Magyar gazdaság a múlt évezred végén

Kutatásaim nem tekintették közvetlen és főleg kizárólagos feladatnak a folyó gazdaságpolitika szintjén végbemenő elemzést, de nem kívántak az általános elmélet kategóriáinak latolgatására szorítkozni. A szakma nemzetközileg elfogadott téziseit abból a nézőpontból vizsgáltam, hogy azok mennyire relevánsak a közép-keleterurópai régióban a kilencvenes években. Szakmai alapon bíráltam mind az Antall, mind a Horn kormány intézkedéseit, az IMF álláspontját, elismerve azt, amit a javaslatokból jogosnak tartottam.

Advertisements