Hazai és külföldi realitások (2011-2015)

 Látomás és lázálom italo|2011. júl. 29.

Hosszabb ideje figyelem a makrogazdasági adatsorokat. Az államháztartás – helyi önkormányzatok nélküli – június végi hiánya az éves előirányzat 87,4 százaléka volt. Erről most  Oszkó Péter nyilatkozatának tartalmát idézem. (VH. 2011.07. 24.)

Az idei költségvetés bevételi oldalának tervezése súlyos pontatlanságokat tartalmaz. A kormány átgondolatlanul felbolygatta az adórendszert, s anélkül mondott le jelentős adóbevételekről, hogy ennek ellentételezéseként, az adóintézkedések hatása érzékelhető gazdasági növekedésben csapódott volna le.

Aggasztó, hogy jövőre nem lesz elég az eddig várt 700 milliárdos megszorítás, s egyelőre kétséges, miként teljesülhet a 3 százalékos államháztartási hiányterv, hiszen 2012-ben már nem lehet majd az egyszeri intézkedésekre támaszkodni…

A kormány átgondolatlan intézkedései nyomán, melyek egy elhibázott koncepción alapultak, sokkal nagyobb fájdalmat kell okozni a társadalomnak, mint amit az eredeti költségvetési pálya indo­­kolt volna. A megszorítások ezért szinte minden fontos alrendszert érintenek: az egészségügyet, az önkormányzatokat, az oktatást, a munkaügyi tá­­mo­­ga­tá­sokat. Ráadásul, ezt az 1000 milliárdos költségvetési lyukat a kormány saját magának ütötte, azzal, hogy robbanásszerű gazdasági növekedést várt az adórendszer átalakításától. Nos, ez a prognózis nem jött be.

Nehezen védhető az adórendszer átalakítása, (csak) a bevételi oldalon 500 milliárdról való lemondás. A munkahely-teremtési hullám ugyanis elmaradt…Nem szerencsés egy olyan adóváltozás, amely az alacsony jövedelműek helyzetén ront, egy szűk, magas jövedelmű réteget pedig preferál. Ahogy az előre látható volt, a felső fizetési kategóriákban lecsapódó többletjövedelem nyomán nem élénkült a belső fogyasztás.

*

Annyit teszek hozzá, hogy a nyereségadó tavalyi, egyébként szükséges, de hebehurgya gyorsasággal végrehajtott csökkentésére ugyanaz vonatkozik, mint amit Oszkó az idei bevételkiesésről megállapít. Joggal beszél elhibázott koncepcióról. Ilyesmit harmadik vonalbeli gazdaságpolitikus eszkábál össze, ha nem a hazai folyamatok és a külső realitások józan elemzésére, hanem a saját látomására hagyatkozik. A látomásból könnyen lesz lázálom.

*

Az USA kongresszus két házának költségvetési bizottságai megállapodtak a következő két pénzügyi év szövetségi kiadásainak felső határáról. Ott a pénzügyi év október 1-től a következő szeptember 30-ig tart. Mindig a befejezés éve szerint sorszámozzák, tehát például a jelenlegi a 2014-es fiskális év. 2015. október 1-től 1012 milliárd dollárt költhetnek el a honatyák-anyák, 2016 október 1-től pedig 2014 milliárd dollárt.

A folyó évihez képest ez összesen 63 milliárd dollár többletet jelent, amiből az első évi a nagyobb: 45 milliárd.

A költségvetési bizottságok után a Kongresszusnak is jóvá kell hagynia a számokat.

A megegyezés nem érinti a szövetségi államadósság-plafont, melyet várhatóan jövő március és június között érnek el.

Hozzászólások Eddig 4 komment érkezett

Hála Istennek.

2. italo (szerkesztő) 2013. 12. 11. 16:00

A republikánus többségű Képviselőházban pénteken lesz szavazás. Ha átmegy, a demokrata többségű Szenátus minden bizonnyal megszavazza.

3. 4elefánt  2013. 12. 11. 16:27

Én valami zavarú elírást látok a bejegyzésben.
“2016 október 1-től pedig 2014 milliárd dollárt.”
A második összeg szerintem egy ezressel kevesebb!
:-))
Amúgy tényleg egy nyugalmas időszak következik.

4. italo (szerkesztő) 2013. 12. 11. 22:35

4elefánt : 🙂
Egyezer dollárral? Legyen! Velem lehet alkudni.

*

A feltörekvő piacok kiemelkedő hatalmai új fajta nemzetközi pénzügyi alapot és fejlesztési bankot hoznak létre brazil, délafrikai, indiai, kínai és orosz tőkével. A Braziliavárosban július 14-én tartott találkozójukon elhatározták, hogy 100 milliárd dollárt fektetnek a pénzalapba a felek közti egyenlő megosztásban. Unják már az amerikai dominanciát a létező szervezetekben és az IMF segítsége fejében az egyensúlyhiányokra előírt uniformizált megszorító recepteket. A szegény és legszegényebb országok kisegítésekor is jobban tekintettel lesznek az illető országok helyzetére és adottságaira.

Gazdasági potenciáljuk már legalább egy évtizede lehetővé teszi ezt a lépést. Igyekeznek elkerülni, hogy Kína nagy súlya az új szervezetben ugyanolyan dominanciát teremtsen a számára, mint annak idején Amerikáé volt az ENSZ szakosított pénzügyi intézményeiben. A lépés egyben válasz arra, hogy az utóbbi intézmények mindmáig vonakodnak megadni az új világgazdasági hatalmak súlyának megfelelő részarányt a nemzetközi szervezetek döntési rendszerében. (Forrás: AP, 07.14.)

*

SOTU 2015 italo|2015. jan. 21.

A SOTU a State of the Union Address, az amerikai elnök évértékelő beszéde.

Az idei beszéd közgazdasági témáiról számolok be.

Előljáróban megjegyzem: nem valószínű, hogy a kongresszus elfogadja az itt lefektetett irányelvek alapján beterjesztendő szövetségi költségvetést. Kisebb elemei alkudozások révén érvényesülhetnek. Ám a SOTU azért is fontos, mert körvonalaz egyfajta működési irányt, cselekvési módot. Előre vetíti a következő elnökválasztási kampány Demokrata-párti programjának fő tartalmát. A gazdasági helyzet értékelését és a további útirány kijelölését ismertetem.

Amerika túl van a recesszión, gazdasága növekszik, a munkanélküliség aránya kisebb, mint a pénzügyi válság előtt. Saját energia termelése a szükségletek növekvő részét fedezi. A bérek is újra elkezdtek emelkedni.

Most el lehet döntenünk, „kik akarunk lenni”a következő 15 évben és a további évtizedekben. Elfogadunk-e egy olyan gazdaságot, melyben egy maroknyi ember különleges gyorsasággal gazdagszik. Vagy emelkedő jövedelmet és lehetőséget nyújt mindenkinek, aki erőfeszítést tesz erre?

Az Elnök krédója a „középosztályi” gazdaságpolitika, middle-class economics. (A blogger megjegyzése: a középosztály felső mércéjét meglehetősen magasra állítják és lazán értelmezik, amely határ hol 500, hol 250 ezer dollár évi jövedelmet jelent.)

Meggyőződésünk szerint az értelmes szabályozás megakadályozhatja az újabb válságot, a családok tönkremenését. De a munkásvédelem, a társadalombiztosítás, iskoláztatás, kollégiumok, internet-hozzáférés, egészségbiztosítás is ide tartozik. Tízmillió amerikai jutott egészségügyi biztosításhoz csak az elmúlt évben. Nem mentjük meg a csődtől a nagy üzletet az adófizetők pénzén. Védjük a fogyasztókat a ragadozó és visszaélő hitelkártya gyakorlattól.

Mit kell tennünk gazdaságilag a középosztály érdekében? Természetesen ez az alsóbb státuszokra is vonatkozik.

1. Adókedvezményekkel segíteni a gyermekek gondozását, a kollégiumi tanulást, az egészség védelmét, az otthonteremtést, nyugdíjgondoskodást. Évi 3000 dollár adókedvezmény fog járni minden gyermek után. Legalább ennyire fontos a táppénz, melyben most 43 millió alkalmazott nem részesülhet, erre is jogot kell kapniuk. Általánossá kell tenni az emelt minimálbért és csökkenteni a jelzálog hitelek kamatait.

2.Ahhoz, hogy az emberek több pénzt keressenek, lehetővé kell tenni a magasabb képesítés megszerzését. Ezt ma még számos fiatal nem engedheti meg magának. A szakmát adó közösségi főiskolák két évfolyamát ingyenessé kell tenni. A kollégiumi hallgatók 40 %-a ezeket a főiskolákat választja. A jelenleg már fennálló diákhitelek terhelését is jelentős mértékben csökkenteni akarjuk.

3. Az ilyen módon jobban kiképzett munkavállalók részére új munkahelyek teremtése nem kevésbé fontos. Jelenleg nagyobb számú elhelyezkedési lehetőséget teremtünk, mint az összes többi fejlett ország.

A további fejlődéshez innovatív és versenyképes gazdaságra van szükségünk. Jobban ki kell építeni az infrastruktúrát, forszírozni kell az exportot. Nem kell hagyni, hogy csak Kína határozza meg a körülötte gyorsan növekvő régió kereskedelmi szokásait. Szigorúbb kereskedelmi egyezmények megkötésére kérek felhatalmazást. A múltbeli megállapodások nem igazolták a velük kapcsolatos felfokozott várakozásokat „and that’s why we’ve gone after countries that break the rules at our expense.” (Hevenyészett fordítás:) Ezért fokoztuk az offenzívát azokkal az országokkal szemben, melyek megsértik a szabályokat a mi rovásunkra. (Az olvasó megítélheti, hogy az eddigi jelzések szerint Magyarország ezek között van, vagy nincs köztük.)

A tudomány, technológia, kutatás, fejlesztés területén továbbra is élen akarunk járni. Megőrizzük a szabad és nyitott internetet.

Mindez hatalmas beruházási költségekkel jár. Ne engedjük, hogy a leggazdagabbak a törvény réseit kihasználva elkerüljék az adófizetést, akár a külföldi adóparadicsomok révén. A kisebb vállalkozásoknak kedvező, a munkavállalókat jobban kedvezményező új adótörvényre van szükség.

(Megjegyzés: az előzetes közlések szerint a tőke értéknövekedési adóját az elnök 28%-ra kívánja felemelni. Ennek egyik problematikus mozzanata az, hogy az intézkedés a fentiekben lazán meghatározott középosztály felső részének értékpapírjait is érinti. – Az elnöki jelentés egyéb témáival nem foglalkozom.)

Hozzászólások

Eddig 5 komment érkezett 
1. little  2015. 01. 21. 16:19
 3:

Milyen kár hogy a rep. többségű ház és szenátus ezt be nem látja…

2. napos  2015. 01. 21. 16:30

 Gondolom, az USA a téme, nem Amerika.

Fenyegetés a világ népeinek.
Rablókereskedelmi egyezmények, nyomásgyakorlás – amivel tetszik, ahogy tetszik.
Ki fizeti a résvészt?
Azt megértem, hogy a lelkesedést növelni kell, nehogy fenntarthatatlanná válljon az USArmy emberanyag hiányában.
Legfeljebb többet rabolnak. Arra (is) való az a több mint 700 támaszpont. Vagy inkább egyszerüen a “pénzpiac”. Legfeljebb más népeknek nem lesz nyugdíja. Na és?

3. 4elefánt  2015. 01. 21. 16:38

Ezek az usákok mindig ellenkező irányba mennek mint mi!:-))

4. italo (szerkesztő)  2015. 01. 21. 17:46

1. little
Ellentéteik mellett bizonyára találnak érintkezési felületet néhány közös érdekű döntés elfogadásához.

5. italo (szerkesztő) 2015. 01. 21. 17:53

3. 4elefánt
De azért nem jelentjük be, hogy hadiállapotban vagyunk velük, amint az 1941-ben történt..

 *

Az Unió helyzetéről tartott beszéd már körvonalazta az Elnök költségvetési elgondolásait. Erről legutóbb írtam: http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2015/01/21/SOTU_2015/ A törvény tervezetét Obama mostanában küldi meg a Kongresszusnak. Elképzeléseiről további részleteket tudunk meg az Associated Press jelentéséből.

Az október elsején kezdődő költségvetési évre 3.99 billió USD kiadást irányoznak elő. A bevételi terv 3.53 billió lesz. A hiány: 474 milliárd. A következő évtizedben a deficit tovább növekszik és 2025-re eléri a 678 milliárd dollárt. Méghozzá úgy, hogy közben a tíz év során összesen 1.8 billió USD takarékossági intézkedéssel mérséklik a növekedését.

Ám közben lazítják a hadi kiadásokra és a hazai fejlesztési programokra még 2011-ben bevezetett szigorú költségvetési korlátozásokat.

Hat év alatt majdnem fél billió (478 mrd) dollárt költenek a közlekedési infrastuktúra fejlesztésére. Ennek a forrása az USA cégek külföldről befolyó profitjára kivetendő egyszeri 14%-os adó lesz.

Az értékpapírok és egyéb eszközök tőkeértékének növekedési adója 23.8%-ról 28%-ra emelkedik. Ezt azoknak kell megfizetniük, akiknek – házaspárok esetében – az együttes évi jövedelme meghaladja az 500 ezer dollárt. Ez a hagyatéki alapokra is vonatkozik.

Az 50 milliárd dollárnál értékesebb pénzügyi társaságoknak 0.07% egyszeri illetéket kell leróniuk.

*

Schmidt

italo|2015. nov. 12.

Hét évvel ezelőtt idéztem Helmut Schmidt egyik jellegzetesen erőteljes politikusi vallomását. http://asszociaciok.nolblog.hu/archives/2008/11/22/Kozgazdasagi_es_muveltsegi_cenzust_politikusoknak/

Előzmény:Almási Miklós interjút készített az akkor 90 éves államférfival, annak ittléte alkalmából.

Krédóját, mint amolyan kontraszt-anyagot jól fel lehetett használni egy teljesen más, vagyis gyenge politikusi minőség kikülönítésére. Az összehasonlítási feladat külön „szépsége” az volt, hogy a két antipódus azonos európai pártcsaládhoz tartozott.

Itt röviden saját következtetéseimet is illik megemlíteni. Jellemzésül a bejegyzés és a vita egy-két mondatára szorítkozom.

A jelenlegi pártszociológiai állapotok alkalmatlanok arra, hogy a vezető testületekbe való rekrutáció során a gazdasági fejlődés szempontjából megfelelő embereket válasszanak ki. A pártvezetőknek szót kell tudni érteni a tényleges szakemberekkel. – Alulról felfelé építkezve is lehet azonban olyan szürke legfelső vezető kollektívákat összehozni, amelyek éppen szürkeségük tehetetlenségi nyomatéka miatt, (saját beásottságuknál fogva), évtizedeken át képesek meggátolni a régen esedékes változásokat. Ezzel végeredményben tönkreteszik az illető politikai szervezetet.

Advertisements