A delfi jóshely titkai 6

Atléta:  Jónapot, mentorom.  Egyszer azt mondtad,  hogy a különböző vallások a változó életfeltételekkel léteznek és halnak el.  Vajon a brahmánák egykori félreállítása  is  a közösségi  élettel, az állami szerveződéssel, a gazdálkodással függött össze?
 
Mentor:  Közvetve igen. Elkülönböztek egymástól az egyes  hatáskörök,  funkciók és ezeket nem lehetett továbbra is egy papi kaszt uralma alatt tartani. A harcos arisztokrácia, a hercegségek rádzsái vették át a hatalmat. Maguk a papok is aláásták a régi vallást,  mert szemérmetlenül beavatkoztak olyasmikbe,  amiket a domináns erők  már nélkülük akartak eldönteni.  Törekvésük erőszakos jellege miatt telt be a pohár.  Ők levakarhatatlanul hozzáragadtak a kinyilatkoztatottként hirdetett igéhez.  Ezért lett az ő uralmuk megszüntetésének  szellemi feltétele a Véda, mint  isteni kinyilatkoztatás tagadása.  Ezt Buddhán kívül Mahavira, a dzsainizmus megteremtője is felismerte.  Ha egy papi réteg gyakorlata sérti az emberek érdekeit,  akkor azok előbb-utóbb az illető vallás alapdogmáját is el fogják vetni.  Kártékony államrend esetén pedig az annak hivatkozási alapjául használt politikai eszméket. Természetesen,  részben megváltozott  tartalommal,  egy-egy vallás újra is éledhet,  ami most  az indusoknál  tapasztalható.  Több száz év után növekedni kezdett a brahmanisták száma.
 
Atléta:  Szeretnék valamit hallani a mi saját létezési körülményeink változásairól is.
 
Mentor:  Nálunk a  döntő átalakulás a polisz-rendszer és vele a régi arisztokrácia bukásával kezdődött,  amikor először makedón,  majd római uralom alá kerültünk.  Most,  mint tudod,  Achaia  provincia a nevünk és Korinthos a fővárosunk.
 
Atléta:  A mi hatalmunk lehanyatlott.
 
Mentor:  Hatalmunk igen,  ám felfedezéseink,  találmányaink,  gondolataink, művészetünk révén a világ több száz évig  Hellász szellemi uralma alatt állott.  De a kereskedelemben is legyőztük régi versenytársainkat,  mert a nagybirtokokon olcsón és tömegesen termeltük a szőlőt,  az olajbogyót,  a bíborfestéket,  a  nagy városi  műhelyekben pedig az iparcikkeket.  A rabszolgamunkát nem használtuk fel olyan tömegesen, mint Nyugat Rómája. Az utóbbi létezését  maga ásta alá a rabszolgamunka elterjesztésével,  tehát úgy járt,  mint az egykori brahmánák,  akik elősegítették saját bukásukat.  Általános tapasztalat,  hogy egy eszköz,  ha mérték nélkül alkalmazzák,  tönkreteszi a célt,  amit  szolgálnia kellene.
 
Atléta:  Hová lettek akkor a szabad parasztok és kézművesek,  akik azelőtt  a szabadságokat védték az országon belül és mint katonák,  magát az országot oltalmazták?
 
Mentor:  Nálunk sokan kaphatnak telket, vagyis kléroszt, de a számuk és arányuk itt is erősen lecsökkent.  Ez a döntő oka annak,  hogy az egész birodalom a végóráit éli.  Megszűnik a mi régi vallásunk is, amelynek  Apollón volt az egyik fő szereplője ,  jóllehet  Dionüszosz  tisztelete és a keleti eredetű kultuszok terjedése miatt már régen háttérbe  szorult. 

Advertisements