásodat. Azt ugyancsak leszögezted, hogy normál kormányzati feladatok teljesítése is megy a maga útján.

italo2012-04-02 09:4232. italo

@talon: 20 Ágazati politikákat is csak a hozzáértők széles körének konszenzusa alapján lehet jól felépíteni.

italo2012-04-02 09:5233. italo

@kalas: 21 Ezt a kérdést az Ortegánál legfőbb szempontból érinted, ám egy-egy rezsimet a funkcionalitás legalább ennyire jellemez. Valami funkcionális (hasznos) lehet akár az ország, akár a hatalom szempontjából. A kettő, sajnos, nem mindig jár együtt.

italo2012-04-02 10:0234. italo

@Mne: 24 A szépszavú, nagyhatású eszmealkotó Rousseau tömegember követői vezették a terror rezsimet. A minőségi kisebbség: az enciklopedisták és voltaireánusok a forradalom korábbi, mérsékelt, emberjogi szakaszában voltak hangadók, a terror már az életüket veszélyeztette.

italo2012-04-02 10:1435. italo

@Mne: 26 Különféle eljárásokkal is csak viszonylagosan lehet tartóssá tenni egy-egy intézményt. Távlati védelemnek látszottak a Maginot-vonal beton erődítményei, de kudarcot vallottak. Hiába építesz várakat. Már két és félezer éve tudták: “A bölcsesség állandóbb, mint bármi egyéb.” (Priénéi Biasz).

italo2012-04-02 10:2636. italo

@széna: 28 Minden politikának kellenek engedelmes végrehajtók. Ha ilyenek foglalják el a megosztandó hatalmak minden csúcsát, az már nem fér bele “A törvények szellemébe”.

italo2012-04-02 10:4737. italo

@halandor: 29
A tudatlanság beismerése etikai követelmény is. Bármi mást lehet ajánlgatni személyes bevonódás nélkül is, de erkölcsöt nem. Ezért ezt a beismerést mindig magamon kell kezdenem.

Az anyagi világtól az egyik fő spirituális szemlélet megkülönbözteti az érzelmi(asztrális), mentális (mennyei), intuiciós és szellemi (nirvána) világot. Nehézkesen lefordítva a kutató-elemző gondolkodás nyelvére: a durva anyaggal a tudományok, az érzelmekkel a lélektan, a mennyei világgal a vallások, a szellemmel a meditáció foglalkozik, minddel együtt pedig a filozófia és a művészet. Az emberi teljességet ez utóbbi közelíti meg a legjobban. Művészi látomások alapján persze nem lehet országokat vezetni.

széna2012-04-02 15:1138. széna

Egyéb víziók alapján sem. Persze, a sikeres kormányzáshoz kell egy kis művészet, de az utóbbiból és máshonnan, (például az önérdekből, önhittségből) eredő szubjektívitás nem uralkodhat el a törvényhozás, végrehajtás és bíráskodás fölött.

széna2012-04-02 15:3139. széna

Egy bábuval kevesebb: http://nol.hu/belfold/schmitt_lemondo_beszede_-_video

smirgli2012-04-02 15:5740. smirgli

Régi ismerős volt az értelmetlen hadova posztomon. Sólyom után egy ilyen! A rezsimet típusában képviselő tömegember, gyenge eresztésben. Ha többet olvas, talán helyesebb magyarsággal tudott volna írni.

Mne2012-04-02 16:1341. Mne

Most mi lesz a humoristákkal? Moreszk.hu ?

széna2012-04-02 16:1842. széna

@Mne: Felrakhatom a témát a moreszk.hu -ra, de szabott áron. Nálam nem fognak ingyen röhögni.

széna2012-04-02 16:2543. széna

De van, aki ingyér adja. Ezzel nem lehet konkurálni. “Politikai indíttatású anarchista csoport irányítja a SOTE doktorok szenátusa és az egyetem rektora viselkedését, döntését.” Osztie Zoltán.

büyük2012-04-02 22:3944. büyük

Szegény Akula! Dr.Akula volt, de elvették tőle a doktori címet. Pert indít az anarchista egyetemi szenátus ellen.

halandor2012-04-03 14:4945. halandor

írtam egy hosszú vàlaszt, de eltûnt sajnos!

azaz22012-04-03 15:0746. azaz2

@halandor:
Ha eltünik, akkor azonnal F5, azaz frissítés.. és újra.
Általában müxik.
Vagy nem.
:DDD

halandor2012-04-03 16:3047. halandor

Sajnos én néztem el, elfelejtettem, hogy nem vagyok bejelentkezve, de köszi, jó tudni !

halandor2012-04-03 21:1848. halandor

A jógi végsô fokon megvalósítja a tiszta szellem ( brahman) àllapotàt – a làtó önmagàban honol – , amely aspektusból az anyagi vilàg léte ( és nem csak az elsôdlegessége) kérdôjelessé vàlik. És somolyogva summàzza, hogy elôbb-utóbb mindenki eljut erre a fokra.Tehàt…..
A mûvész nagyjàból ugyanazon az ösvényen indul el, csak a mennyei vilàgokból merít, az ihlet mélysége ( és egy újabb analógia !) attól (is) függ, hogy mennyire képes levetkôzni az egójàt, de legelborultabb pillanataiban sem hagyja el a finomanyagi szféràt.
Kivonja az egójàt abból a ( viszonylag) tiszta àramlatból, ami a zene, a vízió, magasabbrendû tartalmak, de nem éri el a brahmant, a lélek (szellem ? – errôl is majd egyszer jó lenne csevegni) eredeti àllapotànak restauràlàsàt,egyik lehetséges végsô ( személytelen )
megvalósulàsàt.
A szellemvilàgba ( egyàltalàn az anyagiból ki ) csak a tudatos meditàció vezet el – bàr a spontàn megvilàgosodàst
màr feltalàltàk – és az adja végsô fokon a teljes tudàst,teremtô erôt, amellyel pl. a bodhiszattva leghatékonyabban tud segíteni a lényeken.
A mûvész àltal kanalizàlt és messzirôl “importàlt” mû is felemeli persze az embereket, de az még nem teljesen mentes az egótól és a spekulàcióktól.

karenina2012-04-03 21:3449. karenina

@halandor: Illúzió az anyagi világ, jókora illúzió. 🙂 Némi vigasz, hogy akkor “a műveletlenség, a bárdolatlanság és primitivitás uralomra kerülése” -is az.

halandor2012-04-03 22:3250. halandor

Hogyne!
És ha figyelembe vesszük, hogy pl. a Földet ( mindenestôl ) alkotó anyag valóban szilàrd része egy gyûszûben elfér, akkor még tudomànyos érvek is szólnak emellett ! :))

büyük2012-04-04 16:2651. büyük

Minden a nézőponttól függ és nem tudjuk: melyik a helyes, vélte a régi kínai Chuang-Ce. Az átalakuló világban létezésről szól a híres álma: “Egyszer régen, Csuang Csou azt álmodta, hogy õ pillangó. Csapongó pillangó, amely szabadnak és boldognak érzi magát, és semmit sem tud Csuang Csou-ról. Hirtelen azonban felébredt, és íme õ volt Csoung Csou. Most aztán nem tudom, vajon Csou álmodta-e, hogy õ pillangó, vagy talán a pillangó álmodja éppen, hogy õ Csuong Csou? Pedig Csou és a pillangó között biztosan van némi különbség. Ime, ezt nevezem én a dolgok átalakulásának – mondta Chuang Ce.”

halandor2012-04-04 17:3452. halandor

Nézze mà’ doktor úr mi nôtt a seggem alà – szólalt meg a a rendôr fején a béka.
Ugyanennek a történetnek a profàn vàltozata !:)))

Kulcstörténet – màrmint az eredeti !

büyük2012-04-04 20:1353. büyük

@halandor: 🙂
Ugyanő egyszer az elefánttal ment át a hídon.
– Hallod, hogy dübörgünk? – szólt oda büszkén.

kalas2012-04-05 14:5754. kalas

Nagyra becsülöm a keleti szemléletet annak eredeti formáiban és autentikus folytatásaiban. Némi gyanakvással fogadom a nyugatival vegyített teozófiát, főleg a szakmainak feltüntetni próbált tartalmát. Visszautasítom ezek politikai, nacionalista, fajelméleti, stb. meghamisítását.

büyük2012-04-07 14:3555. büyük

@italo: 37 Nem elég megkülönböztetni az elképzeléseket, azt is fel kell tárni, hogy hogyan függnek egymástól. Most már hamarosan szemlézni fogom a történeti alapjukat a leletek szerint bemutató blogodat.

 A bejegyzés trackback címe:

Kommentek:

kalassó 2013.03.27. 10:00:27

Re: 2012-04-02 09:4232. italo
…Ágazati politikákat is csak a hozzáértők széles körének konszenzusa alapján lehet jól felépíteni.”A kapkodó, végig nem gondolt szakpolitikák nem csak a gazdaságot, de az egészségügyet és az oktatást is sújtják” – nyilatkozta az MTI-nek Bihari Mihály leköszönő alkotmánybíró. MTI 2013. március 3.

retimadar 2013.03.27. 14:05:34

Már idéztem a szakember megállapítását Matolcsy felkészületlenségéről. A szakmával szemben álló hangadó MNB-s csoportról írja: “A másik oldalon nincs csapat. Ott szinte nincsenek közgazdászok. A jobboldalinak vagy konzervatívnak nevezett közgazdászok közül ma már nem látok egyet sem Matolcsy György környékén. A jegybankelnök vazallusokat vitt magával a jegybankba, olyan embereket, akik hajlandóak végrehajtani a döntéseit.” (Várhegyi Éva, NOL. 03.24.)

retimadar 2013.03.27. 14:15:17

Én pedig évek óta mondom, hogy a makrogazdaságban Matolcsy harmadrangú közgazdász. Még nagyobb baj, hogy zérus gazdaságszakmai felkészültségű vezető dilettáns ötleteit valósítja meg. Más területeken ésszerű, növekedésorientált tervek is születnek, több száz felkészült szakember elemzései nyomán. A tartós, fenntartható pénzügyi egyensúly kockázatai azonban ezek megvalósítását is kétségessé teszik.

büyük 2013.03.27. 22:21:33

@kalassó: Csak ahhoz nem értenek, amihez kéne. Gazdaság? Egy napig sem dolgoztak benne. Sohasem csinálták, de legalább nem is tanulták.
Advertisements

4 thoughts on “„A tömegek lázadása” vitája 2012-ben

 1. Négy évvel utánunk Stumpf is megmondta az igazat:
  Forrás: Origo 2016.03.16.

  Már-már egy ellenzéki pamfletbe illő kíméletlen kritikával szembesíti a kormányzatot. Jellemző, hogy annak vezetőjét „a generáció legnagyobb politikai tőkése” kifejezéssel illeti, a Fidesz uralmon lévő generációját pedig így írja le: “Sokuk számára a hatalmi pozíciók birtoklása, a szimbolikus és anyagi javak gyarapítása lényegesen nagyobb motiváló erővel bírt, mint a politikai közösséghez tartozás élménye, illetve a nemzeti ügyek szolgálatának ethosza.” A sikerek azonban – figyelmeztetett Stumpf – “sűrű ködként takarják el a társadalom mind szélesebb köreiben felhalmozódott feszültségeket”.
  A polgári erények helyét egyre inkább a féktelen karriervágy és a gazdagodás hajszolása veszi át.” Az értékalapú elkötelezettség helyébe mindinkább a feltétlen lojalitás lép, a racionális érvelést pedig háttérbe szorítja az olykor demagógiába hajló populizmus – állapította meg. Stumpf István kitért arra is, hogy új alaptörvényt léptettek életbe, kiterjesztve a politikai zsákmányrendszer tradicionális határait: a fontosabb közjogi pozíciókba a saját jelöltjeit juttatta be”.

  Magam teszem hozzá: mivel Stumpf maga is részese és haszonélvezője volt ennek a folyamatnak, kritikája egyben beismerés is. Igazság értékéből azonban ez semmit sem von le.
  A honlap szerkesztője ezt közzé tehetné a 2013-as kommentek mellékleteként is, mert jól illusztrálja a tömegember világát.

  Like

Comments are closed.