Negyedik töprengés az új berendezkedésről

Viszonylag rövid terjedelme miatt ebben a posztban adom közre az 1989 április 13-án tartott reformvita jegyzőkönyvében rögzített  fejtegetésemet.

„ A kormány stratégiai terveket vár, de számomra a probléma nem a stratégiánál kezdődik. A gazdasági stratégia főleg a fejlesztésről szól, ám a dolog nem  a fejlesztésnél kezdődik, hanem a működésnél. A működést pedig bizonyos elvek szabályozzák. Ezek kialakítása a törvényhozás feladata, amit én prestratégiai feladatnak tekintek. Egy rendszert kell működtetni és a működését fenntartani. A stratégia szó azt implikálja, hogy ez valami távlati elképzelés, fejlesztés, struktúrapolitika. Amit viszont én mondok, az messze megelőz mindenféle távlati stratégiát. Ha az utóbbi az első alkérdés, akkor az általam javasolt legyen egy nulladik alkérdés. Úgy látom, hogy az egész tervezési fetisizmus ideológiai alapja a stratégiára való hivatkozás.”

Kérdés: Mi ez a nulladik?

„A prestratégia. Ez nem a fejlesztésről szól, hanem arról, hogy hogyan működik az egész rendszer. Ez döntések előtti téma. Magára a társadalmi vegetációra vonatkozik, aminek alapján egy-egy döntési helyzet kialakul. Márpedig az a mód, ahogyan a helyzet kialakul, helyzet előtti probléma. Attól függ, hogy milyen társadalmi organizmusban tenyészik a létezési feltételek komplexuma. Ebben nagyon benne van az, hogy egyáltalán mi is a stratégia és ki az, aki dönt róla. Az is benne van, hogy mi is az a makropolitika. A tulajdon privatizálása is benne van.

Ami a nyugati tőkés országokban állami szerepvállalás címén megvalósult, az az én véleményem szerint a tényleges (nem a k.európai „létező”) szocializmus elemeit is tartalmazza, abban az értelemben, hogy a kelet-európainál humánusabb társadalomra utal. Ebből nem következik az, hogy nekünk is mindenképpen nagyobb állami szerepvállalásra lenne szükségünk. Gyakorlati szükségletek alapján kell ezt eldönteni. Nemritkán politikailag jobboldali kormányok terjesztik ki az állami szektort, illetve beavatkozást. Szóval ez nem feltétlenül közpolitikai, vagy ideológiai kérdés.”

Advertisements