Nemzetközi konferenciák 2

Néhány orosz nyelvű előadásom a hetvenes-nyolcvanas évekből:

Image708

1986-as előadásom Lodzban a külkereskedelem szerepéről tartott konferencián:  “A szerkezeti változások, a kiegyensúlyozott fejlődés és az irányítási mechanizmus szerepe…”

Image703

 A külgazdasági kapcsolatok és a termelés hatékonysága: Előadás a moszkvai Vezetéstudományi Intézetben. 1984.

A fenti folyóiratban megjelent: 1985.

Image702

Moszkvai és prágai konferencia előadások könyvfejezetként: A tudományos-technikai forradalom jelenlegi szakaszának közgazdasági feltételei és a nemzetközi munkamegosztás:  1983.

Image704

Előadásom 1983-ban a gazdaságok összehasonlításával foglalkozó budapesti konferencián: A társadalmi termelés hatékonysága növelésének néhány feltétele

Image705

A gazdasági növekedés belső és külső tényezői a KGST országokban Előadás a KGST-EGK országok nemzetközi összehasonlításával foglalkozó konferencián. Budapest, 1982

Image706

Előadás a KGST tagországok gazdálkodási rendszereiről a világpiaccal foglalkozó moszkvai konferencián. 1973

Előadás a  valutaárfolyam szerepéről a szocialista gazdaságban, ugyanazon a konferencián (társszerzőkkel).

További előadás:

A szerződéses árképzés tökéletesítésének útjai és módjai a KGST országok közti kereskedelemben. Nemzetközi konferencia (1975) előadásai pp. 214-218. Kiadó: KGST Intézet , Moszkva 1977.

Más felsorolás, szintén fordított időrendben:

A KGST és az EGK országok gazdasági folyamatainak összehasonlító elemzése (Szerk.) Előadások. Nemzk. Konferencia anyaga. 128 p. Budapest, 1988.
 
A gazdasági növekedés belső és külső tényezői a KGST országokban. Előadás könyvfejezetben. In: A KGST és az EGK országok gazdasági folyamatainak összehasonlító elemzése 1988, pp. 25.-30.
„A magyar kooperációs kapcsolatok és a külföldi működő tőke bevonása”. Előadás 22 p. Kelet-Nyugat szimpózium, “IMOSZI”- intézet, Szófia, 1987 05. 26.

„Adalékok a KGST országok külgazdasági és hitelpolitikája összehangolásának kérdéséhez” orosz ny. A magyar küldöttség állásfoglalása. Nemzetközi tudományos konferencia a nyugati kapcsolatokról. 173-177 p. Moszkva, 1985.

„A külgazdasági struktúrák és a piaci folyamatok összefüggése” Előadás. Lodzi Egyetem 1985.05.23.

„A külkereskedelem a nyolcvanas években” Előadás a „Külkereskedelem szerepe a KGST országok gazdasági integrációjában” c. nemzetközi konferencián. Lodzi egyetem, 1984. 10. 18.

„Struktúra, egyensúly és mechanizmus kölcsönhatása az intenzív fejlődésben” 44 p. Előadás „A nemzetközi munkamegosztás” c. szimpóziumon a CsTA KTI meghívására 1984. 09. 18.

„A kelet-nyugati kapcsolatok problémái” Előadás „A KGST országok és az iparilag fejlett tőkés országok kapcsolatainak hatása…” c. tudományos tanácskozáson. KGST Intézet, Moszkva 1983.11.23.

„A gazdasági hatékonyság emelésének néhány feltétele” 29 p.  Előadás a gazdasági növekedéssel foglalkozó nemzetközi tudományos konferencián. Felszólalás a KGST Intézet Tudományos Tanácsának űlésén. Szófia 1983.10. 26.

„A gazdasági növekedés hazai és nemzetközi tényezői” 19 p. Előadás a KGST-EGK országok nemzetközi összehasonlításával foglalkozó konferencián. Budapest, 1982

A külgazdasági struktúrák sajátosságai” Előadás a KGST Nemzetközi Intézetében Moszkva 1982.04.14.

 

Advertisements