Cikkem a tőkeüzletről

A „Tőkeüzlet” c. cikk (Vezetéstudomány 1990/10)  a zömében 1985-88-ban végrehajtott tőkegazdasági alapkutatásom eredményeinek rövid, tézisszerű összefoglalása. Fejtegetéseiben hivatkozik az egyetemes közgazdaság-tudomány elméleteire. Több kutatótársammal együtt végeztük el a projekt munkálatait a kelet-európai szocializmus kellős közepén. A cikk által felidézett kutatás elveti a kritikátlan piaci koncepciót, de a tőkemozgás kifejlesztését szorgalmazza. Gondolatvilágához tartoznak az állományi és folyamdinamikák, a tárgyi és az értékoldal, a tulajdon és vállalkozás, a tőke-összetételi hatások, a „puha tényező”,a hozamfajták (pl. profit, kamat, stb.) mértékei, a denacionalizálásra vonatkozó körültekintő döntések.
A gondolatmenet egyik szakmai vonulata részletezi az amortizáció, a banktőke, a megtakarítások és az államadósság változásait, kimutatja a hatékonyság, az infláció és az állam kölcsönhatásait a pénz-higító emisszió folyamatában.

A cikk részletes tartalmi ismertetését a Pages-ben tettem közzé.

 

Advertisements