Örmények veszte

Nolblog
italo |2010. ápr. 24.
A balkáni népekhez hasonlóan a 19.sz végétől az örmények is harcoltak az őket elnyomó törökök ellen, akik ezért lassan, de biztosan irtották őket. A Nyugat ebben az ügyben csendben maradt, mert számára ekkor a Porta stratégiai ellensúlyt jelentett a cári Oroszországgal szemben. Az örmények pedig a keresztény oroszoknál kerestek szövetséget és védelmet.

Az első világháború idején már az ifjútörök rezsim volt hatalmon. Ekkor, 1915-ben kezdődött a nagyméretű öldöklés. Több százezer embert mészároltak le. Mivel az ország a központi hatalmak oldalán állt, az angol és a francia diplomácia és a sajtó nyilvánosságra hozta az örménymészárlást.

A világháború után az atatürki vezetés  szövetségest talált a szovjetekben. Az utóbbiak tehát mélyen hallgattak a népirtásról, jóllehet a menekülő örményeket befogadták.

A második világháború után Törökország a Nato hűséges tagja lett. A genocidium leleplezése megint nem számított politikailag korrektnek. Az országban azonban akadtak bátor emberek, akik feltárták a történeti tényeket. Ilyen volt Orhan Pamuk, akit a török nemzet rágalmazásáért perbe fogtak és csak nemzetközi nyomásra szüntették meg ellene az eljárást.

Az író 2006-ban Nobel díjat kapott. Történelemkritikáját némelyik  török irodalmár továbbra is a nemzet gyalázásának állítja be.

*

A téma iránti megújult érdeklődés és az emléknap indokolja a 2007. december 7-én először közzétett fenti szöveg ismételt publikálását. Az utóbbi egyszersmind lehetővé teszi a különböző feldolgozások összevetését. Jelen feldolgozás a nagyhatalmak felelősségére tette a hangsúlyt.

 Hozzászólások  Eddig 11 komment érkezett
 “A török Emberi Jogi Szervezet (IHD) isztambuli tagozata megemlékezést szervezett az örmény értelmiség 220 tagjának 1915. április 24-i rajtaütésszerű letartóztatásáról. Ezt a napot tekintik a deportálások és öldöklések kezdetének.

Mintegy száz tüntető gyűlt össze a nagyváros ázsiai részében található Haydarpasa pályaudvar előtt, ahonnan a deportáltak első konvoja elindult, hogy lerója tiszteletét az eltűnt örmények előtt.” (MTI-NOL) – Ez volt ez első nyilvános megemlékezés.

2. Quodlibet  2010. 04. 24. 17:54

 +
 +
 1. Bulgáriában ez még mindig tabutéma. Amikor a bolgár parlament felvetette a kérdést, a bulgáriai török kisebbség pártja mindent megtett, hogy ne legyen az ügyben döntés, s mivel éppen a kormánykoalíció tagja volt, sikeresen: a bolgár parlament – egyedülálló módon – NEM fogadta el, hogy volt örmény népírtás…

Az információim szerint 1,5 millió örményt öltek meg, és ők használtak először a népirtáshoz gázt. Több ezer örményt a német-osztrák-magyar szövetséges katonák mentettek még. Még némi (titkos) diplomáciai viszály is támadt a Monarchia, Németország és az Ottomán Birodalom között. No nem nagy, mert azért szövetséges országról volt szó.
+

6. Atlasz  2010. 04. 24. 20:23

 Werfel: A Musza Dagh negyven napja
7. italo (szerkesztő)  2010. 04. 24. 20:27
 kefir, Quodlibet, Virág elvtárs s.k., maxval bircaman, Minorkavidor,

Köszönöm az észrevételeket. Habár az irodalomból jól ismert, említsük meg itt is, hogy 7 falu a Mózes-hegyen (Musza-dagh) 53 napig elsáncolta magát, míg a Jeanne d’Arc gőzhajó fedélzetére vette őket.

8. italo (szerkesztő)  2010. 04. 24. 20:28

 Közben Atlasz megnevezte a könyv címét, köszönöm.
 Az örményeket sújtó népirtásnak alapvetően három oka volt.

1. Az oszmán birodalom vallási kisebbségekkel szembeni hátrányokat biztosító poltikája. Keresztények, zsidók kevesebb joggal rendelkeztek, nagyobb adóteher sújtotta őket, többé-kevésbé megkükönböztetett rétegnek számítottak. Ezellen még az utolsó szultán idejében egyre erőteljesebben tiltakoztak az örmények. Az első tömeges gyilkosságok is ehhez kapcsolódnak, még a szultán idejében. (mintegy 200 000 lélek.)

2. A balkáni háborúk okozta trauma a felbomló birodalomban. Muzulmán balkáni menekültek százezerszámra lepik el Anatóliát és a főváros. Az Ifjú Törökök mozgalma az ellenszert a felfokozott nacionalizmusban látja: az utolsó török területeket mindenképpen meg kell tartani. Egyben bűnbak is akad, az örmény keresztény kisebbség, régi recept szerint -hiszen keresztények foglalták vissza a Balkánt.

3. Az örmény lakosságnak természetes szövetségese volt az orosz állam, amely évszázados harcban állt az oszmán birodalommal. Ez a szövetség azonban csak érzelmi és kultárális volt lényegében, az idők során. Háború esetén ez a körülmény azonban fokozott hangsúlyt kap. Az 1. Világháború során előfordult, hogy örmény katonai egységek az oroszok oldalán harcoltak. Ezt használták ki az Ifjú Törökök, akik ekkor már kormányon voltak, hogy elindítsák a népirtást kelet-Anatóliában, ezt kitelepítésnek, deportációnak álcázva. Halálmenetek, deportációk egy, a mai Szíriában fekvő sivatagi területre, formális mészárlások, vallási okokkal “magyarázott” uszítások következtében előállt tömegmészárlások, halálbrigádok általi tömeges kivégzések… Az eredmény: 1-1,5 milló áldozat. Mindezt a háborús kormány jóváhagyásával. Az ügy a maga idejében közismert lett, az amerikai újságok cikkek százaiban foglalkoztak az eseménnyel.
A háború után a kormány 3 tagja ellen a győztesek nyomására eljárás indult, aminek eredménye képpen őket a török bíróság halálra ítélte. Az ítéletet nem lehetett az emigrációba vonultakon végrehajtani, de a sorsuk beteljesedett, örmény merénylők végeztek velük.

1923-ban új világ indult Törökországban, az Ifjú Törökök egy frakciója (Kemal Atatürkkel az élen) szekuláris államot hozott létre. Ezzel már szívesen kapcsolatba léptek a nyugati hatalmak, a népirtás ténye lekerült a napirendről. Azóta a tagadás államilag szankcionált a mai napig, minden lehető csatornán, a közoktatástól a diplomáciai beavatkozásokig.

10. kefir  2010. 04. 25. 14:11

 Nem sokkal ezelőttig fent volt a témaidegen komment egy gyilkosságért kirótt hazai bírói ítéletről, ”cigánybűnözés” címszóval megjelölve. Aki törölte, jól tette. Semmi más célja nem lehetett a durván offoló hozzászólónak, mint arról győzködni az olvasót, hogy az egyedüli megoldás az örménymészárlás cigány etnikumra átszerkeszett hazai kiadása. Aki, akár közvetve, ilyesmire buzdít, az nem megtévedt naiv, hanem elvetemült csirkefogó.
11. italo (szerkesztő) 2010. 04. 27. 17:59

Gordon hozzászólása figyelemre méltó adalékokat tartalmaz. Köszönöm.

Advertisements