Kereszténység, individualizmus, kollektivizmus

 Nolblog

italo| 2007. márc. 17.

Mihelics Vid tárgyi tudás alapján bírálta a különböző elméleti nézeteket. Mint írta, a keresztény gondolkodás nem helyesli magukat az individualista, vagy a kollektivista rendszereket, viszont teret enged az egyéni felelősség és a közösségi gondoskodás eszméinek.

A liberalizmus bírálata mellett kinyilvánítja: “Azok a magas erkölcsi szinten álló elméleti közgazdászok is, akik a gazdasági forradalmat előkészíteni s utóbb megszilárdítani segítettek, a szabad versenytől nem csupán egy osztály boldogulását várták, hanem egy új aranykort, amelyben a nép egésze a jólét nem is sejtett fokára jut.” A szocializmust taglaló könyvében Marxról ezt az értékelést írja: “Soha nem tagadtuk Marx fellépésének és tanításának történeti jelentőségét. Most is megismételjük: Marx és a szocializmus nélkül nem tudnók megérteni korunkat, nem hatoltunk volna a társadalmi problémáknak annyira a mélyére, s kétségkívül a szociálpolitika sem állna – célkitűzésével és gyakorlatában – a fejlettségnek mai fokán…. A szocializmus tévedései és rettenetes következményei miatt harcolni kell e mozgalom ellen”, de, mint  hozzáteszi: “Súlyos igazságtalanságba esnénk, ha nem tartanók mindig szem előtt, hogy a magyar szociáldemokraták zöme jóhiszemű testvérünk.”

Mint látható, a negatív következmények miatt sem tagadta az eredeti eszméket kidolgozók szakmai eredményeit. Amint egyetlen vallásalapító tettét sem lehet megítélni abból, amivé a vallást későbbi korokban változtatták.

 

 Hozzászólások
1. italo (szerkesztő)  2007. 03. 19. 12:05
 Az ismertetést Frenyó Zoltán tanulmánya alapján készítettem.
2. italo (szerkesztő)  2007. 03. 27. 13:15
 

Mihelics Vid (1899-1968) a II. világháború előtt neves katolikus szociológus, szociálpolitikus, szerkesztő és újságíró volt. Akkoriban és később is sokan, tévesen, papi embernek gondolták.

1946-tól az Új Ember főszerkesztő-helyettese (később főmunkatársa), a Vigilia munkatársa (később felelős szerkesztője), 1947-1949 között a Demokrata Néppárt egyik vezető alakja és országgyűlési képviselője, a párt lapjának, a Hazánknak a munkatársa volt. Megértette, hogy a kereszténység válságban van. Ezért a Mindszenthy hercegprímás merev konzervatív nézeteivel szemben a katolicizmust modernizálni kívánó nyugati (francia)teológiai áramlatokat részesítette előnyben. A realitásokhoz is több érzéke volt.

Érdekes személytől lehet ismereteket szerezni Mihelicsről. Unokája, Frenyó Zoltán filozófiai író foglalta össze 280 oldalas kötetben mindazt, amit Mihelics Vid életművéről tud.

Advertisements