Vallásmagyarázatok

S.J. volt szíves publikálni a nőkről szóló tanulmányom vitáját, amit most Kalas Ferenc honlapján láttam viszont. Utóbbi hozzászólásából idézem: Százezernyi évekig léteztek vallás (sőt, bármilyen ősvallás) előtti társadalmak. Ezeknek a kis pre-religiózus társulásoknak azonban szintén megvolt a maguk hiedelemvilága. – Így lehet.

Figyelemre méltó Smirg János fejtegetése:
A félelmet, mint a korai görög ateisták óta eléggé elterjedt vallásmagyarázó elvet elvetik pl. J.G. Frazer 1910-es, totemizmusról szóló könyve óta. Már ő is sok tucat terepmunkát leíró forrást idéz. Az egyéni hiedelmi szükséglet a tudattalanban is, a tudásvágyban is, a bizonyosság igényében is gyökerezik és mindezt a közösségi kapcsolatok frusztráló nyomása növeli, mint a tyúkszemet a rossz cipő. – Tehát túlléptünk az ógörög magyarázatokon.

Ugyanő írja: A régi görögöktől átvehetjük a doxa és az episztémé alapvető megkülönböztetését. Az első a vélemény, a második az ismeret. A másodikat tartották mérvadónak, az elsőhöz sorolták többek között a hit, a meggyőződés különböző válfajait. – Ebben viszont a görögökkel tartunk.

Advertisements