Renin és Drocki eszmecseréje. Osztályok és hatalom

Nolblog
italo| 2007. júl. 24.

(Nem megvalósult szcenárió. Fantázia)
– Vladi, folytatnám eddigi beszélgetéseinket. Most, primitíven leegyszerûsítve három nagyobb osztályba sorolom az embereket. Ezek: gazdagok, szegények és a közbülsõ rétegek. Milyen magatartást kövessünk velük kapcsolatban?
– Leó, az osztályok törekvései olyanok, mint a víz és a szél áramlatai. Ezeknek az erõhatásait kombinálva tudunk csak bevitorlázni a hatalomba. Azután is az osztályok kölcsönös viszonyaihoz igazodva leszünk képesek arra, hogy uralmunkat fenntartsuk.
– De hogyan használjuk fel a lakosság különbözõ csoportjainak törekvéseit?
– Legfontosabb, hogy létrehozzuk a középréteg és a falusi-városi szegénység szövetségét. Vidéken megegyezésre kell jutni a középparaszttal. Sarkalatos pont a szegények támogatásának megszerzése, ezért velük éreztetni kell politikánk szociális ígéretét. De ha elmulasztjuk a középosztály és a szegények közti összefogást, akkor a vagyonosok tévesztik meg és fûzik pórázukra az egyszerû embereket.
– Nyilván úgy, hogy választások elõtt megvásárolhatják a szavazataikat.
– Ezért kell sok embert megnyernünk a nincstelenek, a kevéssé iskolázott rétegek körében is. Igénytelen, de számukra érthetõ jelszavakat fogalmazunk. A legérthetõbb jelszó: támadd a gazdagokat.
– De Vladi, elõadódhat olyan helyzet is, amikor csak a középosztályra támaszkodva tudunk szövetséget ajánlani a szegényeknek.
– Magától értetõdik és akkor ebben a felállásban manõverezünk tovább. A középosztály számára elfogadható eszméket fogunk hirdetni. A lakosság nagyobb rétegeit magunk mellé kell állítanunk. Akkor nyugodtan követelhetjük, hogy választásoktól függetlenül a gyûlésezõ tömegek akarata érvényesüljön. A parlamenti ceremóniák nem befolyásolnak minket.
– Hogyan viszonyul mindez az elméletünkben leírt szándékokhoz?
– Leókám, az elmélet abban áll, hogy meg tudjuk határozni, milyen politikát kell folytatni az eltérõ és gyorsan változó körülmények között.
– Végtére is, milyen politikát?
– Mindig olyat, ami az uralom megszerzéséhez és megtartásához szükséges.
Advertisements